Angličtina – nejžádanější jazyková zkouška: FCE

Ve statistice hledání jazykových zkoušek na specializovaném webu www.jazykovezkousky.cz se dlouhodobě na prvním místě drží zkouška FCE (The Cambridge First Certificate in English), o kterou se zajímá více než třetina návštěvníků. Rozhodli jsme proto přinést podrobný popis této zkoušky.

Zkouška The Cambridge First Certificate in English (FCE) je třetí úrovní Cambridgeských zkoušek z angličtiny pro nerodilé mlučí (English for Speakers of Other Languages – ESOL). Náročností odpovídá úrovni B2 Evropského referenčního rámce pro jazyky Rady Evropy, tj. úrovni „více pokročilí“ (Upper-Intermediate). Úspěšný absolvent FCE ovládá anglický jazyk způsobem využitelným v řadě praktických situací, včetně těch, které mohou nastat při obchodním jednání nebo při studiu v zahraničí.

Pokročilá znalost angličtiny

Ke složení zkoušky FCE je zapotřebí schopnost ovládat dostatečně širokou slovní zásobu a umět ji správě použít v nejrůznějších situacích.  Posuzuje se také schopnost adekvátně vnímat kontext a vyjadřovat se způsobem odpovídajícím běžným zvyklostem a konvencím.

Úspěšní kandidáti získají certifikát udělovaný University of Cambridge ESOL Examinations, který je uznáván univerzitami a zaměstnavateli v mnoha zemích. Zkoušku každoročně absolvuje na 270 tis. uchazečů ve více než stovce zemí celého světa.

FCE je nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Vzhledem ke svému všestrannému zaměření je zkouška uznávána ve školství, a také v obchodní sféře a průmyslu. Signalizuje schopnost zvládnout studium v angličtině na univerzitách, technických školách a dalších institucích. V profesní sféře je využívána např. pracovníky v klientských službách, v bankovnictví, aeroliniích nebo zásobování. Svému držiteli certifikát potvrzuje schopnost profesně se realizovat v anglicky mluvícím prostředí. Test se se obvykle podstupuje po pěti až šesti stech hodinách výuky.

Obsah zkoušky

FCE má následující části:

  1. Reading – čtení (1 hodina a 15 minut)
  2. Writing – psaní (1 hodina a 30 minut)
  3. Use of English – použití angličtiny (1 hodina a 15 minut)
  4. Listening – poslech (přibližně 40 minut)
  5. Speaking – mluvení (přibližně 14 minut)

Mezi zájemci o zkoušku u nás převažují kandidáti z řad osob mladších 25 let a kolem 65 % kandidátů jsou ženy. Většina z kandidátů jsou studenti, kteří zkoušku skládají pro ověření poznatků doplňujících v oblasti jazykových schopností vlastní obor jejich studia.

I pro zájemce, který již angličtinu ovládá na pokročilé úrovni je vhodné se na zkoušku připravit v přípravném kurzu. Tyto kurzy jsou obvykle zaměřeny přímo na jednotlivé oblasti testu a běžně používané formy testových otázek. Přípravné kurzy trvají od 8 do 24 týdnů. U začátečníků ovšem trvá dosažení úrovně odpovídající FCE mnohem déle, v průměru výše zmíněných 500 až 600 hodin.

Nejčastějšími důvody pro složení zkoušky FCE jsou potřeba zdokonalování se v angličtině, zvýšení kvalifikace, nároky v zaměstnání nebo osobní zájem.

Související informace

Stupně znalostí podle Rady Evropy

Základní informace o FCE v databázi www.JazykoveZkousky.cz

Podrobný popis zkoušky FCE

Informace o jazykových zkouškách hledejte na specializovaném webu www.Jazykovezkousky.cz, nebo v článku zaměřeném na jazykové zkoušky z angličtiny. Přehled přípravných kurzů k různým druhům jazykových zkoušek najdete na www.Jazykovky.cz.

Autorka článku, Lenka Špiříková, pracuje jako metodička v jazykové škole LinguaPlus. Podrobné informace o jednotlivých částech zkoušky přineseme v pokračování našeho článku během příštího týdne.

S přípravou na zkoušku FCE vám pomohou i internetové stránky Angličtina on-line a učebnice angličtiny.

 

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář