Italština: Certifikáty CILS

CILS – Certificazione di Italiano come Lingua Straniera – Certifikát z
italštiny jako druhého jazyka měří a hodnotí úroveň studentovy
pokročilosti v italském jazyce. Je užitečným dokladem pro ty, kteří budou v denním kontaktu s mluvčími italštiny v práci či při studiu, i
pro ty, kteří chtějí pouze osvědčení o dosažené úrovni v italském
jazyce. 

Certifikát vydává Univerzita pro cizince v Sieně (Università per Stranieri di Siena) a je uznáván jako oficiální a platné osvědčení o jazykové komunikační kompetenci italským státem na základě smlouvy s italským ministerstvem zahraničí.

CILS úrovně

Certifikační systém CILS je v souladu se strukturou stupňů znalostí dle evropského rámce pro jazyky. Stejně jako ony mají i certifikáty CILS šest stupňů. Každý z nich je autonomní a kompletní sám o sobě a kazdý je přizpůsobený konkrétním sociálním, profesním a intelektuálním potřebám studentům.

CILS A1 a CILS A2 jsou zaměřeny na ty, kteří dělají první pokroky ve svém studiu italštiny.

Stupeň A1 ukazuje, že student právě začal zabývat italštinou jako druhým cizím jazykem, zatímco stupeň A2 už prokazuje větší zájem o další studium italštiny. Certifikát stupně A2 zároveň říká, že student je na začátku své cesty k vyšším úrovním italštiny a zároveň hodnotí jeho schopnost dosavadní znalosti využít ke komunikaci. Jak A1, tak A2 stupně CILS certifikačního procesu jsou postupně diferencovány podle potřeb a požadavků studentů.

Byly vytvořeny různé druhy a schémata zkoušek- například schéma zaměřené na děti imigrantů, kteří žijí v Itálii, schéma cílené na dospělé, jejichž jazyk je značně odlišný od italštiny (jako je Japonština, Čínština apod.) či schéma pro děti emigrantů, kteří nyní žijí v zahraničí.

Zkoušky těchto úrovních trvají přibližně dvě hodiny.

Il Livello Uno (První stupeň) koresponduje s úrovní B1 společného referenčního rámce pro jazyky dle EU. Hodnotí uživatelovu úroveň v samostatnosti používání italštiny v každodenních situacích.

Zkouška trvá přibližně tři hodiny.

Il Livello Due (Druhý stupeň) koresponduje s úrovní B2 společného referenčního rámce pro jazyky dle EU na úrovni pokročilých. Uživatelé na tomto stupni by měli být schopni předvést svou schopnost užít základní pravidla jazyka v širokém kontextu situací. Na tomto stupni jsou uživatelé schopni užívat italštinu k efektivní komunikaci během pobytu v Itálii, ať už při studiu, práci nebo odpočinku. Pozice tohoto certifikátu dovoluje studentům mimo státy EU ucházet se o studium na univerzitních kurzech bez nutnosti složení zkoušky ze znalosti italského jazyka.

Zkouška trvá přibližně čtyři hodiny.

Il Livello Tre (Třetí stupeň) je adekvátní k úrovni C1 společného referenčního rámce pro jazyky dle EU a reprezentuje vyšší úroveň kompetence v užívání italského jazyka. Uživatel na této úrovni je schopen užívat jazyka efektivněji v mnohem širším kontextu, včetně netypických situací, při formálních příležitostech, v jednání s veřejnými orgány a podobně.

Zkouška trvá přibližně pět hodin.

Il Livello Quattro (Čtvrtý stupeň) je C2 společného referenčního rámce pro jazyky dle EU. Jedná se o pokročilejší úroveň jazyka již se blížící k úrovni rodilého mluvčího. Uživatel má být zcela samostatný ve všech formálních i neformálních situacích a efektivně užívat italštinu v profesním kontextu svého oboru.

Zkouška trvá přibližně pět a půl hodiny.

K čemu jsou certifikáty?

CILS zkoušky mohou složit všichni italští občané pobývající v zahraničí a občané s jinou národností než italskou. Není zde žádné omezení týkající se věku a není nutné předkládat jakékoli předchozí osvědčení či certifikát o vzdělání. Rovněž není nutné absolvovat CILS zkoušku nižšího stupně. Každý kandidát je podporován, aby se na zkoušku připravoval způsobem, který je nebližší jeho potřebám a přáním.

Pro získání certifikátu CILS je nutné úspěšně absolvovat příslušné zkoušky. Ty zahrnují poslechový test, test ze čtení, analyzování struktury komunikace, test psaní a mluvení. Všechny tyto části jsou tvořeny a hodnoceny v certifikačním centru Univerzity pro cizince v Sieně podle směrnic Evropské unie. Certifikát je udělen, jestliže student dosáhne alespoň minimálního počtu bodů v každé části. Pokud uchazeč nedosáhl potřebného počtu bodů ve všech částech zkoušky, opakuje pouze ty části, kde scóre bylo nedostatečné. Jakmile byla některá část úspěšně složena, výsledek je platný po dobu jednoho roku. Poté musí každý kandidát znovu absolvovat celou zkoušku, aby získal certifikát i na další rok.

Na stránkách Univerzity pro cizince v Seině naleznete i EXAMPLE TEST.

Kolik stojí složení CILS

Zkoušky se skládají v uznaných centrech po celém světě, kde také probíhá zápis a registrace. Cena zkoušky je vypočítána pro každou zemi zvlášť. V případech, kdy student potřebuje pouze opakovat ty části, ve kterých nedosáhl potřebného scóre, je cena vypočítána jako jedna pětina celkové ceny za každou část.

V případě ČR je cena za CILS Due 1.500 Kč, CILS Tre a CILS Quattro 2.000 Kč .

Nejbližší termíny zkoušek

Zkoušky se skládají ve všech centrech stejně, dvakrát ročně – v červnu a v prosinci. Nejbližší termíny jsou 7. června (uzávěrka přihlášek je 31. března) a 6. prosince 2007 (uzávěrka 30. září).

Termíny pro rok následující jsou 6.června a 5. prosince 2008.

Více informací:

Università per Stranieri di Siena

Další jazykové zkoušky hledejte na www.JazykoveZkousky.cz, kde můžete nalézt i jazykové školy, které ke zkoušce CILS připravují.

Další informace ke studiu italštiny hledejte na Italština On-Line.

Článek byl vypracován ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad polština, překlad italština, tlumočení němčina a překlady angličtiny.

Přidat komentář