Co je studijní program jazykové školy?

Každý kurz na jazykové škole se dá popsat řadou kritérií, jejichž úhrn se označuje jako studijní program. Stručné shrnutí těchto kritérií je obsahem dnešního příspěvku. Komentář jsme připravili ve spolupráci s Asociací jazykových škol České republiky.


Kritéria popisující jazykový kurz

Pokud chcete studovat cizí jazyk, bude vás zajímat, jestli škola, které hodláte svěřit své peníze a od které očekáváte, že vám pomůže se něco naučit, má jasně definovaný studijní program. To znamená, zda každý kurz má:

  • přesně stanovený počet hodin a studentů ve skupině,
  • vymezenou vstupní jazykovou úroveň,
  • stanovený cíl,
  • přesně stanovené učebnice, příp. jiné studijní materiály,
  • srozumitelně popsanou metodu výuky.

Pro zjištění jazykové úrovně studenta slouží většinou vstupní rozřazovací test, někdy umístěný i na internetu, případně i ústní pohovor.

Evropské standardy jazykových znalostí

Kvalitní školy postupně přecházejí na přesně a jednoznačně definované úrovně, jak je vymezuje Společný evropský rámec pro jazyky, základní dokument pro jazykové odborníky Evropské unie.

Pro studium je ideální, pokud do kurzu vstupují studenti s přibližně stejnou jazykovou úrovní.

Každý kurz v jazykové škole by měl mít jasně stanovený cíl a měl by být v souladu s cílem individuálního studenta. Kvalitní škola nebude slibovat nesplnitelné a nebude zastírat, že učení se cizím jazykům je dlouhý proces. Naopak si bude klást realistické cíle a nastíní klientům dlouhodobý výhled.

Pokud se chcete zdokonalit v jedné určité oblasti (například připravit se k mezinárodně uznávané zkoušce příslušné úrovně) či dovednosti (například zlepšit schopnosti telefonovat, vést schůze či prezentovat výrobek), bude váš výběr jazykového kurzu jednodušší, protože víte, co chcete. Ale i v tomto případě si nechte předložit program a trvejte na jeho plnění.

Dobrá rada: Laťku si zvyšujte postupně

Pokud vám někdo bude slibovat, že se lze naučit cizímu jazyku rychle a bez velkého úsilí, měli byste se mít na pozoru. Je sice pravda, že každý se učí jiným způsobem, ale podobně jako u hubnutí – pokud vám někdo slibuje snadný úspěch za krátkou dobu, aniž byste museli změnit vaše návyky, je to krajně podezřelé.

Ne všechny kvalitní jazykové školy používají důsledně jedinou a stále stejnou metodu, protože je známo, že každému studentu vyhovuje něco jiného, že každému kurzu odpovídá jiný postup a také, že učitel je lidskou bytostí, která má své preference. V dobrých školách panuje duch vstřícné tolerance. Než se zapíšete, ptejte se!

Související články

Kvalitní školy informacemi nešetří

Kvalitní škola potřebuje odpovídající zázemí

Hledejte školy s kvalitními učiteli

Rozřazovací testy na jazykových školách

Nabídku kvalitních jazykových škol najdete na www.Jazykovky.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář