Jak napsat životopis v angličtině

Láká vás studium či práce v zahraničí? Kromě správně napsaného životopisu v cizím jazyce budete potřebovat i tzv. „cover letter“. Jak napsat „CV“ v angličtině a co by měl obsahovat cover letter vám poradíme v následujícím článku.

 

Strukturovaný životopis nejen v ČR

Každá kultura má své zvláštnosti a odlišnosti a ty se projevují i při psaní životopisu. Ani v našich končinách již dávno neuspějete s rozsáhlým textem vypočítávajícím vaše úspěchy na školních olympiádách ve sběru jahod. V českých a zahraničních institucích, personálních agenturách i na univerzitách je vyžadován  neutrální, strukturovaný životopis.

Při psaní anglického životopisu samozřejmě vycházejte z připravené české varianty. Dejte si však pozor na několik drobností, které se liší.

Curriculum vitae či resumé

První oříšek tkví hned v názvu. Evropští zaměstnavatelé a školy očekávají „Curriculum vitae“, touží-li vaše srdce studovat za velkou louží, zvolte „Resumé“.

Své příjmení (family name) nepřizpůsobujte zahraničním zvyklostem (tj. Pavla Nováková nikoli Pavla Novák), na druhou stranu je dobré jej zvýraznit  (např. napsat jej velkými písmeny). Buďte také uvážliví při volbě diakritiky. Kateřina Řeřichová je sice pěkné jméno, ale referentce studijního oddělení na Sorbonně v Paříži může způsobit zauzlení jazyka. U jména neuvádějte vysokoškolské tituly. V zahraničí nejsou důležité a dosažené vzdělání v životopise stejně zmiňujete později.

Do strukturovaného životopisu zařaďte i kolonku „Sex“, jež samozřejmě necharakterizuje váš intimní život, ale uvádí pohlaví (F – female, M – male), které cizincům nemusí být z koncovky vašeho příjmení zřejmé. Přiložení fotografie zvolte dle zvyklostí dané země. Pokud nehledáte práci modelky či herečky, stačit by měla podobenka pasového formátu.

Vaši adresu vypište i s názvem země (tj. The Czech republic) a telefonní čísla nezapomeňte napsat s mezinárodní předvolbou (pro ČR je to +420). Pokud chcete prozradit plné datum vašeho narození (obecně stačí věk), pamatujte na mezinárodní formát zápisu (tj. 12-03-1984 pro 3. prosince 1984).

Dosažené vzdělání vyjmenujte zpětně (tj. nahoře bude nejvyšší dosažené) a názvy škol včetně absolvovaného oboru důsledně přeložte do angličtiny a nepište ve zkratkách (FI MU je pro zahraničního personalistu jen shluk písmenek). Základní škola je očekávanou samozřejmostí, proto ji vynechte. Stejným způsobem uveďte i vaši praxi (anglicky obor firmy, ve které jste pracovali a vaši pracovní náplň).

Úroveň cizích jazyků upřesněte nejlépe dle stupňů znalostí Rady Evropy, které jednotným způsobem charakterizují vaši jazykovou způsobilosti. Vaše počítačové znalosti, řidičské osvědčení a další schopnosti vypište srozumitelně.

Důležitou součástí životopisu jsou i reference (lze je uvést i na samostatném listu) anglicky mluvících osob s jejich kontaktními údaji. V životopise prezentujte i ty znalosti, na které nemáte „papír“. Vždy ale pamatujte, že životopis má být jasný, stručný, výstižný a pravdivý.

Evropský standardizovaný životopis

Formát evropského životopisu byl vytvořen Evropskou unií a je vyžadován u uchazečů o práci v evropských institucích, ale i jinde ve státní správě evropských zemí. Jeho standardizovaný vzhled a obsah umožňuje jednoduše srovnávat „CV“ mezi sebou. Jedná se o detailní formulář, který charakterizuje uchazeče z nejrůznějších hledisek (odborných a osobnostních).

Evropský životopis od svých uchazečů vyžadují i některé nadnárodní firmy, v ČR se však dosud příliš nepoužívá. Vyplnit si jej můžete na webových stránkách.

Cover letter

Kromě životopisu si připravte i tzv. „cover letter“, který upřesňuje vaše  schopnosti a motivaci pro danou pozici. Při psaní volte mírně optimistický tón zvýrazňující váš zájem o nabízené místo.

Životopis je neutrální dokument, který můžete přiložit bez větších úprav k několika žádostem, zatímco „cover letter“ by měl být psán speciálně pro konkrétní příležitost. V tomto motivačním dopise uveďte, proč se hlásíte na dané místo a proč zrovna vy jste ten nejlepší uchazeč pro tuto pozici.

V dopise můžete zmínit vše, co považujete za důležité, ale již se to nevešlo do životopisu. Nezapomeňte jej ukončit vlastnoručním podpisem s připojeným jménem a příjmením (kvůli čitelnosti).

Kde najdete vzory CV a cover letter

Jak vypadá cover letter
Cover letter (wikipedia)
CV (wikipedia)
Vzor resumé (CV)

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář