Angličtina – podrobný popis zkoušky FCE

Ve druhém článku ke zkoušce FCE (The Cambridge First Certificate in English) se zabýváme popisem jejích jednotlivých částí. FCE náročností odpovídá úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy, tj. úrovni „více pokročilí“ (Upper-Intermediate) a patří mezi nejfrekventovanější jazykové zkoušky u nás.

Na základní popis zkoušky FCE z minulého týdne navazujeme informacemi o jednotlivých částech testu. Jedná se o čtení, psaní, použití angličtiny, poslech a zvládnutí rozhovoru.

Zkušenosti lektorů jazykových škol napovídají, že u zkoušky náročnosti FCE je vhodné absolvovat přípravný kurz nebo alespoň konzultaci, které uchazeči podrobně objasní, jak zkouška probíhá a jaké typy testových otázek a úkolů může očekávat.

Pro vaši představu o tom, co zkouška FCE obnáší, jsme připravili alespoň základní popis jejích jednotlivých částí.

Reading – čtení

Tato část má čtyři části a celkem 35 otázek. Kandidáti musí být schopni přečíst různé druhy textů, porozumět jim, odhadnout význam textu a odpovědět na kontrolní otázky. Reading obsahuje celkem 1900-2300 slov. Jedná se o různé typy textů: reklamu, korespondenci, různé neformální materiály, výňatky z průvodců, manuály, zařazeny jsou také zprávy ve formě odstavců z novin a magazínů.


Flash reklama bohemia 

Jednotlivé úkoly mají formu přiřazování odpovědí k otázkám, vícenásobné volby z odpovědí nebo doplnění chybějícího textu. Na tuto část zkoušky je vymezen čas jedna hodina patnáct minut.

Writing – vyjadřování písmem

Druhý oddíl FCE se věnuje schopnosti vyjadřovat se písmem. Writing se dělí na dvě části, v první mají kandidáti napsat text na dané zadání, ve druhé si mohou vybrat téma ze čtyř různých zadání.

Zkouška tímto způsobem ověřuje, zda je kandidát schopen napsat text vymezené formy, tj. dopis, zprávu, kompozici, a to podle zadaného tématu. Kandidáti píší své odpovědi na speciální arch.

Při hodnocení je každé části psaného textu udělena samostatná známka. Klade se důraz na gramatickou správnost, použití výrazů a jevů určité úrovně a pravopis. Na tuto část zkoušky je vymezen čas jedné a půl hodiny.

Use of English – použití angličtiny

Třetí oddíl FCE se skládá z pěti částí a má celkem 65 otázek. Kandidáti mají v této části testu za úkol předvést svoji jazykovou vyspělost a správné použití jazyka v různých situacích. Jednotlivé úkoly jsou zaměřeny na slovní transformace, opravy chybných vět, správný výběr doplňovaných slov. Zkouška je v této části zaměřena na gramatiku a slovní zásobu. Na odpovědi je vymezen čas jedné a čtvrt hodiny.

Listening – poslech

Část poslech má čtyři části, skládající se z nahraných textů a celkem třiceti otázek. Kandidátům je puštěna nahrávka monologů a dialogů, jsou to např. ukázky z rádia, telefonování, komentáře, instrukce, reklama, vtipy… atd. Poté musí odpovídat na kontrolní otázky.

Jednotlivé části této sekce se liší následujícím způsobem: v první a ve čtvrté části kandidát odpovídá po každé otázce, ve druhé části kandidát odpovídá na otázky v průběhu poslechu, ve třetí vybírá správnou odpověď z nabídky několika různých možností. Na tuto část zkoušky je vymezen čas 40 minut.

Speaking – zvládnutí rozhovoru

Závěrečná etapa zkoušky má čtyři části zahrnující krátké konverzace se zkoušejícím a také s dalším kandidátem – na ústní část chodí dva kandidáti zároveň. Zkoušející při této části testu prověřují pohotovost jejich reakcí kandidátů, výslovnost, gramatickou správnost, plynulost atd. Jedná se o krátké rozhovory (výměny) mezi zkoušejícím a kandidáty. Zkouška je zaměřena na osobní a faktické informace, osobní postoj a vyjádření názorů. Tato část zkoušky trvá přibližně 14 minut.

V první části jde o interview zaměřené na zodpovězení základních osobních informací o sobě.
Následuje individuální minutový monolog, kandidáti obdrží dva obrázky a mají je popsat. Ve třetí jde o spolupracující zadání, kandidáti obdrží opět obrázky a mají se na jejich téma bavit spolu. V závěrečné části zkoušející vede konverzaci tak, aby kandidáti rozšířili diskuzi z minulé části.

Související informace

Základní informace o FCE

Nejžádanější jazyková zkouška: FCE

Stupně znalostí podle Rady Evropy

DPH a jazykové školy (výhody ohledně DPH u kurzů zaměřených na přípravu k jazykovým zkouškám)

Informace o jazykových zkouškách hledejte na specializovaném webu www.Jazykovezkousky.cz, nebo v článku zaměřeném na jazykové zkoušky z angličtiny i dalších jazyků. Přehled přípravných kurzů k různým druhům jazykových zkoušek najdete na www.Jazykovky.cz.

Autorka článku, Lenka Špiříková, pracuje jako metodička v jazykové škole LinguaPlus.

S přípravou na zkoušku FCE vám pomohou i internetové stránky Angličtina on-line a učebnice angličtiny.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář