20 rad pro výběr jazykové školy

Však to znáte. V životopisu máte napsánu svoji aktuální úroveň cizího jazyka, stejně však doufáte, že firemní personalista na pohovoru konverzaci v angličtině nevytáhne. Máte za sebou dlouhá léta výuky němčiny ve škole, jak však máte promluvit, rozklepete se a přestanete si věřit. Na dovolené se snažíte komunikovat co nejméně, co kdyby totiž místní odhalil vaši slabou znalost jeho rodilého jazyka.

Je načase s tímto problémem jednou provždy skoncovat! Jazykové školy po celé zemi dnes nabízejí takovou škálu jazyků či typů kurzů, že jediným problémem pro vás bude “oddělit zrno od plév”, tedy vyfiltrovat ten pravý jazykový kurz, který vám bude sedět v každém aspektu. Od toho tady je tento článek, díky němuž pro vás bude výběr vhodné jazykové školy hračkou!

1. Zorientujte se v nabídce kurzů

Asi tušíte, jaký jazyk chcete studovat. To však ke správnému výběru kurzu nestačí. Jazykových kurzů je široká nabídka, před výběrem konkrétního kurzu byste si měli ujasnit tyto otázky: Chcete studovat individuálně s lektorem nebo se učit ve skupině? Pokud ve skupině, tak v jak velké? Chcete chodit do školy nebo se učit přes skype? Jak velká má být skupina? Dostanete se ve třídě s 10 lidmi ke slovu? Není lepší si připlatit a chodit do ideální skupiny o 3-4 lidech? Nevyhovoval by vám nakonec intenzivní víkendový kurz nebo chcete chodit pravidelně v týdnu? Kolik času týdně můžete studiu věnovat? Jaká je vaše současná pokročilost? Jaký je cíl vašeho studia? Zábava? Účelně využitý čas? Pracovní či studijní nabídka ze zahraničí? Chcete se učit z nějaké konkrétní učebnice? Už jste jazyk zkoušeli ale bez úspěchu a chtěli byste vyzkoušet nějakou netradiční výukovou metodu?

V rozhodování vám pomůže projít si všechny jazykové kurzy ve vašem městě. Uvidíte jaká je nabídka, jaké jsou ceny, termíny, školy. Když se vám bude nějaký kurz líbit, zanechte škole nezávaznou zprávu. Škola se vám ozve a poradí vám i s dalšími vašimi otázkami. Otázky je dobré si předem sepsat, ať na něco nezapomenete.

2. Vyhledejte si zkušenosti studentů s jazykovou školou

Reference a zkušenosti studentů s jazykovými školami by měly být klíčovým faktorem při vašem rozhodování. Nejlepší je vyfiltrovat si reference podle vašeho města, reference si projít a vybrat si školu podle toho, co o ní studenti sami napíší. Nádherné webové stránky svědčí o schopnosti webového grafika, ale o výuce nic neřeknou. Student, který napíše jazykové škole referenci, musí být nadstandardně spokojen, jinak ho k tomu nic nedonutí. Pokud má škola hodně dobrých referencí, je to známkou jejího dobrého přístupu ke studentům. Pokud škola žádné reference nemá, tak běžte o dům dál a zbytečně neriskujte. Skutečné důvody, proč škola reference nemá, nemáte šanci zjistit a zpravidla to není nic povzbudivého. Někdy se školy bojí své studenty o hodnocení požádat a určitě nechcete chodit do školy, která se bojí svých studentů.

Věnujte pozornost obsahu referencí. Z nich odhadnete atmosféru ve škole a to, zda můžete referenci brát jako užitečnou. Některé reference jsou bezduché výkřiky, jindy nesou hodnotnou informaci. Také reakce školy na její hodnocení dává tušit, zda marketingové řeči o individuálním přístupu nezůstaly jen na papíře. Všímejte si, jak škola reaguje na hezká i ne úplně pozitivní hodnocení. Zde uvidíte přístup školy ke studentům v praxi.

Mějte na paměti, že reference je subjektivním vyjádřením každého studenta a co sedí jednomu, tak nemusí sedět druhému. Statistika je ale neúprosná a tak si z desítek subjektivních hodnocení studentů složíte o jazykové škole ten nejobjektivnější možný obraz. Jazykovky.cz mají vlastní veřejný nezávislý formulář, kterým může ohodnotit jazykovou školu libovolný student bez jakéhokoliv ovlivňování ze strany školy. Je také možné si ověřit IP adresu hodnocení, což znamená, že si školy nemohou psát dobrá hodnocení samy; to by pak různá hodnocení měla stejnou IP adresu. Pozor na hodnocení na Facebooku, kde různé firmy nabízejí pozitivní i negativní hodnocení za úplatu; nedá se na ně tedy vždy spolehnout.

3. Vyberte si snadno dostupné místo výuky

Jestliže již víte, který jazyk se hodláte učit, na portálu Jazykovky.cz si najděte na mapě jazykové školy blízké místu vašeho bydliště, školy, brigády ad. Pamatujte na to, že čas strávený na cestě není zadarmo a pravidelné dojíždění do vzdálenější školy se nevyplatí, i když je kurz o něco levnější. Výběr školy budete mít samozřejmě snazší, chcete-li studovat třeba angličtinu nebo němčinu, jež jsou vyučovány téměř v každé jazykové škole. Oproti tomu jazykových škol vyučujících finštinu či korejštinu tolik není, což se odrazí i ve vzdálenosti k takové škole. Pak je na místě zvážit online kurz. Dlouhé dojíždění totiž oslabuje motivaci k výuce a snadněji pak podlehnete touze se z výuky ulít. A že slabé chvilky přijdou, na to vemte jed.

4. Vyberte si několik lektorů, kteří jsou vám sympatičtí

Ve škole budete trávit hodně času a pro vaši motivaci je velmi důležité, aby vám lektor lidsky “sednul”. Může napovědět fotografie lektora a to, zda se může pochlubit nějakým pedagogickým certifikátem. Jazykový certifikát by měl být u lektora samozřejmostí. Rozhodně výběr lektora nepodceňujte, protože na něm závisí velká část úspěchu vaší výuky.

Hodně napoví hodnocení od studentů. Podle hodnocení od studentů si můžete vybrat jazykovou školu podle lektora a ne naopak. Samozřejmě je třeba přihlédnout k tomu, zda lektor, kterého si podle doporučení studentů vyhlédnete, učí ve škole, kterou máte blízko, zda lektor vůbec učí vaši pokročilost a zda má v kurzu volno. Nicméně pokud si vyberete několik výborných lektorů, je velká šance, že se alespoň k nějakému z nich nakonec dostanete. A pokud vyrazíte do jazykovky na ukázkovou hodinu, nejdete naslepo, ale už víte, kterého lektora chcete vidět v akci.

5. Běžte na ukázkovou hodinu

Vyberte si ze seznamu lektorů školy toho, který je vám nejvíce sympatický a má jazykový i pedagogický certifikát. Zavolejte do školy a informujte se, jestli je možné u vybraného lektora absolvovat náslechovou hodinu. Před náslechem si udělejte test pokročilosti a ujistěte se, že budete moci kurz vaší pokročilosti navštěvovat ve vypsaných termínech. Jinak postrádá náslech smysl. Pokud přistupujete do běžícího kurzu, jste ve výhodě, protože můžete omrknout i skupinu studentů.

Pokud vám jazyková škola náslech neumožní, domluvte se na platbě za 1 lekci a kurz doplaťte, až když zjistíte, že vám lektor i skupina vyhovují. To by pro školu neměl být problém.

Protože není praktické obíhat mnoho škol a stále vybírat, je základem dobrý výběr školy a lektora podle referencí studentů a následná domluva se školou.

6. Stanovte si cíle a uvědomte si vaše motivace

Asi to znáte ze základní a střední školy. Sebelepší lektor, škola či výuková metoda není nic platná, pokud nejste k učení motivovaní. Jsme tak od přírody naprogramovaní. Lidský mozek si lépe zapamatuje informaci spojenou s příjemným prožitkem. Naopak nelibé zážitky vytlačuje. Násilím se učit nedá.

Zvažte tedy své motivace ke studiu a pokud nejsou dostatečné, pomozte si berličkou. Spolu se školou si stanovte dílčí snadno dosažitelné a kontrolovatelné cíle. Na sociálních sítích učiňte veřejný slib, že se jazyk naučíte a zveřejňujte výsledky každého svého testu. Podpora známých, možnost se pochlubit i strach ze ztrapnění vás poženou vpřed.

7. Ujasněte si, jak moc a proč chcete jazyk studovat

Chcete se naučit konverzovat? Je vaším hlavním cílem číst si knihy v originále? Potřebujete bezchybně psát firemní maily ve svém zaměstnání? Chcete se dívat na anglicky mluvené filmy bez titulků? Sepište si vaše motivace a zeptejte se v jazykové škole, jaký druh kurzu vám doporučí k jejich naplnění. Možná přijdete na to, že vaše motivace jsou jen povrchní nebo příliš obecné a škola vám pomůže sestavit studijní plán, který bude obsahovat snadno dosažitelné a kontrolovatelné milníky, jejichž splnění vám dodá další motivaci ke studiu. Krůček po krůčku tak dospějete ke svému cíli, i když byl na začátku velmi vzdálený.

8. Ptejte se na počet studentů v kurzu a složení skupiny

Kromě výběru dobře hodnocené školy a studenty chváleného lektora je důležitým parametrem kurzu počet studentů ve skupině. Nenechte se zlákat nízkou cenou a nevybírejte si kurzy, kde je počet studentů větší než 8-10. Výhodou skupinových kurzů je, že se učíte na chybách druhých, ale sami se také dostanete ke slovu. Ideální počet studentů ve skupině jsou cca 4 lidé podobné jazykové úrovně, věku a inteligence. Tohoto ideálu se v praxi těžko dosahuje, ale je dobré mu svým výběrem kurzu vyjít vstříc.

9. Zajímejte se o metodiku a didaktiku výuky

Efektivní vyučování cizímu jazyku není nahodilou činností, kdy si lektor “něco” připraví a připravené téma “odučí”. Proto by vaše první otázka měla směřovat na to, zda má škola vlastního či externího metodika výuky a jaký je metodický plán výuky. Pokud škola žádného metodika nemá, případně ani neví, co by měl dělat, pak je výuka plně v rukou lektora, který ale musí být extra zkušený, aby zvládl jak roli učitele, tak roli metodika výuky. Škola zastává v tuto chvíli pouze roli organizátora a je otázka, zda za stejné peníze nezískáte jinde více. Bez metodického plánu totiž nemá škola reálnou možnost lektora kontrolovat a v podstatě není jasné, co vás má vlastně naučit a jak se pozná, že bylo tohoto cíle dosaženo. Lektor sám od sebe si na sebe takový bič zpravidla neuplete, proto bývá výuka v jazykových školách s přísným metodickým vedením úspěšnější než výuka u lektorů na volné noze.

Metodika a didaktika výuky řeší, co se bude na hodinách vyučovat, jakou formou bude výuka probíhat, kdy se to bude probírat a jaké budou použity výukové postupy, výukové materiály a didaktické pomůcky. Určuje, jak se budou střídat fáze výkladu, opakování, fixování a testování získaných znalostí. Stanovuje cíle a metody kontroly jejich dosažení.

Někdy se stává, že škola vypracuje perfektní metodický plán výuky, který ale zůstane jen na papíře (a ten papír se studentům raději neukazuje). Je proto vhodné ho mít k dispozici a sledovat jeho plnění. Ostatně součástí dobrého metodického plánu musí být i průběžné testování znalostí studentů. Pokud máte za sebou tři čtvrtiny kurzu a dle metodického plánu jste teprve v první třetině, asi není něco v pořádku a měli byste informovat vedení školy nebo pracovníka odpovědného za studijní záležitosti. Nejprve si ale musíte zamést před vlastním prahem. Častým důvodem k neplnění metodického plánu je laxnost studentů při výuce.

10. Zahajujte výuku na začátku školního roku

Ideální je zahájit výuku společně s ostatními studenty na začátku školního roku, protože máte možnost postupovat od začátku učebnice, sžít se se skupinou a máte čas na pravidelnou soustavnou výuku po celý rok. Přerušení výuky o letních prázdninách výuku ovlivní a je dobré, když nenastane hned na začátku výuky.

Na druhou stranu není dobré výuku odkládat a začít, co nejdříve je to možné. Přistoupit později do kurzu dnes není problém, ale je dobré se na to připravit a připravit si výukový program i o prázdninách, aby se vám jazyk nevypařil z hlavy a nezačínali jste po prázdninách znovu od nuly.

11. Pokud přistupujete do rozběhnutého kurzu, připravte se na to

Přistoupení do rozběhlého kurzu s sebou přináší některá specifika, na která je dobré se připravit. Současně ale není třeba se ho obávat, protože uzavřené skupinky, které jedou ve stejné sestavě od září do června, jsou v dnešní dynamické době spíše výjimkou. Vytvářejí sice ideální prostor pro ničím nerušenou výuku, ale znalostní posun všech členů skupiny musí být stejný, což také nebývá pravidlem. Není proto důvod se vázat a pokud vás ostatní brzdí, konzultujte v průběhu roku se svým lektorem možnost přestupu do vyšší pokročilosti.

Při přistoupení do nové skupiny musíte zapadnout do kolektivu, který se již zná a který vás bude muset přijmout. Většinou to není problém, pokud jste ale nekomunikativní introvert, může vás to potrápit. Dále se musíte připravit na seznámení se s již probranou látkou. I když jazykovou pokročilostí odpovídáte nové skupině, přicházíte o jistou tématickou návaznost výuky. Doporučuje se zaplatit si několik individuálních hodin, aby s vámi lektor prošel probraná témata a vy jste se s nimi mohli doma seznámit. Počítejte s tím, že budete v prvních týdnech kurzu věnovat velkou pozornost domácí přípravě.

Dalším problémem je zkrácený čas na výuku. Uchování znalostí v mozku vyžaduje časté opakování a dlouhé letní prázdniny mohou fixační fázi přerušit a po prázdninách se musíte učit vše znovu. Domluvte si ve škole opakovací program i během školních prázdnin. To ostatně není na škodu, ani když studujete celý rok.

12. Nebojte se vyměnit skupinu

Častým problémem skupinových kurzů je nevyrovnaná znalost jednotlivých účastníků kurzu. Stejnou počáteční úroveň by měl zajistit důkladný vstupní rozřazovací test. Někdy se ale dostanete do “zbytkového” kurzu, kdy škola složí skupinu ze studentů, kteří se již jinam nevejdou. Správně by takový kurz neměla škola otevřít, ale ekonomický tlak k tomu často školy donutí. Jindy se dostanete do skupiny studentů bez motivace, kde začne hodně studentů zaostávat, nechodí na výuku a pak vás při studiu brzdí. Tuto situaci určitě řešte, spojte se s lektorem a s vedením školy a snažte se o přeřazení do jiné skupiny.

Dalším důvodem k výměně skupiny je lektor, který vám nesedne. Nemusí být špatný, ale může být na vás moc pomalý nebo rychlý. Rozdíl temperamentů se špatně překonává a je dobré ho odhalit předem na náslechové hodině. Pokud vás ale lektor nudí, jste z něj ve stresu nebo vás vůbec nemotivuje a zahráváte si s myšlenkou, že kurz opustíte, zkuste změnit skupinu.

Cítíte-li se s výukou nespokojeni, reagujte co nejdříve. Obraťte se na lektora, případně na vedení školy. Zpravidla váš problém půjde vyřešit a budete se cítit lépe. Není nic horšího než studenti, kteří problém otevřeně neřeší, škola o něm neví, a tak nemůže zjednat nápravu. Když pak tito studenti školu jen pomlouvají na sociálních sítích, že s výukou nebyli spokojeni, není to moc konstruktivní.

13. Upozorněte na nevhodnou pokročilost studentů ve skupině

Při skupinové výuce je zásadní, aby všichni studenti měli přibližně stejnou jazykovou pokročilost. Pokud se v jedné skupině sejdou nadaní a pracovití studenti a méně motivovaní nebo méně nadaní studenti, je zaděláno na problém. Nadaní studenti jsou nespokojeni s tempem výuky a ti, kterým jazyk až tak moc nejde, jsou stresováni pokaždé, když mají promluvit, protože ostatní jsou již zcela jinde. Pokud takovou situaci nezvládne vyřešit lektor, je třeba se obrátit na vedení školy, zopakovat rozřazovací test a skupinu rozdělit do jiných skupin. Nebojte se to iniciovat, bude to prospěšné pro všechny.

14. Cenu neřešte na prvním místě

V životě je vždy něco za něco a ve výuce jazyků to není jiné. Pokud si vyberete levný kurz, můžete počítat buď s přeplněnou učebnou nebo s lektorem začátečníkem, často studentem. Studiu věnujete hodně času a energie a “ušetřených” 500 nebo 1000 Kč se vám může dost vymstít. Málo se naučíte a ztratíte hodně času.

Pokud skutečně potřebujete ušetřit a současně se dostat do slušného kurzu, doporučujeme se podívat do nabídky portálu SlevyKurzů.cz, kde školy nabízejí first minute a last minute slevy na několik míst v těch kurzech, které kvůli době konání zpravidla úplně nezaplní. Jejich kvalita ale není nijak snížena, protože chodíte do třídy se studenty, kteří zaplatili plnou cenu a neměli to štěstí, že “chytili” místo se slevou. Slevy jsou nejčastěji na angličtinu v Praze a angličtinu v Brně. V ostatních městech se nabídka občas objeví, ale není to tak časté. Řešením tak bývají online nebo skype kurzy, které lze studovat odkudkoliv. I na SlevyKurzů.cz si můžete přečíst recenze škol od jejich studentů a podle nich si vybrat.

15. Vybírejte si specialisty na daný jazyk

Na Jazykovky.cz přesně vidíte, kolik jazykových kurzů daného jazyka škola nabízí (například si můžete vybrat podle počtu kurzů španělštiny). Pokud se nechcete učit právě angličtinu, která není problém téměř nikde, tak si vybírejte mezi školami, které nabízejí k vašemu jazyku velké množství kurzů. Umožní to vaše zařazení do správné pokročilosti, případně přestup mezi pokročilostmi, pokud test neodhalí pokročilost správně. Na Jazykovky.cz si rovněž můžete zjistit, kolik má škola lektorů daného jazyka. Čím více lektorů, tím větší zaměření na daný jazyk. Důležité také je, aby škola vypisovala i kurzy s vyšší pokročilostí. Jednak máte záruku pokračování ve studiu a jednak je zřejmé, že škola bere výuku jazyka vážně.

16. Vyhněte se samostatně učícím lektorům bez referencí

Tato možná trochu kontroverzní rada vychází bohužel z čím dál častější praxe, kdy se za lektory jazyků vydávají lidé, kteří umí trochu mluvit cizím jazykem, ale v životě neslyšeli o metodice výuky či didaktických postupech. Prostě si jen tak povídají v cizím jazyce a nebo “jedou” podle nějaké učebnice (to je ten lepší případ). Řada lidí si myslí, že stát se jazykovým lektorem je snadné, ale opak je pravdou. Kvalitní lektor dokáže i obtížnou látku efektivně vysvětlit, studenta správně motivovat a hlavně znalosti úspěšně upevnit do paměti předem promyšleným didaktickým postupem. Takovým lektorem se člověk částečně rodí a částečně stává léty praxe pod odborným vedením.

Velké procento lidí, kteří “učí” jazyky samostatně, by do žádné jazykové škole nepřijali. Pokud tedy nechcete jít do jazykové školy, chtějte od lektora angličtiny certifikát TEFL, CELTA nebo lépe DELTA (pro ostatní jazyky podobné alternativy) a reference studentů. Vybrat si lektora podle referencí můžete, i když budete docházet do jazykové školy. Na druhé straně existují skvělí samostatní učitelé, kteří prošli několika jazykovkami, mají příslušné know-how a jejich výuka je nadstandardní. Ti však zpravidla mají plno, jejich ceny nejsou lidové a věnují svoji energii firemním zákazníkům (manažerům), kteří jsou jejich čas schopni bohatě zaplatit. Řada lektorů se také spojí a založí si časem vlastní jazykovku, která je „odbřemení“ od nezáživných administrativních starostí.

17. Čtěte si obchodní podmínky

Není nudnějšího čtení než obchodních podmínek. Školy se ale musejí chránit před nepoctivými studenty, kteří si kurz objednají a pak na něj nechtějí chodit a dožadují se vrácení kurzovného. Proto se u všech škol v průběhu času obchodní podmínky zpřísňují. Před nástupem výuky si proto zjistěte odpovědi na tyto základní otázky:

  • Máte nárok na vrácení kurzovného v případě dlouhodobé nemoci, stěhování atd.?
  • Jak prokážete, že jste byli nemocní?
  • Jak velkou část kurzovného můžete dostat zpět?
  • Máte právo na změnu lektora nebo skupiny?
  • Máte právo na vrácení části peněz či poskytnutí náhradního termínu při zrušení lekce ze strany jazykové školy?
  • Máte nárok na vrácení peněz v případě zrušených lekcí z důvodu vyšší moci (např. výpadek proudu, stávka učitelů aj.)?
  • Máte právo na vrácení peněz v případě nenaplnění minimální kapacity účastníků kurzu?
  • Probíhá výuka o státních svátcích? Resp. pokud ne, posouvá se plán výuky o týden, nebo hodina ve státní svátek bez vrácení peněz propadá?
  • Můžete za sebe v případě nemožnosti zúčastnit se poslat náhradníka (známého, kamaráda)?

18. Potřebujete speciální výukovou metodu?

Přehled o výukových metodách si můžete udělat z odkazovaného článku. Zůstává ale otázka, kterou si vybrat a zda ji vůbec potřebujete. Je třeba si na rovinu říci, že studium jazyka je zvláště v dospělosti tvrdou prací a o úspěchu rozhoduje hlavně motivace a kvalitní lektor. Výuková metoda, tedy metodika výuky + didaktický postup mohou ovlivnit rychlost zvládnutí jazyka a trvanlivost jeho uložení v paměti. Bohužel ale jak pozitivně, tak i negativně v souvislosti s tím, jak vám metoda sedne. Proto je doporučováno vždy navštívit ukázkovou hodinu, nechat si čas na rozmyšlení a následně zaplatit co nejkratší cyklus, abyste mohli vyhodnotit, zda vás výuka posunula tolik, jak slibuje. Alternativní výukové metody jsou často vhodné hlavně pro studenty, kterým nejde výuka klasickou metodou.

19. Nespoléhejte jen na školu

Přestože pravidelná domácí příprava není zrovna populární, při studiu jazyků vystřelí vaše výsledky vzhůru raketovým tempem. Hodiny ve škole si více užijete a mnohem více si z nich zapamatujete.

K domácímu samostudiu můžete použít materiály od vyučujícího, učebnici a cvičebnici z kurzu. Vaše obzory ale rozšíří řada výukových materiálů na internetu. Recenze výukových stránek zaměřených na studium jazyků naleznete například na rozcestnících jazykových webů: Angličtina pro samouky, Němčina pro samouky, Francouzština pro samouky, Španělština pro samouky nebo Italština pro samouky.

Pokud jsou vám bezplatné materiály málo, vyberte si nějaký profesionální online jazykový kurz. Nemáte-li dost silnou vůli k učení, začněte jazyk prostě používat. Připojte se k cizojazyčné skupince na Facebooku, pusťte si na YouTube video v cizím jazyce o tématu, který vás extrémně zajímá (můžete si zapnout automatické titulky) a zkuste pochopit, o čem je řeč. Zkuste zkrátka využít jazyk k něčemu smysluplnému, co vás baví a co vás bude motivovat k dalšímu studiu jazyka.

20. Potřebujete mezinárodní certifikát?

Pokud plánujete využít jazyk pro studium nebo práci v zahraničí, mezinárodní certifikát je povinnost. Je třeba si ale ověřit, jaké jazykové zkoušky z celé škály zkoušek zahraniční zaměstnavatel nebo škola uznává. Pokud ještě nevíte, k čemu by vám mohla zkouška být, poraďte se v jazykové škole. Není ale od věci se přihlásit do kurzu, který k jazykové zkoušce připravuje, a rozhodnutí o složení zkoušky nechat na později. Cena za složení zkoušky nebývá zpravidla zahrnuta v ceně kurzu a můžete se rozhodnout až v průběhu kurzu. Až zjistíte, kolik úsilí jste do studia vložili, možná po diplomu zatoužíte, i když pro něj aktuálně nebudete mít žádné využití. To se však může změnit při první změně vašeho zaměstnání.

 

Další informace o výběru jazykové školy můžete najít v těchto článcích. První pojednává o tom, kde si získat reference, druhý, jakým způsobem reference vyhodnotit, a třetí o tom, jak je důležité, aby jazykovka dávala o sobě vědět prostřednictvím studentů.

Přidat komentář