Studium MBA a výuka angličtiny

Studium Master of Business Administration (MBA) dnes najdete v nabídce řady vzdělávacích institucí. Nebývá však běžné, abyste mohli zároveň také absolvovat specializovaný jazykový kurz, který vědomosti získané v odborně zaměřených předmětech umocní a zvýší vaši sebejistotu při obchodní komunikaci.

Titul MBA pochází ze zemí, kde vysokoškolské studium má již tradičně dva stupně: bakalářský a magisterský (Magistr je anglicky Master). Master znamená vyšší stupeň vysokoškolského studia, druhá část názvu vyjadřuje obor studia. Business Administration je možné volně přeložit jako podnikové hospodářství a management. V zemích jako USA a Velká Británie je prezenční, tj. denní studium MBA ekvivalentem našemu studiu inženýrskému na ekonomických vysokých školách a fakultách.

Význam praxe

Zejména americké školy stále důsledněji kladou jako podmínku pro přijetí ke studiu MBA předchozí manažerskou praxi, obvykle nejméně tříletou. To znamená, že student dokončí pouze bakalářský stupeň, nebo pokračuje na jiném oboru magisterského studia, třeba na technickém, právnickém či medicínském studiu, v podniku nastoupí na manažerskou funkci a nejdříve po třech letech se přihlásí ke studiu MBA. Metodika výuky vychází z požadavků manažerské praxe. Studium MBA je problémově orientované, pracuje se v týmech, řeší se reálné případové studie z praxe. Studenti si navzájem vyměňují zkušenosti a jejich dovednosti rychle rostou. Titul MBA otevírá dveře k úspěšné manažerské kariéře.

U nás je studium MBA často chápáno jako specializační po absolvování vysoké školy různých oborů. Organizačně je v systému školství zařazeno do tzv. celoživotního vzdělávání a obvykle se studuje bez přerušení zaměstnání. Část přijímacích zkoušek bývá zaměřena na jazyky. Na některých školách je výuka pouze v angličtině. Jinde je v cizím jazyce jen část studia.

Angličtina a MBA

Titul MBA má pro svého držitele význam především tehdy, pokud prošel kurzem mezinárodně srovnatelné kvality. S tím souvisí požadavky na jazykové znalosti studentů. Pro uchazeče, kteří chtějí titulem MBA dosáhnout lepšího postavení na trhu práce a uplatnit se v mezinárodní konkurenci, má praktické zvládnutí odborné angličtiny vysokou prioritu.

Příkladem školy, která propojuje studium MBA a studium odborné angličtiny, je Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze, kde specifickou výuku jazyka zajišťuje katedra jazyků Jaspex. Angličtina je v tomto případě součástí programu MBA ve formě samostatného modulu, jehož absolvování je oceněno deseti kredity. Studenti během odborně zaměřených jazykových předmětů zdokonalují svůj ústní i písemný projev v předmětech Business Terminology, Writing a Business Grammar.

V průběhu kurzu získávají jazykovou průpravu pro písemné zpracování odborné problematiky v jednotlivých odborných předmětech. Úkolem studentů je připravit vlastní prezentaci v angličtině, včetně jejího praktického předvedení. Samozřejmostí je natočení videozáznamu s následným rozborem a diskusí ve skupině ostatních studentů – vše v angličtině.

Požadovanou vstupní úrovní je B1 Společného evropského referenčního rámce. Pokud je znalost angličtiny zájemce o studium MBA nižší, má možnost absolvovat přípravný kurz nebo intenzivní variantu modulu. Chod programu MBA na MÚVS ČVUT je koordinován ve spolupráci se Sheffield Hallam University, má tedy požadovanou mezinárodní kvalitu.

Zmíněný modul lze studovat i samostatně, tj. pouze angličtinu bez MBA. Jaspex nabízí také studium jednotlivých předmětů formou samostatných kurzů.

Související informace

Firmy a tlumočnické služby

Ověřte si reference jazykové školy

Jazykové testy ve firmách

Své dotazy a připomínky k tématu posílejte na: redakce@jazyky.com.

Přidat komentář