Pomaturitní studium jazyků

Letos budou opět odmítnuty spousty zájemců o studium na vysokých školách. Volný čas, který zájemci o vysokoškolská studia tak nedobrovolně získali, však nemusí promarnit čekáním na úřadu práce. Mohou ho využít dalším studiem cizího jazyka. Znáte své možnosti?

Jedná se o jednu z nejčastějších alternativ studia, kterou volí studenti i dospělí, kteří se nedostali na státní vysokou školu. Ve svém rozhodnutí mají celkem jasno: o soukromé vysoké škole neuvažují, nechtějí začít studovat ani vyšší odbornou školu, do zahraničí se jim to zdá daleko…zůstává tedy možnost zdokonalit se v cizím jazyce prostřednictvím jazykové školy.

Studium

Jednoleté denní pomaturitní studium má všechny náležitosti řádného denního studia a je uznáno MŠMT ČR, z čehož vyplývá i hlavní výhoda: zachování statutu studenta se všemi sociálními výhodami. Denní pomaturitní studium mohou absolvovat samozřejmě i studenti „starší“, tedy ne čerství maturanti. Pro ně však výhoda statutu studenta neplatí (což vychází z obecné vyhlášky MŠMT).

Tuto situaci studenti řeší dvojím způsobem. Prvním způsobem je zaměstnání na částečný úvazek. Pokud student nemůže najít vhodné zaměstání, má ještě druhou možnost: nechat se zaevidovat na Úřadu práce. Tam uvede, že ve svém volném čase navštěvuje jazykový kurz za účelem zvýšení své kvalifikace. V prvním případě hradí pojištění zaměstnavatel, v druhém Úřad práce.

Doba výuky

Výuka na jazykové škole probíhá od září do června v průměru 20. hodin týdně, na některých školách je ale možnost až 34. hodin, v závislosti na typu zvoleného studia. Záleží přitom na vás, zda se rozhodnete tento čas věnovat intenzivnímu studiu jednoho jazyka, či zda chcete vedle hlavního studovat i jazyk druhý, vedlejší. Při volbě druhé možnosti se buď oněch 20 hodin rozdělí (např. 16 hodin hlavního jazyka + 4 hodiny vedlejšího), nebo si několik hodin dalšího jazyka připlatíte.

Můžete se samozřejmě také rozhodnout, zda budete pracovat na zdokonalení jazyka, který jste se už učili, nebo začnete s jiným jazykem od začátku.

Při nástupu ke studiu se většinou nekonají žádné přijímací zkoušky, pouze rozřazovací testy, na základě kterých jsou studenti rozděleni do skupin dle své úrovně.

Pokrok studentů

Zeptali jsme se, jaký pokrok udělá běžný student během tohoto roku pomaturitního studia jazyků. Na náš dotaz odpověděla Ludmila Zájedová ze studijního oddělení Bohemia Institutu: „Záleží na celkovém přístupu studenta, na jeho schopnosti učit se cizí jazyk. Obecně však studeti pokročí o jednu až dvě úrovně. U začátečníků je pokrok více znatelný, pokročí až o dvě úrovně a mohou se připravit na zkoušku úrovně B1. Studenti na úrovni B1 se zpravidla na další stupeň B2 připravují také jeden rok. Čím je zkouška vyšší, tím více času příprava zabere. Někteří studenti, kteří k nám přichází, mají co se jazyků týče velmi malé sebevědomí, což si přináší ze studia na ZŠ nebo SŠ. Během studia je však jazyk zaujme natolik, že se mu chtějí věnovat i nadále, pokračují dále, odjíždí studovat do zahraničí, mnoho se jich  hlásí se na pedagogické studium na VŠ.“

Forma výuky

Na většině jazykových škol vyučují jak lektoři – rodilí mluvčí, tak Češi.
Tato kombinace je pro studenty velmi výhodná, rodilý mluvčí vede například konverzační hodiny a hodiny s českým kantorem jsou zaměřeny na gramatiku.

Výuka pomaturitního studia není zaměřena pouze na teoretický výklad, velký důraz je kladen i na schopnost reagovat v běžných situacích, dobré komunikační schopnosti a schopnost improvizace. Forma výuky je zpravidla zajímavější a záživnější než jsme zvyklí ze ZŠ či SŠ, je často obohacena o řadu her, scének, audio vizuální projekci atd.

Nespornou výhodou je také to, že kurzů se účastní menší počet studentů, což umožňuje individuálnější přístup lektorů. Obecná vyhláška MŠMT stanovuje maximální možný počet 25. studentů ve skupině, většinou se ovšem školy snaží udržet číslo okolo 15. Netřeba zdůrazňovat, že čím méně, tím lépe.

Zakončení studia

Mnoho škol nabízí možnost ukončit studium složením státní jazykové či mezinárodní zkoušky. V ostatních případech po absolvování obdržíte osvědčení o absolvování

Současná nabídka jazykových škol je široká po celé republice. Vyučovány jsou obvykle angličtina, němčina, často také francouzština a španělština, ale i jiné, méně běžné jazyky jako norština. Zdá se, že stačí si dobře vybrat a je vyhráno.

Jak si tedy vybrat?

Jednou z možností, jak se rychle zorientovat a dobře vybrat, je využití internetového portálu www.jazykovky.cz. Pod záložkou Druh kurz – Pomaturitní studium během několika minut zjistíte, které školy vyučují požadovaný jazyk ve vámi požadovaném městě. Navíc můžete využít funkci výběrové řízení, se kterou oslovíte všechny školy, které splňují vámi zadaná kritéria.

Přihlášky

Jazykové školy přijímaly přihlášky do pomaturitního studia většinou už v jarních měsících, s ohledem na studenty, kteří teprve čekají na vyjádřní o (ne)přijetí na VŠ, ovšem termín posunují často až do konce léta, dokud nejsou uspokojeni všichni zájemci. Školy se také snaží později přijatým na univerzitu vyjít vstříc a stornovací poplatky jsou proto často minimální až žádné.
Proto váhat už nemusíte…

Související články:

Pomaturitní studium jazyků 2019/20 – velký přehled jazykových škol
Pomaturitní studium jazyků 2016/17

Pomaturitní studium v roce 2008
Jak si vybrat pomaturitní studium
Pomaturitní studium levněji
Proč se lidé hlásí na pomaturitní studium? 

Nabízí vaše škola pomaturitní studium, o kterém by naši čtenáři měli vědět?

Nebo v článku chybí něco, co by tam být mělo?

Napište nám do redakce: redakce@jazyky.com

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář