Příprava na složení jazykové zkoušky

V posledních letech se na jazykové školy obrací stále více zájemců o přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky členěné podle Evropského referenčního rámce. Lektorka školy Bohemia institut popisuje zkušenosti získané při pořádání přípravných kurzů k jazykovým zkouškám.

Které zkoušky jsou nejžádanější?

V Bohemia institutu největší zájem studentů zaznamenáváme u následujících zkoušek:

  • Anglický jazyk – Cambridge ESOL Examinations: PET (Preliminary English Test), FCE (First Certifikate in English), CAE (Certificate in Advanced English).
  • Německý jazyk – zkoušky pořádané Goethe-Institutem: ZD (Zertifikat Deutsch) a ZMP (Zentrale Mittelstufenprüfung).
  • Francouzský jazyk – zkoušky pořádané Francouzským institutem: DELF B1 a B2 (Diplôme d’Études en Langue Française, Diplôme Approfondi de Langue Française.)

 

Kromě uvedených zkoušek u nás v poslední době roste zájem o certifikáty TELC, které svým členěním kopírují Evropský referenční rámec. Certifikáty TELC vydává německá instituce WBT (Weiterbildungs-Testsysteme, Frankfurt am Main). Tyto zkoušky je možné složit z mnoha cizích jazyků. Naopak zájem studentů o přípravu na Státní jazykové zkoušky postupně klesá.

S výběrem zkoušky si nechte poradit

Rostoucí zájem o jazykové vzdělání a jazykové certifikáty je vyvolán především zvýšenou možností studia i práce v zahraničí, stejně tak jako zvýšenými požadavky zaměstnavatelů v ČR. Držení certifikátu majitele zvýhodňuje také u přijímacího řízení na některých vysokých školách.

Vstupní jazyková úroveň studentů přicházejících po střední škole na pomaturitní studium i studentů večerních kurzů pro veřejnost se rok od roku zvyšuje. Nejčastěji se studenti hlásí na zkoušky úrovní B1 a B2, méně už na úrovně A2 a C1.

Povědomí zájemců o systému mezinárodně certifikovaných jazykových zkoušek není zpravidla příliš velké. Ze strany jazykové školy je prvním úkolem poskytnout zájemcům kvalifikované poradenství s informacemi o vhodných typech zkoušek. Pak přichází na řadu rozřazovací testy s jejichž pomocí škola zhodnotí jejich aktuální znalosti, vstupní pokročilost. Poté doporučíme vhodný typ zkoušky, nebo poradíme, jaký kurz zvolit, aby se zájemce dostal na požadovanou jazykovou úroveň a zvládl zkoušku odpovídající náročnosti. Studentům můžeme zprostředkovat konzultaci s odborníky z jednotlivých institucí zaštiťujících v ČR mezinárodní jazykové zkoušky.

Nepodceňujte přípravu!

Pro zájemce o složení jazykové zkoušky jsou na jazykových školách připraveny specializované přípravné kurzy. V nich se používají učebnice a další materiály určené pro přípravu na zvolený certifikát. Studenti se systematicky seznamují s formou zadání a způsobem řešení jednotlivých částí zkoušky. U samotné zkoušky jsou pak lépe připraveni a zadání jednotlivých úkolů je nijak nepřekvapí.

Problémy s jednotlivými částmi zkoušek jsou individuální záležitostí, dá se však říci, že největší obavy se obvykle týkají  poslechů a písemné části zkoušek. Lektor v přípravném kurzu by se měl zaměřit právě na ty části zkoušky, z nichž mají studenti obavy. Z našich zkušeností vyplývá, že nestačí studenty pouze naučit daný rozsah látky, ale je potřebné je rovněž instruovat, jaké úkoly mají čekat a jak postupovat, aby se vyhnuli zbytečným chybám a neztráceli drahocenný zkouškový čas. Dobrým rádcem a konzultantem může být zkušený lektor přípravných kurzů – školy sledují úspěšnost studentů a získávají  zpětnou vazbu o průběhu zkoušek.

Z dlouholetých zkušeností Bohemia institutu mohu říct, že nejlepším způsobem, jak se připravit na jazykové zkoušky, je absolvování specializovaného kurzu a pokud je to možné, využít nabídky tzv. předtestů. Jsou to vlastně simulace průběhu zkoušky „nanečisto“. Jsou dostupné obvykle za pouze symbolický poplatek a poskytují studentům dobrou informaci o jejich připravenosti na zkoušku.

Autorka článku Ludmila Zájedová, DiS., pracuje v jazykové škole Bohemia institut (www.bi.cz). Nabídku jazykových kurzů připravujících k jazykových zkouškám snadno najdete pomocí vyhledávacího formuláře na webu Jazykovky.cz.

Své dotazy a připomínky k tématu posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Další informace k jazykovým zkouškám si můžete přečíst ve srovnání jazykových zkoušek a certifikátů.

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář