Projekt Brána jazyků

Brána jazyků je projektem celoživotního vzdělávání učitelů. Jeho cílem je zvýšit kvalifikaci učitelů v oblasti výuky cizích jazyků ve školství. Chod projektu organizačně zaštiťuje Národní institut pro další vzdělávání.

Studium v rámci projektu Brána jazyků je hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu – ESF (75 %) a Ministerstva školství (25 %). Do projektu mohou být zařazeni učitelé prvního stupně základních škol, ovšem jen v tom případě, že část úvazku učí na druhém stupni. Učitelé mají největší zájem o přípravu k výuce angličtiny. Další dva jazyky zařazené do programu, kterými jsou němčina a francouzština, si vybralo podstatně méně zájemců.

Od příštího školního roku se rozšíří výuka cizích jazyků na základních školách. Předmět nazvaný „cizí jazyk“ se na rozvrhy dostane u školáků ve třetích třídách. Navíc již v roce 2007 budou mít základní školy povinnost od osmé třídy žáky vzdělávat v dalším cizím jazyce. V té době se může projevit nedostatek učitelů dalšího jazyka. Podle informací Mgr. Anny Kameníčkové, hlavní manažerky projektu Brána jazyků, dochází současnou preferencí angličtiny ke vzniku určité nerovnováhy, která může v příštích letech školám přinést potíže při shánění kvalifikovaných učitelů pro druhý stupeň.

Tři cílové skupiny

Brány jazyků se ve třech různých programech účastní různé skupiny z řad pedagogů. Projekt je zaměřen na tři cílové skupiny. První z nich jsou kvalifikovaní učitelé bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků, kteří příslušný jazyk učí nebo budou učit. Ti v rámci projektu absolvují výuku dvou set hodin jazyka a metodiky výuky jazyka (AJ, NJ, FJ). Měli by mít vstupní úroveň B1 a po absolvování výuky dosáhnout úrovně B2.

Druhou cílovou skupinu projektu tvoří kvalifikovaní učitelé způsobilí k výuce cizích jazyků. Pro ně je připraveno třicet hodin metodických seminářů.

Poslední skupinu tvoří ostatní odborní a pedagogičtí pracovníci, kteří si absolvováním 150 hodin výuky zvýší vstupní jazykovou úroveň o jeden stupeň.

V současné době končí úvodní etapa projektu. Učitelé jsou rozděleni do skupin podle stupně svých vstupních jazykových znalostí a rozbíhají se výukové cykly. Ukončení Brány jazyků je naplánováno na červen 2007. Hladký chod kurzů má v každém kraji na starosti regionální manažer, ten spolupracuje s hlavním lektorem, který je garantem za odbornou stránku projektu.

Pokračování Brány jazyků

Po dokončení výuky v roce 2007 naváže na projekt Brána jazyků další rozvojový projekt ministerstva školství. Bude pravděpodobně zaměřen na specializaci na výuku jazyka s odbornou slovní zásobou pro potřeby některých speciálních oborů.

Pro učitele prvního stupně ZŠ bude zahájen další projekt, který nese název MEJA (metodické a jazykové kurzy). Jeho cílem je podpora pro vytváření jazykového vzdělávání u nejmladších žáků. Mohou se ho zúčastnit také pedagogové mateřských škol a základních uměleckých škol. Projekt MEJA je naplánován na období let 2006 až 2008.

Garantem projektů Brána jazyků i MEJA je Národní institut pro další vzdělávání. Po odborné a metodické stránce jako partnerské organizace projektů spolupracují British Council a Goethe-Institut. Lektory poskytují mj. univerzity v jednotlivých krajích.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář