Jazykové znalosti Evropanů

Mluvíte nějakým cizím jazykem kromě mateřštiny? Patříte tak k více jak polovině Evropanů. Kde v Evropě se cizími jazyky mluví jako po másle a kde naopak uslyšíte hlavně mateřštinu? Pojďme se na to podívat!

Jeden cizí jazyk jako základ

148206600Dnešní doba nás stále žene k větším a větším výkonům. Pokud se chcete prosadit na trhu práce nebo ve studiu, bez cizího jazyka se neobejdete. Vyučovat se dnes začíná již na prvním stupni základní školy. Žáčci se dokonce učí i druhý jazyk. Alespoň jedním jazykem mluví 54 % Evropanů, čtvrtina umí dva jazyky a desetina může vést konverzaci ve třech a více cizích jazycích.

Vede Lucembursko, hůře jsou na tom v Maďarsku

Jak je to tedy v jednotlivých státech? Přes 90 % občanů mluví alespoň jedním cizím jazykem v Lucembursku, v Lotyšsku, Nizozemsku, na Maltě, v Litvě a ve Švédsku. Naopak mezi státy, kde je nadpoloviční většina těch, kteří mluví pouze mateřským jazykem, patří Maďarsko, Itálie, Velká Británie, Portugalsko a Irsko.

Výrazně se znalost cizích jazyků zvyšuje

Šetření ohledně jazykových znalostí provedl Eurobarometr v roce 2012. Ve srovnání se šetřením z roku 2005 se znalost cizích jazyků v různých zemích rapidně zvýšila. V Rakousku se za sedm let zvedla dokonce o 16 %. Dále je nárůst znalosti cizího jazyka ve Finsku nebo v Irsku. Pokles byl naopak zaznamenám na Slovensku, celkem o 17 %, v Bulharsku, Polsku, Maďarsku nebo u nás v Čechách.

Angličtina vede!

164778357

Děti začínají nejčastěji se studiem angličtiny, případně němčiny. Angličtina je stále nejrozšířenějším mluveným cizím jazykem, celkem v 38 %. Dále je francouzština, němčina, španělština a ruština.

Přibližně čtyři pětiny občanů EU (79 %) považují angličtinu za jeden z nejužitečnějších jazyků pro budoucnost svých dětí. Takřka všichni dotázaní (98 %) navíc vnímají jako užitečné zvládnutí dalších cizích jazyků. Dvě pětiny respondentů do této skupiny zařadily francouzštinu a němčinu, 16 % španělštinu a 14 % čínštinu. Žebříčku jazyků, které při cestách po světě nejvíce využijete, také kraluje angličtina, následovaná španělštinou, francouzštinou, čínštinou a arabštinou.

Více jak 60 % dotazovaných se učilo jazyk právě ve škole. Evropané si  myslí, že školní vyučování je nejefektivnější způsob, jak se cizí jazyk naučit. Nepodceňujte tedy výuku již v raném věku a snažte se maximálně využít možnosti jazykového vzdělávání. Ostatně nikdy není pozdě usednout do školních lavic v jazykových školách!

Zdroj článku: clanky.rvp.cz

 

Přidat komentář