Jazykový audit

Firemní jazykové vzdělávání se stává běžnou součástí benefitů, které nabízejí společnosti svým zaměstnancům. Investice do jazykového vzdělávání se zaměstnavateli vrací v podobě zvýšení kvalifikace pracovníků. Jak však správně vybrat jazykový kurz a jeho pokročilost dle Evropského referenčního rámce? Pomůže vám jazykový audit.

K čemu je dobrý jazykový audit

Firma by se při volbě jazykových kurzů měla rozhodovat nejen podle pokročilosti jednotlivých zaměstnanců, ale i podle pracovního zařazení a potřebnosti komunikace v cizím jazyce. Jiný kurz angličtiny je vhodný pro technického ředitele firmy a jiný pro pracovníka personálního oddělení.

Společnosti se také často zajímají o to, jestli vynaložené náklady odpovídají výsledkům. V jazykových kurzech je proto žádoucí sledovat pokrok, jakého dosáhli jednotliví zaměstnanci.

Pokud ve své firmě plánujete zavést jazykové vzdělávání, je pro vás jazykový audit nejlepší a nejúčinnější možností, jak veškeré výše nastíněné otázky řešit. Kvalitní audit totiž zajistí samotný sběr dat v praxi, jejich zanesení do sofistikovaného informačního systému a samozřejmě přítomnost vyškoleného auditora, který vám bude k dispozici.

Jazykový audit v praxi

Celé testování je rozvrženo do několika etap, z nichž první probíhá již před začátkem samotného kurzu. Je zahájena písemným testem a následuje ústními pohovory auditora s účastníky jazykového kurzu. Podobně je provedena i výstupní část auditu.

Na základě zanalyzovaných výsledků auditu jsou navržena doporučení, která mají případné nedostatetky vylepšit.

Proč si nechat udělat jazykový audit?

Výsledky jazykového auditu nejsou určeny jen vedoucím pracovníků, i když těm především. Audit pomůže zejména plánovat další jazykové vzdělávání konkrétních zaměstnanců a dobře rozvrhnout prostředky určené pro výuku cizích jazyků. Prakticky však jazykový audit využije i daný zaměstnanec, který může být mnohem účinněji motivován v dalším vzdělávání.

Firemní jazykové kurzy se tak stanou kromě oblíbeného zaměstnaneckého benefitu účinným nástrojem jazykového vzdělávání.

Článek byl vypracován na základě spolupráce se společností CEET s.r.o.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář