DELF a DALF: certifikáty z francouzštiny

Studujete francouzštinu a chtěli byste mít vaši znalost potvrzenou „černé na bílém“ v podobě mezinárodně uznávaného certifikátu? Pak vás budou zajímat informace o zkouškách DELF a DALF. Kde je můžete skládat, co budete muset umět a kolik vás to bude stát?

DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française)- stupně A1, A2, B1 a B2 a DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française)- stupně C1 a C2, se skládají z šesti nezávislých certifikátů, které odpovídají šesti úrovním Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CECRL) známým jako stupnice od A1 až po C2. Znamená to, že se můžete přihlásit na kteroukoliv úroveň, aniž byste museli mít splněny předchozí stupně.

Testování základních dovedností

Princip je vždy stejný. Každá zkouška má čtyři části, ve kterých prokážete své schopnosti v oblastech mluveného projevu (production orale), psaného projevu (production écrite), porozumění mluvenému slovu z nahrávky (compréhension orale) a porozumění psanému textu (compréhension écrite), celkové trvání zkoušky závisí na konkrétním stupni, pohybuje se v rozmezí asi od 80 do 150 minut.

Průběh zkoušky

Nemáte představu, jak zkouška v praxi probíhá? Uvedeme jako příklad nejrozšířenější úroveň B1, přičemž průběh u ostatních stupňů je velmi podobný. Část věnovaná porozumění mluvenému projevu trvá celkem 25 minut, poslouchají se tři dokumenty, které jsou puštěny vždy dvakrát. Délka jednoho z nich nepřesahuje šest minut.

V části věnované porozumění psanému textu jsou dokumenty dva. Úkolem je vždy vytáhnout z nich požadované informace nebo analyzovat obsah. Tato část trvá 35 minut. Následuje vlastní psaný projev, na který je vymezeno 45 minut, odbornost a komplikovanost tématu závisí na stupni úrovně vaší zkoušky. Nakonec vás čeká mluvený projev, na který budete mít nejdřív 10 minut přípravy a jehož zkoušení, složené z rozhovoru s rodilým mluvčím, interaktivního cvičení a vyjádření se k nějakému dokumentu, trvá celkem 15 minut. Podrobné informace o průběhu jednotlivých stupňů ve francouzštině naleznete na webu.

A jak budete hodnoceni? Maximální počet dosažených bodů z celé zkoušky je 100, na každou ze čtyř částí připadá 25 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba získat 50 bodů s tím, že z žádné z jednotlivých částí nesmí mít kandidát méně než 5 bodů. Úspěšný absolvent zkoušky získá mezinárodně uznávaný certifikovaný diplom udělovaný francouzským Ministerstvem školství a uznávaný ALTE (Association of Language Testers in Europe).

Jakou úroveň složit

A jak zjistíte svoji úroveň? Způsobů jak ji odhadnout je několik, tím nejlepším však zůstává zkonzultovat ji přímo se svým vyučujícím či lektorem, který vás zná a nejlépe odhadne vaše znalosti a schopnosti. Nemáte- li tuto možnost, můžete se orientovat třeba podle počtu hodin výuky jazyka, které jste již absolvovali.

Pomoci vám může také vaše učebnice. Všechny novější jsou již označeny stupněm úrovně, kterého dosáhnete jejím zvládnutím. Jedná se o stejnou stupnici, která označuje úrovně jednotlivých zkoušek. Na internetu je také možné otestovat své znalosti s pomocí testu DIALANG.

Za kolik a kde

Ceny pro skládání zkoušky se liší podle jejího stupně. V současné době začínají na 700 Kč za stupeň A1, nejvyšší stupeň C2 Vás přijde na 2 800Kč.

Zkoušky můžete skládat ve Francouzských institutech, aliancích, centrech a klubech v mnoha městech v České republice, konkrétně v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci, Zlíně, Pardubicích, Liberci a v Plzni. Přihlásit se můžete jak osobně na těchto místech, tak pomocí elektronické přihlášky.

Veškeré informace k přesným termínům a místům konání naleznete na stránkách těchto institucí. Zkoušky se konají obvykle čtyřikrát ročně: v září, únoru, dubnu (verze DELF Junior pro mládež) a v červnu a většina těchto institucí nabízí také speciální přípravné kurzy, jejichž absolvování však není podmínkou pro přihlášení ke zkoušce.

Pro bližší informace k těmto zkouškám a jejich jednotlivým úrovním a také například k tomu, kde ve vaší blízkosti právě probíhá přípravný kurz, zkuste stránky www.jazykovezkousky.cz. Plánujete- li spíše přípravu on- line, nenechte si ujít náš příští článek na téma DELF- DALF, který vám doporučí ty nejlepší zdroje.

Použité zdroje

Francie v České republice
Francouzská aliance
Centre international d´etudes pédagogiques
Institut Français de Prague
Dialang
Jazykové zkoušky.cz

 

Přidat komentář