Jazykové kurzy pro děti

Proč se výuka angličtiny pro děti vyplatí a jaký vklad do budoucna dětem vzdělávání přináší? Mnoho rodičů se obává, že výuka jazyků malé děti zatěžuje, ale opak je pravdou. Pro děti je výuka časem zábavy, smíchu, pohybu a radosti z komunikace. Výuka navíc stimuluje mozkovou kapacitu a rozvíjí pozitivní vztah k učení všeobecně!

Kurzy angličtiny pro děti v jazykové škole ONLY4

Kurzy angličtiny pro děti v jazykové škole ONLY4

Investovat do jazykových kurzů pro děti se vyplatí, a to co nejdříve

Začít s výukou jazyků u dětí se doporučuje od narození do šesti až sedmi let věku dítěte, ideálně okolo prvních tří let. Studie zabývající se vývojem dětí označují období prvních 10 let života člověka jako klíčové pro rozvoj mozku. Právě v tomto období života je mozková aktivita až dvakrát větší než u dospělého člověka a doporučuje se správně stimulovat funkci mozku, neboť se nejsnadněji a nejrychleji vytvářejí nervová spojení, přesněji nervové synapse, mezi jednotlivými nervovými buňkami v mozku. Dochází ke zvětšování mozkové kapacity, kterou si můžeme představit jako síť pro zachytávání nových informací. Děti s větší mozkovou kapacitou se po celý život snadněji učí nejen cizí jazyky, ale i všechno ostatní. Vzdělávání dětí je tak cenným vkladem do jejich budoucnosti.

Děti si prostě jen hrají, výuku vnímají pozitivně

Většina jazykových kurzů pro děti je postavena na principu škola hrou. Výuka je zábavná, poutavá a interaktivní. Výuku vedou speciálně vyškolení lektoři, kteří využívají her, písniček, říkadel a různých vícesmyslových aktivit. Vytvoření hravého prostředí, často výhradně bez mateřštiny, je klíčové pro snadné a přirozené osvojení si cizího jazyku.

K obavám není důvod aneb často kladené otázky

Jak se dětem vysvětlují gramatické jevy?

Nijak. Malým dětem se gramatika nevysvětluje. Úkolem lektora je pomoci dětem pochopit gramatické jevy a zákonitosti nejčastěji skrze jejich vlastní prožitek při hře nebo jiné aktivitě.

Jak se s dětmi trénuje výslovnost?

Děti se výslovnost učí jednoduše poslechem. Většina dětí získá náslechem skvělou výslovnost bez přízvuku mateřštiny. Děti zvládají výslovnost i pro češtinu nepřirozených hlásek, které se my dospělí mnohdy nikdy pořádně nenaučíme.

Není výukou ohrožena mateřština?

Vůbec ne. Důkazem mohou být dvojjazyčné rodiny nebo děti cizinců žijících u nás. Děti bez problémů hovoří střídavě oběma jazyky. Například česky s maminkou, a hned na to se obrátí na tatínka, se kterým mluví v cizím jazyce. Děti mluví více jazyky bez příměsi přízvuku druhého jazyka, i bez záměny intonačních pravidel.

Není to vyhazování peněz?

Není, je to vklad do budoucnosti našich dětí. Vzdělávání stimuluje rozvoj mozku, zvyšuje mozkovou kapacitu, což je přínosem nejen pro studium jazyků, ale i pro studium dalších oborů ve škole i v pozdějším věku. Jazykové kurzy pro děti jsou jedna z nejlepších investic, kterou můžeme pro své děti udělat.

Proč si vybrat jazykovou školu a nespoléhat se na klasickou školu

Jazyková škola vám zajistí optimální prostředí potřebné pro ponoření se do cizího jazyka. To je nejsnazší cesta k přirozenému osvojení si jazyka. Výuka vás díky ověřeným metodám vtáhne do děje, díky tomu nenásilně vstřebáváte gramatické jevy, snadno chápete význam a správné používání slovíček. Další výhodou jazykových škol je výuka v malých skupinách, díky čemuž je zajištěn individuální přístup lektora ke každému ze studentů. Vytvoření takovýchto podmínek pro výuku je v klasické škole téměř nemožné.

Angličtina pro děti v jazykové škole Channel Crossings

Angličtina pro děti v jazykové škole Channel Crossings

Jaké metody jsou využívané při výuce dětí?

Při výuce dětí se nejčastěji užívají přímé metody, nejznámější jsou Helen Doron, Wattsenglish nebo metoda TPR (Total Physical Response). Tyto metody napodobují přirozený proces učení se mateřskému jazyku u malých dětí, a to prostřednictvím komunikace a poslechu s využitím vícesmyslových aktivit – např. lektoři často kombinují zpívání písniček s pohybově-rytmickými aktivitami. Zapojení vícesmyslových aktivit pomáhá ke správné stimulaci mozku a tím se podporuje vstřebávání nových informací. Každá hodina obsahuje přesně tolik látky, kolik jsou děti schopné přijmout. Důležitý je i pocit úspěšnosti při učení se novým věcem.

Výuka se přizpůsobuje jednotlivým věkovým skupinám dětí. Zpočátku, u malých a předškolních dětí, se výuka zaměřuje hlavně na schopnost porozumět a reagovat na informace v cizím jazyce. Později se výuka soustředí na rozvoj mluvení a poslechu. U starších dětí, ve vyšších ročnících, se systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti – čtení, psaní, mluvení i poslech a osvojuje se gramatika i slovní zásoba.

Jak vybrat jazykový kurz pro děti?

Při hledání vhodné jazykové školy se zaměřte na reference a zkušenosti studentů. Vyzkoušejte ideálně ukázkovou hodinu, abyste se ujistili, že vám a vašim dětem výuka i lektor vyhovují.

Klikněte na město, kde chcete studovat:

Praha | Brno | Ostrava | Plzeň | Liberec | Olomouc | Hradec Králové | České Budějovice | Zlín | Most | Třebíč | Cheb

Výuka jazyků pro děti Praha

Channel Crossings

 • Nabízíme programy pro školní děti. Pokrýváme celou dobu školní docházky – výukové plány pro jednotlivé skupiny jsou navázané na třídu, které děti ve škole navštěvují – to se nám dlouhodobě osvědčilo jako informace, dle které lze děti přiměřeně rozřadit. Skupiny max. 8 dětí, kurzy které mají interval 2×45 nebo 1×60 min. Ve výuce využíváme komunikativní metodu, děti jsou neustále podněcovány ke komunikaci ve skupině či ve dvojici. Součástí hodiny jsou různé typy aktivit, které jsou uzpůsobené věku účastníků. Na konci každého semestru (tedy 2x ročně) probíhá progress test. Aktivity u mladších dětí jsou kratší, méně spojené se psaním, více s kreslením, vybarvováním nebo např. lepením podle poslechových cvičení. Dítě by si mělo z hodiny odnést pozitivní zážitek, mělo by vědět, že angličtina je zábava a něco, co může okamžitě využít. Hodina obsahuje reálnou slovní zásobu pro danou věkovou skupinu.Dáváme si velice záležet už na výběru lektorů, kteří jsou pravidelně školeni pro práci s dětmi. U starších dětí nabízíme výuku s rodilými mluvčími, stejně tak i v případě příměstských táborů.
 • Channel Crossings – osobní zkušenosti a hodnocení od žáků Jakuba a Barbory Brázdových: S jazykovou školou Channel Crossings jsme jeli na dva týdny o prázdninách do anglického Doveru. Ukončili jsme první a třetí třídu a anglicky neuměli skoro nic. Přesto to byly nejhezčí dva týdny z prázdnin. Bydleli jsme v areálu školy a všichni se o nás celý den perfektně starali, aktivit bylo na výběr tolik, že jsme občas nevěděli, co vybrat dřív…a na stýskání jsme neměli vůbec čas. Nevíme přesně jak, ale všemu jsme rozuměli a veškeré odpolední i večerní aktivity si naplno užili včetně výletů. Dopoledne jsme se učili a bylo príma zjistit, že děti z celého světa se snaží také naučit anglicky a že jsme na tom všichni stejně. Letěla s námi Adéla z Channel Crossings, která s námi byla celou dobu v místě pobytu. Adélu jsme si moc oblíbili a byla to taková naše „česká“ pojistka. To hlavní co jsme se naučili bylo, že zvládneme být sami bez rodičů v zahraničí a náramně si to užít. Není třeba se bát ani se stydět, důležité je pochopit a předat informaci … to že to není bez chyby vůbec nevadí, hlavně, že si rozumíme. Tyto prázdniny pojedeme zase a už se nemůžeme dočkat. Barča (9let) a Kubík (7let)

AKCENT International House Prague

 • Nabízíme kurzy AJ pro děti od 5 let, děti jsou do kurzů zařazeny podle věku a jazykové úrovně, proto pro děti otevíráme více než 50 kurzů. Skupiny jsou 5-7, 8-10, 11-12, 13-17 let.
  Děti se připravují ke zkouškám YLE (do 12 let) a dále k ostatním zkouškám Cambridge English ve formátu for Schools. Ve výuce používáme komunikativní metodu. Hry jsou nezbytnou součástí výuky a slouží k rozvoji základních jazykových dovedností – mluvení, čtení, psaní a poslechu. Naši studenti jsou testováni dvakrát ročně, snažíme se děti motivovat ke složení zkoušek Cambridge tak, aby si měly možnost ověřit svou úroveň pomocí mezinárodně standardizovaného testu. Díky nízkému počtu dětí ve skupině jsou vytvořeny dobré podmínky k individuálnímu přístupu k dětem podle jejich potřeb a schopností. Rodiče jsou o událostech ve škole pravidelně informováni a mají možnost dvakrát ročně navštívit výuku v rámci Týdne otevřených dveří.
 • AKCENT International House Prague – osobní zkušenosti a hodnocení od Jany Kovačicové: Akcent jsem navštěvovala asi 10 let a moc ráda. Moc mě to bavilo, super učitelé, neformální přístup, skvělé aktivity. A hlavně angličtinu aktivně bez problému používám v zaměstnání – takže skvělý výsledek. Kurzy navštěvují i mé děti, starší stabilně reprezentuje své gymnázium na soutěžích v AJ a mladší je ve škole „hvězda“. Určitě doporučuji!

Jazyková škola Barevný svět jazyků

 • Nabízíme kurzy pro děti každého věku. Naše skupinky mají 3 až šest žáčků. U dětí stojí výuka hrou na prvním místě. Děti by si měli na cizí jazyk zvyknout pomocí her, říkanek či písniček, aby si cizí řeč osvojily přirozenou cestou.
  Na hodinách nesmí chybět hra na uvolnění a na odbourání ostychu :). Právě osobní a individuální přístup k našim klientům je to, čím se lišíme od ostatních škol. Podporujeme a školíme lektory, aby byli schopni splnit všechna přání našich malých ale i velkých studentů. Nabízíme každé léto příměstské tábory v Praze či v Bedřichově v Jizerských horách.
 • Hodnocení od Kateřiny Vacovské a obou jejích synů: Příjemné prostředí, dostupnost 15 minut od metra, příjemná komunikace. Výborný lektor – jak v přístupu, tak v odbornosti.

Výuka jazyků pro děti Brno

Hispánica

 • Učíme děti ve věku od 6 let individuální formou nebo v uzavřených skupinách, délka hodin může být od 60 do 120 min. Vyučuje vždy rodilý mluvčí s příslušným vzděláním/zkušenostmi interaktivní formou vhodnou vzhledem k věku dítěte. Naší výuky se aktivně neúčastní rodiče, protože to působí spíše rušivě. Vzhledem tomu, že výuka je výhradně individuální, náplň se uzpůsobuje konkrétním potřebám. Pro každý věk používáme specializované materiály schválené jazykovými autoritami + doplňkové dle našeho uvážení. Naši lektoři, kteří se dětem věnují, jsou profesioniálové a dětem se nikdy nechce jít s hodiny, vždy si je velmi užívají. Na španělštinu pro děti jsem specialisté.
 • Hispánica s.r.o. – osobní zkušenosti a hodnocení od Veroniky Peťkové: S jazykovou školou Hispanica jsemvelmi spokojena. Líbí se mi přátelský přístup lektora i dalších vyučujících. Atmosféra je pohodová a příjemná, práce ve skupině po čtyřech mi vyhovuje. Tuto jazykovou školu bych určitě doporučila svým známým, pokud se rozhodnou naučit se španělsky stejně jako já. 🙂

ILC International House Brno

 • Nabízíme kurzy pro děti od 5-16 let, starší už pak chodí do kurzů pro dospělé. Učíme angličtinu a němčinu. Věkové rozpětí v jedné skupině je dva roky. Připravujeme na jazykové zkoušky Starters, Movers, Flyers, KET a PET for schools, FCE for schools, CAE pro teens. Skupiny mají 5-10 studentů. Učíme komunikativní metodou, studenti pracují v párech a ve skupinkách, hru zapojujeme do výuky často – tak, aby si žáci díky hře osvojili gramatiku a nová slovíčka a přitom se naučili učivo, které máme v plánu. Výsledky výuky vyhodnocujeme 2x ročně pomocí testů. Mezi pololetními testy jsou ve vyšších ročnících i tzv. Unit tests – testy na konci lekcí.
  U dětí předškolního věku a prvních tříd jsou hodiny kratší, jde hlavně o zvukovou stránku slovíček, spojení slov a obrázků, začlenění pohybu, písniček, později je více psaní, čtení, poslechu, bez ohledu na věk ale střídáme tzv. stirrers a settlers, aktivity zaměřené na komunikaci a pohyb a naopak ty klidnější zaměřené na kreslení, vybarvování atd. Všichni učitelé jsou školeni ohledně bezpečnosti dětí, ve škole jsou přítomni učitelé, kteří mají kurz první pomoci atd. Rodiče mají možnost se hodin účastnit, plánujeme zavést workshopy pro rodiče. Na komunikaci v angličtině, přátelské atmosféře, student-centred lessons – žáci v centru výuky. Nad rámec pořádáme večírky pro děti, tzv. Project weeks, kdy děti vaří, sportují atd. pod vedením rodilých mluvčích.
 • ILC International House Brno – osobní zkušenosti a hodnocení od Elišky Mojzesové: Nejvíc se mi líbila uvolněná a přátelská atmosféra a nekonvenční přístup k výuce. Největší pozitiva – Otevřenost, přátelství, profesionalita. Atmosféra ve škole vždy přátelská, uvolněná. Lektoři jsou vám vždy při ruce, ochotni vše vysvětlit, trpěliví, vyznají se. Co neví, dohledají. S výukou jsem byla velmi spokojena, to, jak je vedena výuka bylo super. 10/10 would attend again 😀 Známým jsem školu doporučovala už v průběhu roku a hodlam dál doporučovat 🙂

Výuka jazyků pro děti Ostrava

Jazyková škola MIRAMARE

 • Od října 2016 jsme připravili kurz angličtiny pro malé děti od 3-6 let. Ve skupině může být maximálně 6 dětí (a jejich doprovod). Výuka probíhá každý týden po dobu 60 minut. Děti jsou aktivně zapojovány do výuky formou her za pomoci atraktivních učebních pomůcek. Naše lektorka s praxí výuky v mateřské škole vás i vaše děti naučí spoustu zábavných slovíček a hlavně konverzačních frází, bez kterých se žádné moderní dítě v parku nebo v herně neobejde. Společně si zazpíváte, naučíte se básničky, říkadla a naše mnemotechnické pomůcky vám napoví, jak své děti vzdělávat i sami doma. Výuka dětí je u nás zábavná, uvolněná a přátelská k rozmanitým potřebám malých dětí. Děti při výuce lebedí na koberci a aktivně se tak mohou zapojit do výuky, při které jsou využívány smysly a jemná motorika.
 • Jazyková škola MIRAMARE – osobní zkušenosti a hodnocení od Barbory Bekeové: Atmosféra ve škole působí velice domácky, všichni jsou příjemní, ochotní a trpěliví. Výuka nebyla nudná, byla hodně přínosná. Určitě můžu školu a její metody doporučit všem ostatním.

Jazyková škola TOPLINGVA

 • Nabízíme výuku angličtiny a španělštiny pro děti od 6 let. Skupinky tvoří max. 5 dětí. Výuka probíhá pravidelně 1x týdně 1-2 hodiny v délce 50 minut. Specifikum našich jazykových kurzů pro děti je hravá a zábavná konverzační metoda Talking kids. Děti vyučujeme v malých skupinkách, nejvíce se zabýváme konverzací, čtením, poté psaním a méně gramatikou. Na konci semestru děti prokáží pokrok v předložených testech. Na kurzu je vždy k dispozici nápoj zdarma (čaj, voda s citronem).
  Nad rámec nabízíme náhradu zmeškaných hodin, knihy k zapůjčení za nízký poplatek a možnost platby v měsíčních splátkách bez navýšení.
 • TOPLINGVA – osobní zkušenosti a hodnocení od Marcely Sýkorové: TOPLINGVU navštěvuji 2 rokem a jsem velmi spokojená. Callanova metoda mě velmi vyhovuje. Každou hodinu se opakují ve větách slovíčka z minulých lekcí, takže i když doma není tolik času na přípravu, tak se slovíčka vryjí do paměti a zůstanou tam. V lekcích se stále mluví, díky malým skupinkám se často dostanu na řadu, na konci lekce mám vždy dobrý pocit z toho, že jsem na tom zase o něco lépe, jak se slovní zásobou tak s mluvením a správným tvořením vět. Měla jsem možnost poznat 2 lektory a oba jsou moc příjemní – naprostá spokojenost. Toplingvu ráda doporučuji.

Výuka jazyků pro děti Plzeň

Jazyková škola Lvice

 • Pro děti nabízíme individuální výuku, která je ušita na míru podle věku dítěte. Můžete si zvolit dny, časy, intenzitu a obsah kurzu. Vyučujeme anglický, německý, francouzský, ruský a český jazyk. Rodiče se také mohou zúčastnit výuky, která probíhá v našich učebnách v centru města Plzeň. Pro více informací nás prosím kontaktujte.
 • Jazyková škola Lvice – osobní zkušenosti a hodnocení od Lenky Valtové: „Jsem moc ráda za možnost studia na této škole, chodila jsem na výuku francouzštiny a syn na výuku angličtiny. Škola našla společný čas, abychom mohli chodit spolu a neztráceli čas. Synova lektorka aj a moje lektorka fj byly naprosto úžasné, jejich přístup byl velice vstřícný a my oba byly maximálně spokojeni.“

Výuka jazyků pro děti Olomouc

Vzdělávací centrum transperfect s.r.o.

 • Nabízíme jazykové kurzy pro děti od předškolního věku až po teenagery. Zaměřujeme se především na výuku anglického a německého jazyka. Výuka probíhá 1x týdně u nás v jazykové škole na 60 – 90 minut, podle věku, tak abychom udrželi pozornost dětí. Pro děti základní školy pořádáme kurzy jak s českým lektorem, tak s rodilým mluvčím. Důležité je, aby se jazyk pro děti stal přirozeným, nebáli se ho a na každé hodině se naučili něco nového. U mladších využíváme především formu hry, říkadel, malování a zpívání, u starších navazujeme přímo na výuku ve škole. Děti u nás baví zázemí domácího prostředí a hlavně lektoři, které si oblíbily. Výuku dětí zajišťují lektoři přímo s aprobací a praxí pro výuku dětí. Výuku děláme především zábavnou formou, rozmanitost a nabyté hodiny děti motivuje, jazyk se stává jejich koníčkem. Těšíme se na Vás.
 • Vzdělávací centrum transperfect s.r.o. – osobní zkušenosti a hodnocení od Kristýny Kratochvílové: „S kurzem jsem byla velmi spokojena a naplnil moje očekávání. Ocenuji hlavně to, že jsem konečně mohla tvořit věty ze života, které jsou využitelné v praxi. Je to mnohem lepší než rozebírat text v učebnici. Atmosféra v hodině byla pozitivní, plná energie. Přístup lektora byl profesionální a vstřícný.“

Jazyková škola ComPass

 • Aktuálně nabízíme kurzy pro děti ve věku 9-12 a 12-14 let. V jedné skupině je obvykle 4-6 žáků a lekce jsou jednou týdně v délce buď 60, nebo 90 minut, podle věku a pokročilosti dětí. Používáme zejména aktivizační metody výuky, aby se žáci mohli co nejvíce zapojit do výuky: dávají si navzájem úkoly, dělají rozhodčího ve výukových hrách a spolupracují v týmech. Také děti vedeme k samostudiu na internetových výukových portálech a děti tak mezi sebou soutěží, kdo uhraje více bodů. U mladších dětí využíváme výuku formou hry, např. karetní hry nebo AZ kvíz. Hry vždy probíhají v angličtině a tak, aby umožnily efektivně procvičit probíranou látku a aby děti měli šanci angličtinu co nejvíc použít. U starších dětí používáme úkoly vyžadující větší soustředění. Nejvyšší důraz klademe na to, aby byla hodina angličtiny pro děti něco, na co se mohou těšit a kam chodí rády. Jde nám o to, aby si všechno, co je učíme, mohly samy pořádně vyzkoušet a procvičit a aby u nás co nejvíce mluvily anglicky. Zakládáme si také na příjemné a přátelské atmosféře ve třídě, kdy děti nemají strach něco říct nebo se na něco zeptat.
 • ComPass – osobní zkušenosti a hodnocení od Ivana Titzové: „Domnívám se, že jsem našla školu, která mi vyhovuje. Velkým pozitivem školy je snadná dostupnost, pěkné nové prostory a naprosto vstřícná a kvalifikovaná slečna lektorka. Zpočátku jsem měla obavy, ty se však rychle rozplynuly. Slečna lektorka je velmi milá a trpělivá. Dokonce je ochotna doučovat, když se nemohu dostavit na výuku. Vybavení i zázemí je na dobré úrovni, občerstvení, které je v úvodu lekce nabízeno je perfektní. Jsem dosti pracovně vytížena a tak mi přijde vhod káva, kterou si mohu uvařit. Jsem tedy naprosto spokojena a vaši školu doporučím svým známým. Samozřejmě pokračuji v dalším roce.“

Výuka jazyků pro děti Hradec Králové

Koala English Language School

 • Nabízíme individuální výuku angličtiny pro děti školního věku. Skupinka jsou max. 3 děti podobného věku a pokročilosti. Vyučujeme konverzační metodou Speak Direct, formou otázek a odpovědí, což nutí děti co nejvíce mluvit. Metodu prokládáme zábavnými aktivitami (pracovní listy, hry…). Tempo výuky se řídí studenty – hodně opakujeme a po zvládnutí látky postupně přidáváme látku novou. Okrajově poskytujeme i kurzy pro děti od 1,5 roku (s rodiči), hodiny jsou plné písniček, říkanek a tancování (děti ještě nemusí umět mluvit). Malé skupinky zaručují individuální přístup ke každému dítěti. Snažíme se, aby děti výuka bavila, ale také aby se něco naučili. Děti k nám chodí dlouhodobě a máme od nich i rodičů velice pozitivní reakce.

Výuka jazyků pro děti České Budějovice

CC škola jazyků
Nabízíme jazykové kurzy angličtiny a němčiny pro děti od 6 do 14 let. Max. věkové rozpětí v jedné skupině jsou dva roky. Výuka je buď 1×45 minut týdně nebo 1×60 minut týdně. Pro děti nabízíme tzv. badatelsky orientované kurzy, které podporují přirozenou komunikaci a vnitřní motivaci k učení a poznávání. Obsah kurzu si děti mohou ve velké míře určit samy tak, aby je bavil. Na konci semestru předvedou představení nebo prezentaci svým rodičům. To, že půlroční projekt zvládnou odprezentovat, je nejdůležitějším měřítkem úspěchu kurzu. Malé děti mají takové projekty a témata, aby se dala zvládnout v jednoduchém jazyce na úrovni A1. Zaměřují se na výslovnost a základní slovní zásobu. Větší děti postupně přechází na projekty, pro něž potřebují slovní zásobu a gramatiku na úrovni A2 nebo B1 – pro nejstarší. Skupiny jsou malé a s dětmi je lektor. Probíhají ve specializované dětské učebně, která je zcela bezpečná. Rodiče se mohou do výuky zapojit nepřímo, tzn. formou výpomoci s rekvizitami, kostýmy, pomáháním s domácí přípravou atp. Nejsou přímou součástí výuky.

Výuka jazyků pro děti Zlín

Jazyková škola Lingua
Učíme hlavně angličtinu, nabízíme také němčinu a ruštinu. Děti jsou rozděleny podle věku do tří skupin (3.-4. třída, 5.-6. třída a 7.-9. třída). Ve skupince je průměrně 6 až 8 dětí. Rozsah výuky činí celkem 32 hodin (období říjen 2016 až květen 2017). Rozsah výuky je 1 hodina (60 minut) týdně. Učíme děti zábavnou formou pracovat s jazykem a používat jej aktivně v běžném životě. Klademe důraz na rozvoj komunikace v každodenních situacích. Pomáháme dětem získat více odvahy a jistoty při mluvení, zbavit je strachu z chyb. Do programu kurzů zapojujeme aktivity na témata ze života školáků.
Záleží nám na tom, aby děti angličtina opravdu bavila, aby se do ní nemusely nutit, ale aby se na ni těšily. V našich kurzech si najdou nové kamarády s podobnými zájmy. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě stráví v naší jazykové škole každý týden jednu smysluplnou a užitečnou hodinu svého volného času.

Jazyková škola ONLY4
Dětské kurzy angličtiny nabízíme pro děti 7-12 let. Ve třídě jsou vždy pouze 4 děti. Kurzy probíhají 1xtýdně 60minut. Máme vlastní metodu výuky ONLY4, kterou vyvíjíme po celou dobu existence školy (19let). Pokrok neměříme tím, kolik lekcí probereme, ale podle toho, jak děti naučíme novou látku aktivně používat. Na hodinách se snažíme co nejméně používat češtinu, abychom tak ještě více motivovali děti k používání angličtiny. Gramatiku probíráme po malých kouscích, které spolu se slovní zásobou ihned procvičujeme pomocí komunaktivních aktivit a her. Kurzy vedou učitelé speciálně školení pro výuku angličtiny u dětí. Po každé hodině jsou informace s obsahem hodiny i s domácími úkoly umístěny na webu školy. Používáme kvalitní učebnice Incredible English (Oxford) určené pro nejmodernější výuku dětí komunikativní metodou.

Výuka jazyků pro děti Most

Jazyková škola Perfect Image
Nabízíme kurzy pro děti od 5 let. Zaměřujeme se na individuální výuku, je možno uspořádat kurzy pro menší skupinky dětí. Zajišťujeme doučování pro školní děti a středoškoláky. Vyučovací lekce trvá 60 minut. Počet hodin týdně závisí na individuálních požadavcích. Je možnost si zaplatit i třeba jen jednu jedinou hodinu, například, když žák či student potřebuje vysvětlit například látku, kterou potřebuje doučit do školy
Výuka dětí u nás je převážně formou her, vždy záleží na věku žáků. Do hry zapojujeme hry, soutěže, malování a jiné tak, aby dítě výuka bavila a nepoznalo tak, že se učí.

Výuka jazyků pro děti Třebíč

Jazyková škola MIRAMARE
Od října 2016 jsme připravili kurz angličtiny pro malé děti od 3-6 let. Ve skupině může být maximálně 6 dětí (a jejich doprovod). Výuka probíhá každý týden po dobu 60 minut. Děti jsou aktivně zapojovány do výuky formou her za pomoci atraktivních učebních pomůcek. Naše lektorka s praxí výuky v mateřské škole vás i vaše děti naučí spoustu zábavných slovíček a hlavně konverzačních frází, bez kterých se žádné moderní dítě v parku nebo v herně neobejde. Společně si zazpíváte, naučíte se básničky, říkadla a naše mnemotechnické pomůcky vám napoví, jak své děti vzdělávat i sami doma. Výuka dětí je u nás zábavná, uvolněná a přátelská k rozmanitým potřebám malých dětí. Děti při výuce lebedí na koberci a aktivně se tak mohou zapojit do výuky, při které jsou využívány smysly a jemná motorika.

Jazykové školy v Chebu

Jazyková škola Winfield
Nabízíme jazykové kurzy anglického a německého jazyka pro děti od 3 let. Výuka nejmenších probíhá v rozsahu 60 minut/týden, u starších dětí 90 minut/týden. Ve všech kurzech střídavě vyučuje český lektor a rodilý mluvčí. Rovněž nabízíme přípravné jazykové kurzy na jazykový certifikát z anglického jazyka (KET, PET, FCE) a německého jazyka (ÖSD A2 – B1) pro studenty 2. stupně ZŠ a středních škol. Výuka je zaměřena na konverzaci a praktické využívání jazyka. Děti si v jazyce hrají a získávají tak k němu kladný vztah. Formou her, kvízů, soutěží, říkanek a písniček si děti osvojují základy jazyka.
Přípravné kurzy na mezinárodní certifikáty jsou cílenou přípravou na vybranou zkoušku (tj. mluvení, psaní, čtení a poslech). Nejmenší děti se učí jazyk pouze formou hry, písniček a básniček, u starších dětí se již zapojuje i psaní a čtení v cizím jazyce. Ve výuce pro nejstarší děti je již probírána i gramatika, ale stále je důraz kladen na zábavnou formu a hru.
Jsme si vědomi, že mnoho škol nemá prostor pro procvičování praktické stránky jazyka, proto nabízíme takovou výuku, díky níž se děti rozmluví a ostych z mluvení cizím jazykem, tak jak ho známe u dospělých studentů, se u nich odbourává již od počátku. Děti jsou zvídavé a chtivé poznání, což v kombinaci s naším přístupem ve výuce jazyků podporuje jejich zájem a zálibu v cizím jazyce.

Přidat komentář