Zkoušky z angličtiny u British Council

Všichni
víme, že je třeba učit se anglicky. Většina z nás
také ví, že je užitečné potvrdit své
znalosti mezinárodně
uznávaným certifikátem.
Ale jen někteří vědí, jak na to. Mezinárodní
organizace British Council vám pomůže lépe se
zorientovat ve spleti anglických zkoušek a provede vás
zkouškovým dobrodružstvím od začátku do konce
s úsměvem na líci.

Všestrannost British Council

British Council je britská mezinárodní organizace, která již sedmdesát pět let usiluje o posílení vztahů mezi Spojeným královstvím a ostatními zeměmi světa. Kromě pořádání anglických jazykových zkoušek a organizování jazykových kurzů vedoucích k získání mezinárodních certifikátů se věnuje i podpoře projektů v oblasti klimatických změn, interkulturního dialogu a vzdělávání.

Mezinárodně platné jazykové certifikace

Existuje mnoho osvědčení a diplomů. Ale ne všechny certifikáty a osvědčení mají mezinárodní platnost. A proto je důležité přesně vědět, o jaký certifikát usilujete a jak užitečný pro vaši budoucí profesi nebo studium bude.

Americké univerzity, anglické firmy, australské právní kanceláře i asijské finanční korporace přivítají ve vašem životopise bod zmiňující úspěšné složení zkoušky IELTS nebo jakékoliv jazykové zkoušky Cambridge ESOL. Takový certifikát ihned poznají a vědí, že jeho majitel angličtinu skutečně ovládá.

Zkouška IELTS
Zkouška je uznávaná univerzitami na celém světě a vhodná pro ty, kdo  plánují studovat na zahraničních školách či prokázat úroveň jazykových znalostí v zaměstnání. IELTS můžete skládat každý měsíc a výsledky jsou k dispozici online již 13 dní po zkoušce.

Zkoušky Cambridge ESOL

General English
Nejznámější cambridgeské zkoušky mají 5 úrovní odstupňovaných podle náročnosti:

 • KET (Key English Test) – určena pro začátečníky na úrovni A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky, kteří chtějí získat základní znalost angličtiny.
 • KET for Schools (Key English Test for Schools) – odpovídá úrovní zkoušce KET, ale tematicky je přizpůsobena dětem ve věku mezi 10 a 14 lety.
 • PET (Preliminary English Test) – pro mírně pokročilé na úrovni B1; pro efektivní komunikaci v řadě každodenních situací.
 • PET for Schools (Preliminary English Test for Schools) – odpovídá úrovní zkoušce PET, ale tematicky je opět přizpůsobena dětem ve věku mezi 10 a 14 lety.
 • FCE (First Certificate in English) – zkouška úrovně B2 uznávaná v obchodní sféře a průmyslu i ve školství.
 • CAE (Certificate in Advanced English) – deklaruje pokročilou úroveň znalostí na úrovni C1, zkouška je akceptovaná mj. většinou britských univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.
 • CPE (Certificate of Proficiency in English)– potvrzuje vysokou úroveň znalostí na úrovni C2, je uznávána většinou vyšších vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů po celém světě.

Business English

BEC (Business English Certificate) – zkoušky z obchodní angličtiny testující znalosti anglického jazyka používaného v obchodní sféře, ve službách a administrativě; tyto zkoušky se nabízejí ve třech úrovních – BEC Preliminary, BEC Vantage a BEC Higher.

Legal English

ILEC (International Legal English Certificate) – zkouška z právnické angličtiny stvrzuje znalost na úrovni B2 a C1 v prostředí právnických organizací.

Financial English

ICFE (International Certificate in Financial English) – zkouška potvrzující schopnost používat angličtinu efektivně v prostředí mezinárodních financí a účetnictví.

English For Children

YLE (Young Learners English Tests) – zkoušky pro děti základních škol; jsou dostupné ve třech úrovních – Starters (základní znalosti, pro děti od 7 let), Movers (pro děti od 8 do 11 let) a Flyers (pro děti od 9 – 12 let, odpovídá úrovni zkoušky KET).

Registrace

Nezapomeňte se ke zkouškám registrovat včas. Registrační období pro zkoušky General English, BEC, ILEC a ICFE je od 23. února do 13. března 2009. K dispozici je vám 11 registračních míst. Zapsat se můžete i vyplněním a odesláním papírové přihlášky nebo on-line na stránkách British Council.

Metodologické semináře pro učitele

British Council také podporuje samotnou výuku anglického jazyka. Pro učitele připravující své žáky na cambridgeské zkoušky organizuje metodologické semináře zaměřené na jednotlivé části zkoušek, způsob hodnocení a znalosti nutné ke složení zkoušky.

10 dobrých důvodů pro British Council

 • kvalitní mezinárodně platné jazykové certifikáty
 • profesionální a vysoce kvalifikovaný zkouškový, učitelský a projektový tým
 • vysoká úspěšnost u zkoušek
 • světový poskytovatel kvalitní jazykové výuky
 • kurzy vyučují zkušení rodilí mluvčí pouze v anglickém jazyce
 • nejmodernější dynamická a flexibilní metodika
 • individuální konzultace během kurzu
 • učebny a ostatní prostory vybaveny nejmodernější výukovou technologií
 • bezplatné materiály k samostudiu
 • možnost zapojení se do projektů v oblasti klimatických změn, interkulturního dialogu a vzdělávání

A kdy složíte svou mezinárodní zkoušku z angličtiny vy?

BRITISH COUNCIL
Bredovský dvůr Politických věznů 13
110 00 Praha 1
http://www.britishcouncil.org/czechrepublic.htm
tel.: +420 221 991 160
e-mail: info.praha@britishcouncil.cz 

 

Chystáte se na mezinárodní jazykovou zkoušku? Podívejte se na článek o přípravě na jazykové zkoušky a certifikáty.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady do angličtiny, překlady němčiny, překlad do češtiny a překlady z francouzštiny.

Přidat komentář