Zkoušky z odborné angličtiny

Ovládáte-li již angličtinu na pokročilé úrovni a chcete-li se v ní dále zdokonalovat, je vhodné se při studiu zaměřit více na obor, který je blízký vašemu zaměstnání. Rozšíříte si tak především slovní zásobu, kterou poté využijete v praxi. Mnohé jazykové instituce kurzy odborné angličtiny organizují, jak je to ale se získáním osvědčení, které by bylo uznáváno i v zahraničí? Jak se na jazykovou zkoušku z angličtiny připravit?

Kurzy angličtiny zaměřené na konkrétní obor se vyskytují především na VŠ, kde jsou ukončeny zpravidla zkouškou. Nabízet je ale mohou také různé jazykové školy a podobné vzdělávací instituce. Zde absolvent takového kurzu může získat např. certifikát. Avšak mnohem cennější je kurz v případě, pokud má absolvent kurzu možnost podstoupit nějakou standardizovanou zkoušku, po jejímž složení získá oficiální osvědčení např. i s mezinárodní platností.

Angličtina pro právníky

167736974TOLES

Jazyková zkouška Test of Legal English Skills (TOLES) je zkouška z angličtiny pro právníky. Je vytvořena ve spolupráci s právnickými kancelářemi tak, aby její obsah odrážel potřeby z právnické praxe. Zkoušku organizuje britská společnost Global Legal English, která úzce spolupracuje s The Law Society of England and Wales.

Zkouška je ve třech úrovních:

  • TOLES Foundation
  • TOLES Higher
  • TOLES Advanced

TOLES Foundation

Jde o zkoušku na úrovni B1, je tedy určena pro ty, kteří ovládají angličtinu na minimálně středně pokročilé úrovni a zároveň jsou začátečníci v oblasti právnické angličtiny. Ideální je tedy pro studenty práv, jež prozatím nemají výraznější zkušenost s prací s právnickými texty v angličtině. Zkouška trvá 90 minut a testuje se čtení a psaní. Maximální počet bodů, které může uchazeč získat je 100 bodů. Zkouška zahrnuje celkem deset cvičení, které se týkají vyhledání chybného slova ve větě, posouzení pravdivosti tvrzení na základě textu, doplnění správného slova do textu nebo zodpovězení otázek aj.

TOLES Higher

Druhá úroveň zkoušky je určena studentům,  jejichž obecná úroveň znalosti anglického jazyka je středně pokročilá až pokročilá a znalost právnické angličtiny je rovněž na středně pokročilé úrovni. Test ze čtení a psaní trvá 90 minut, následný poslech přibližně 30 minut. Maximální počet bodů je 100. Prní část zkoušky zahrnuje celkem sedm různých cvičení – doplňování chybějících slov do věty (výběr ze čtyř možností), přepis nevhodně použitých frází v dopisu, vysvětlení významů termínů použitých v textu aj. Poslech se skládá ze tří cvičení – zodpovězení otázek, doplnění chybějícího slova v textu a posouzení pravdivosti tvrzení.

TOLES Advanced

Jedná se o zkoušku na úrovni C1 určenou pro studenty práv a právníky. Absolvováním TOLES Advanced studenti prokazují, že zvládají běžné úkoly při práci v právnické kanceláři nebo při studiu práv v anglicky mluvících zemích. Jde o znalosti právnické angličtiny, nikoliv amerických či anglických práv. Zkouška je zaměřena na jazyk a terminologii, které se používají ve sféře mezinárodního obchodního jednání. Zkouška trvá 120 minut, testuje se čtení a psaní a maximálně lze dosáhnout 500 bodů.

Jazyková škola OPORTUNIT je déle než rok zkouškovým centrem pro složení zkoušky TOLES. Za touto zkouškou však můžete vyjet např. do Vídně či do Varšavy. Seznam zkouškových center.

International Legal English Certificate (ILEC)

Zkouška je určena pro právníky, pracovníky právnických kanceláří, ale také studenty práv. Jde o prověření znalosti právnické angličtiny na vysoké úrovni pokročilosti, absolvovat by ji tedy měli všichni, kteří potřebují angličtinu pro styk s klienty či spolupracovníky z různých končin světa a chtějí zvládnout číst i psát právnické texty v angličtině. Zkouška ILEC byla sestavena ve spolupráci s firmou TransLegal, jež je vysoce uznávaná v oblasti právnických překladů a školení týkajících se právnické mluvy.

Zkouška prověřuje ovládání angličtiny na úrovni B2 či C1, což odpovídá zkouškám FCE („více pokročilý“ – level 3) a CAE (velmi dobrá znalost angličtiny – level 4).

Speciálně pro účely přípravy na tuto zkoušku existuje učebnice s názvem International Legal English vydána v nakladatelství Cambridge University Press. Je vhodná pro použití ve třídě i při samostudiu. Její součástí jsou 3 audio CD (2x nahrávky k učebnici a 1x ILEC Practice Test).

Na zkoušku se také můžete připravovat online, ukázky testů i průběh zkoušky si lze prohlédnout či stáhnout.

Zkoušková centra organizující zkoušky pro získání certifikátu ILEC najdete v různých městech republiky, ne všechna však organizují zkoušky pravidelně, je třeba si konkrétní informace zjistit přímo u organizace.

Organizována je obvykle dvakrát ročně (v květnu a listopadu) a uskutečňuje se na nezávislém zkušebním místě. Cena zkoušky ILEC je momentálně okolo 6 600 Kč, nejbližším zkouškovým termínem je 12. 5. 2012 (Praha). Ceny zkoušek se mohou v různých zkušebních centrech lišit.

Angličtina pro finančníky

87562079International Certificate in Financial English (ICFE)
Zkouška ICFE je zaměřena na angličtinu pro všechny, kteří se zabývají financemi, včetně účetních a studentů ekonomických fakult. Je tedy určena všem, jež potřebují prokázat pokročilou znalost angličtiny v oblasti financí. Vznikla ve spolupráci s významnou mezinárodní organizací the Association of Chartered Certified  Accountants, která spojuje odborníky v tomto oboru.

Stejně jako u zkoušek pro získání certifikátu ILEC je i zkoušek ICFE možno absolvovat pod záštitou několika různých center. I tuto zkoušku organizuje British Council  v květnu a listopadu, aktuální cena je 4 900 Kč a nejbližší termín připadá také v tomto případě na 12. 5. Také zde platí, že termíny zkoušek i ceny v jednotlivých zkouškových centrech se mohou různit.

Ukázkové texty k této zkoušce naleznete na stránkách Cambridge ESOL nebo zde.

Zkoušky zakončené získáním certifikátu ILEC i ICFE  jsou organizovány institucí University of Cambridge ESOL Examinations.

Pro získání certifikátu je potřeba zvládnout všechny čtyři části zkoušky: čtení (75 minut), psaní (75 minut), poslech (40 minut) a mluvený projev (16 minut). Aktuální termíny zkoušek můžete najít také v článku Kde složit Cambridgeský certifikát.

Ostatní obory

Existují také standardizované zkoušky pro učitele, informace k nim byly uveřejněny již dříve v několika článcích: ACE, TKT, CELTA, TEFL.

Bližší informace o vojenské angličtině a certifikátu STANAG, najdete v těchto článcích: Vojenská angličtina, Vojenská jazyková zkouška STANAG, STANAG – Vojenská jazyková zkouška.

Na závěr je třeba zkonstatovat, že bohužel ještě stále existuje mnoho kurzů (např. angličtina pro cestovní ruch či technická angličtina), které u nás nelze zakončit standardizovanou zkouškou.

Přidat komentář