International Certificate in Financial English

Znalost obecné angličtiny se v některých profesích bere jako samozřejmost, podobně jako jazykový certifikát dokladující vaše schopnosti. Stále více se však začíná prosazovat i nutnost znalosti odborné angličtiny daného oboru. Takovou zkouškou je i International Certificate in Financial English pro oblast financí.

Další z rodiny Cambridge

Certifikáty Cambridgeské univerzity (PET, FCE, CAE atd.) není třeba příliš představovat. Patří mezi standardizované zkoušky v České republice z mezinárodní celosvětovou platností. Podobně je na tom i International Certificate in Financial English (ICFE), který byl vytvořen ve spolupráce Cambridgeské univerzity a účetní společnosti ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants).

Zkouška dokladuje schopnost úspěšně používat anglický jazyk v prostředí mezinárodních financí a účetnictví. Její úroveň se pohybuje na úrovních B2 (odpovídá zkoušce FCE z obecné angličtiny) až C1 (podobně jako zkouška CAE) dle Evropského referenčního rámce. Úroveň zkoušky ICFE tedy odpovídá 5,5 – 7,0 bodům na škále zkoušky IELTS (International English Language Testing System ).

Pro koho je ICFE určena?

ICFE je vhodná pro pracovníky bankovního sektoru, pojišťoven, daňové poradce i účetní, ale i studenty financí a další odborníky pohybující se ve světě peněz. Zkouška je i pro manažery a ostatní odborníky z finančního světa.

Testuje se psaní, čtení…

Zkouška se skládá ze čtyř částí a celkově trhá zhruba 3 a půl hodiny. Všechny texty i úkoly testu jsou založeny na skutečných situacích a problémech řešených v rámci oboru. Praktické dovednosti je projeví v lepším porozumění nejrůznějších typů finančních textů, pracovních jednáních a schůzkách vedených v angličtině.

Zkuste si cvičný test!

  • Čtení (1 h 15 min) – šest úloh, které prověřují porozumění finančním textům.
  • Psaní (1 h 15 min) – test prověřuje znalosti nutné k napsání obchodních dopisů, zpráv, zpracování obchodních nabídek aj.
  • Poslech (přibližně 40 min) – sleduje schopnost porozumění nahrávkám monologů či rozhovorů.
  • Mluvení (přibližně 16 min) – examinátor testuje schopnosti plynulého projevu na témata z oblasti finančního světa.

Termíny a zkoušková cena

V České republice lze zkoušku složit v British council či v jazykové škole Bell school. Nejbližší termíny jsou 15. listopadu 2008 a 16. května (či 14. listopadu) v roce 2009. Cena platná pro rok 2008 činí 5 250 kč.

Složili jste?

Výsledek obdrží kandidáti zhruba šest týdnů od konání zkoušky. Celkově lze dosáhnout 200 bodů za všechny čtyři části zkoušky, ale slabší výsledek v jedné části lze nahradit výborným skóre z jiné oblasti.

Více informací najdete na stránkách International Certificate in Financial English či ICFE teaching resource).

Hledáte jazykový kurz připravující na mezinárodní zkoušku z odborné angličtiny? Podívejte se na www.jazykovky.cz – největší databázi jazykových škol a jazykových kurzů v České republice.

 

 

m

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář