Organizace firemních kurzů

O významu jazykových znalostí pracovníků pro rozvoj firmy není potřeba
dlouho diskutovat. Způsob, jak vybrat dodavatele jazykového kurzu pro
firmu, je však komplikován množstvím jazykových škol, které firemní
kurzy nabízí a jejich různou kvalitou.

Nabídka jazykových škol

Jazykové školy nabízí celou řadu studijních programů využitelných při vzdělávání v rámci firmy. Nejflexibilnější, avšak také nejdražší, je individuální výuka. Individuální kurz lze ideálně skloubit s pracovním režimem a požadavky klienta.

Úspornější a mnohem častější formou je výuka v různě velkých skupinkách, nejčastěji od dvou do dvanácti studentů.

Firma může pro své zaměstnance zařídit také pobytový kurz, který je možné spojit s dalšími aktivitami, jako je teambuilding, sportovní a relaxační programy apod. Takové kurzy většinou bývají víkendové nebo v délce jednoho až dvou týdnů a konají se mimo sídlo firmy.

Další formou výuky jsou intenzivní jazykové kurzy. Nejčastěji se jedná o týden intenzivní výuky naplánovaný na období nižšího vytížení firmy. Pro vyšší efekt je možné absolvovat intenzivní kurzy opakovaně.

Specifika firemních kurzů

Při sestavování poptávky po firemním jazykovém kurzu je důležité si předem vymezit dobu konání kurzu, jeho požadované zahájení, náročnost, počet hodin týdně a také cíl, kterého je zapotřebí dosáhnout. Může jím být např. příprava k mezinárodně certifikované jazykové zkoušce, prohloubení znalostí z odborné terminologie v cizím jazyce nebo zlepšení konverzačních schopností.

Dalšími parametry ke zvážení je, zda požadovat českého lektora nebo rodilého mluvčího a zda se má kurz konat v sídle firmy nebo v prostorách jazykové školy. Firmy většinou dávají přednost výuce ve vlastních prostorách, přičemž jazyková škola dodá pouze lektora a výukové materiály.

Jazyková školy by měla zajistit úvodní rozřazení studentů do skupin podle jejich vstupních znalostí, vytvoření učebního plánu na míru potřebám firmy a průběžné testování pokroků účastníků kurzu. Důležitým ukazatelem kvality jazykové školy jsou také reference, několik z nich je vždy dobré si ověřit.

Výběrové řízení

Po sestavení parametrů na systém jazykového vzdělávání ve firmě zbývá oslovit jazykové školy a vybrat z nich tu nejvhodnější. Bohužel internetové stránky jazykových škol se způsobem prezentace jazykových kurzů pro firmy většinou příliš neliší. Řešením, které firmám v takovém okamžiku ušetří čas, je využití databáze jazykových škol, jakou je portál www.Jazykovky.cz.

Zde lze rychle a přehledně získat informace o všech jazykových školách poskytujících firemní či individuální kurzy v požadované lokalitě.

Systém Jazykovky.cz nabízí firmám také možnost sestavit vlastní poptávku po firemním jazykovém kurzu s uvedením všech požadovaných parametrů kurzu, tedy zorganizovat na firemní kurz výběrové řízení. Pomocí poptávkového formuláře tak může rozeslat své požadavky na více škol najednou. Jazykové školy po obdržení poptávky zpětně kontaktují firmu s konkrétní nabídkou, případně se žádostí o upřesňující informace.

Průběh výuky

U většiny firemních kurzů se osvědčí vycházet ze stanovení vstupní úrovně jazykových schopností podle kritérií Rady Evropy. Tato kritéria obsahují popis schopností, které jsou zapotřebí ke zvládnutí jazyka na jednom ze šesti stupňů od stupně A1 (začátečník, „Breakthrough“) po stupeň C2 (zvládnutí, „Mastery“).

Uvedené stupně by měla být každá jazyková škola schopna posoudit při zahájení jazykového kurzu. Vhodné je předem stanovit cílovou úroveň a sestavit časový plán výuky směřující k jejímu dosažení. Efekt probíhajícího jazykového kurzu lze ověřovat testováním s reportingem dosažených výsledků. Všechny tyto okolnosti je vhodné se školou předem projednat a začlenit do smlouvy o dodávce kurzu.

Tipy a rady

  • Před finálním výběrem jazykových škol, které do výběrového řízení zařadíte, navštivte i jejich webové prezentace. Vyřadíte tak školy, které na váš první pohled nemají šanci uspět.
  •  Ve výběrovém řízení by mělo být v opti­málním případě osloveno šest až deset škol. 
  •  Každá ze zařazených škol dostane informaci o tom, kolik konkurentů je do výběrového řízení zařazeno.
  •  Pokud je to možné, zvolte do výběrového řízení nejméně čtyři školy. Optimální počet je deset škol.

Zkušenosti firem

Zkušenosti firem s výběrem jazykového kurzu formou internetového výběrového řízení:

"Všechny námi oslovené jazykové školy poslaly během 1-2 dnů prezentaci nabí­zených služeb i cenovou kalkulaci. Pět z nich, které byly vybrány do užšího výbě­ru, pak na požádání přizpůsobily svou nabídku našim požadavkům a pohotově poskytly podrobnější informace. Tři vybrané, které jsme k nám pozvali, poskytly naší studijní skupině jazykový audit a demonstrovaly ukázkovou hodinu. Se všemi oslovenými školami byla hladká, rychlá, velmi profesionální i lid­sky příjemná spolupráce."

Martina Kubecová,IMS Health a.s., Praha

"V souvislosti s potřebou urychleného zahájení kurzu jazykové přípravy jsme přistoupili k možnosti využít k zadání výběrového řízení webu www.jazykovky.cz. Na zadání výběrového řízení zare­agovalo celkem sedm jazykových škol. Z důvodu konání kurzu v časných ranních hodinách byly osloveny nejbližší školy (Praha a okolí). Po posouzení nabídek postoupily do dalšího kola tři z nich. S oslovenou školou jsme dosud ve shodě a nebyly řešeny žádné problémy v zabez­pečení kurzu."

Ing. Zdeněk Dobda, Hlavní velitelství Vojenské policie

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář