JŠ s právem SJZ hl. města Prahy

„Einstein aby se v tom vyznal!“ řeknete si poté, co procházíte již dvacátým katalogem jedné ze sta jazykových škol. Jediné co víte jistě je, že se potřebujete naučit cizí jazyk. Ale rozhodnutí jak často, jakou metodou, individuálně či ve skupině  – to už je nad vaše síly. Ale nevěšte hlavu. Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. města Prahy nabízí vše a pod jednou střechou.

„Jazykovka na Národní“ vládne desítkám cizích jazyků

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hl. m. Prahy se může pochlubit 90-ti letou tradicí, škola dříve známá jako „Jazykovka na Národní“, nabízí kurzy více jak dvou desítek cizích  jazyků – počínaje dnes již „obligátní“ angličtinou, němčinou, španělštinou či francouzštinou a konče exotickou indonéštinou, finštinou či japonštinou, a to ve všech úrovních stanovených Společným evropským referenčním rámcem pro jazyky. Ze všech těchto jazyků pořádá jazyková škola státní jazykové zkoušky na všech úrovních.

Kurzy pro školáky i ministry

Pestrá nabídka zahrnuje kurzy pro veřejnost všech úrovní i kurzy speciální – např. kurzy konverzační, gramatické, kurzy dálkové či obchodního jazyka, přípravné kurzy ke státním a mezinárodním zkouškám. Již dlouholetou tradici a každoročním zájmem žáků potvrzovanou dobrou pověst má jednoleté pomaturitní studium, v němž si žák sám volí kombinaci dvou světových jazyků.

Jazyková škola rovněž zajišťuje výuku v řadě firem, úřadů a na ministerstvech, kde připravuje jazykové kurzy přesně podle specifických požadavků a přání klientů.

Kvalifikovaný a zkušený pedagogický tým

Samozřejmostí Jazykové školy s právem SJZ hl. města Prahy je vysoce profesionální učitelský tým – učitelé mají vysokoškolské vzdělání, pedagogickou kvalifikaci a několikaletou praxi ve výuce cizích jazyků.

Celý pedagogický tým velmi úzce spolupracuje jak s Ministerstvem školství, tak s mezinárodními jazykovými organizacemi a institucemi (ALTE, Goethe-Institut, Britská rada aj.) a pravidelně se účastní jejich poradních konferencí a vzdělávacích workshopů.

V učitelských týmech nechybí zkušení a osvědčení rodilí mluvčí. Všechny učebny jsou vybaveny  moderní audiovizuální technikou, k dispozici je špičkově vybavená počítačová učebna, speciální učebnu mají i tlumočnické kurzy.

Mezinárodně uznávané zkoušky pro Čechy i pro cizince

Jazyková škola s právem SJZ hl. města Prahy své žáky připravuje jak na státní jazykové zkoušky, tak na mezinárodně uznávané jazykové zkoušky od stupně A1 po C2 (FCE, CAE, Dalf, Delf a další) Jako licenční místo Goethe-Institutu, kterým je již 16 let, sama pořádá zkoušky Start 1 a 2, ZD, ZDfB, GZ B2, GZ C1 a ZOP.

Díky propracovanému systému přípravných kurzů a zkoušek nanečisto absolvovalo tyto mezinárodní zkoušky pořádané přímo na škole a v několika termínech ročně  již přes 2000 kandidátů 

Budoucím překladatelům a tlumočníkům nabízí přípravné kurzy ke složení státní jazykové zkoušky speciální, která je předpokladem pro jmenování soudním tlumočníkem.

Velkou výhodou pro zájemce o přípravné kurzy na mezinárodní a státní zkoušky je skutečnost, že na škole působí autorské týmy tvůrců státních jazykových zkoušek a examinátoři nejen státních, ale i mezinárodních zkoušek.

Učitelé jsou dále autory zkoušky A1 z českého jazyka pro cizince, jejíž úspěšné absolvování je nezbytné při žádosti o trvalý pobyt v České republice a zkoušky B1 Osvědčení o základní znalosti jazyka z angličtiny, němčiny, francouzštiny atd.

Od osmi do osmi uprostřed Prahy

Velkou výhodou žáků je, že si kurz na své úrovni mohou zpravidla vybrat podle svých časových možností – časový plán kurzů je rovnoměrně rozložen od ranních do večerních hodin.

Velká většina kurzů se koná v budově ve Školské ulici, jednu zastávku tramvaje od stanice metra Můstek; některé kurzy se konají v blízkých pronajatých budovách, v dopravně  výborně dostupném centru Prahy.

Kontakty:

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy
Školská 15,
Praha 1, 116 72
Zápisová kancelář: 222 232 235, 222 230 016
Sekretariát: 222 232 236

E-mail: sekretariat@sjs.cz
http://www.sjs.cz/

Přidat komentář