Znakové jazyky Evropy

Navzdory obecnému přesvědčení slyšících, že existuje pouze jeden znakový jazyk, kterým se všichni neslyšící domluví, ve skutečnosti se jen v Evropě můžete setkat se zhruba 30 znakovými jazyky. Neslyšící tak v mnohých případech ovládají více jazyků (oficiální řeč své země, svůj znakový jazyk, další cizí řeč apod.).

Mezinárodní srozumitelnost

Jednotlivé znakové jazyky jsou autonomní, ale mezi některými z nich existují určité podobnosti (zejména mezi těmi, které se vyvíjely vedle sebe). Řeči sice nejsou plně srozumitelné, neslyšící však jsou schopni mezi sebou navzájem komunikovat pomocí určitých „mezinárodních znaků“.

Koncem 70. let se objevila forma „gestuno“, která je jakýmsi esperantem v oblasti znakových jazyků. Její používání se však příliš neujalo. Dnes se s ní můžete setkat zejména u tlumočení oficiálních událostí a festivalů. Gestuno se nejvíc uplatňuje mezi odborníky.

Znakové jazyky mezi sebou

Jisté odlišnosti existují i v rámci jednotlivých zemí – počet nářečních variant znakového jazyka v Británii přesahuje počet možností mluvené angličtiny. Tato situace vznikla v důsledku rozdílného vývoje jednotlivých škol pro neslyšící.

Tyto školy se v některých případech rozšířily do dalších zemí (typické jsou např. bývalé britské kolonie), a tak např. australský znakový jazyk se s britským shoduje až v 80%. Český a slovenský znakový jazyk se však od sebe v mnohém liší. Odchyluje se např. i pražská a brněnská podoba jazyka.

Standardizace jednotlivých forem znakových jazyků začala v jednotlivých zemích obvykle schválením prstové abecedy. Masivní rozvoj  nastal v souvislosti se vznikem televizního vysílání pro neslyšící, kdy televizní znaky vytlačují některé nářeční zvláštnosti.

Ještě pořád vám připadá neuvěřitelné, že mluvíme o znakových jazycích? Věřte, že britský znakový jazyk je po angličtině a velštině druhým nejrozšířenějším jazykem ve Velké Británii. Přesné počty uživatelů znakových jazyků nejsou známy, v České republice se odhadují na 4 až 10 tisíc.

Složky znakových jazyků

Jak mnozí z vás vědí, základním předpokladem pro komunikaci v znakových jazycích, jsou ruce. Nezbytným doplňkem je také výraz tváře, který umocní účinek sdělení. Pro komunikaci se používají i znaky, které představují jednotlivá písmena. Čeští neslyšící aplikují navíc pohyby hlavy a horní části trupu.

Historie znakových jazyků

První zmínky o vzniku prstové abecedy se datují do 13. století. Byla používána v klášterech pro komunikaci mezi mlčícími mnichy. Aristotelův názor, že neslyšící jsou nevzdělavatelní postupem času vyvrátili mniši, kteří vyučovali pomocí prstové abecedy neslyšící děti. V 17. století již vznikla první kniha o vyučování neslyšících pomocí jedno-ruční prstové abecedy.

Metodu pro výuku neslyšících vydal v 18. století abbé l´Epée, který je považován za Otce neslyšících. Jeho metoda tzv. francouzská se dostala až do USA, kde se používá dodnes. Na druhé straně výuky znakových jazyků stojí tzv. německá metoda, která vychází z orálního způsobu komunikace, kdy se nacvičuje artikulace a odezírání ze rtů.

Znakové jazyky dnes

Mnoho vlád se snaží integrovat neslyšící děti do běžných škol a zároveň tak ubývá speciálních vzdělávacích zařízení. Neslyšící odborníci se proto obávají o další rozvoj znakových jazyků. Ve Švédsku byl však znakový jazyk uznán jako první (tj. mateřská) řeč u dětí, a proto existují dvojjazyčné výukové programy (švédština a švédský znakový jazyk).

Evropské organizace pro neslyšící se podílejí na společných projektech pro další rozvoj znakových jazyků. Na podporu zaměstnanosti a zvýšení pracovních příležitostí vznikl projekt Eurosigns – Evropské znakové jazyky pro profesionály, jehož výsledkem jsou interaktivní DVD umožňující stejný přístup neslyšících k informacím jaké mají ostatní slyšící.

Další informace o znakovém jazyce najdete v článku Tlumočení do znakového jazyka.
Rozdíly mezi britským (obr. č. 1) a francouzským (obr. č. 2) znakovým jazykem vidíte na přiložených obrázcích s prstovými abecedami.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář