Zkoušky BEC a IELTS

Jazykové zkoušky BEC jsou pro ty, kteří potřebují při své práci komunikovat se zahraničními partnery a pro ty, kteří se připravují na obchodni kariéru a chtějí zlepšit své šance na úspěch na mezinárodním trhu. Pokud potřebujete prokázat svou znalost anglického jazyka na patřičné úrovni, pak můžete využít zkoušku IELTS – International English Language Testing System.

Business English certificate

Co jsou zkoušky BEC?
Zkoušky BEC vytváří organizace Cambridge ESOL Examinations. Každoročně skládá tyto zkoušky přes 60 000 lidí ve více než 50 zemích světa. Stovky zaměstnavatelů používají tyto testy nejen jako součást dalšího vzdělávání zaměstnanců, ale také je považují za dostatečnou kvalifikaci při výběrových řízeních.

 

Pro koho jsou testy BEC určeny?
Zkoušky BEC jsou určeny všem, kdo se na pracovišti setkávají s angličtinou a potřebují ji aktivně uplatňovat. Mezinárodně uznávané certifikáty prokazují odpovídající znalost jazyka a zvyšují šance na získání dobrého zaměstnání v ČR i v zahraničí.

Testy jsou dostupné na třech jazykových úrovních. Zájemci si tak mohou zvolit úroveň dle svých jazykových možností a profesních potřeb.

BEC Preliminary – pro mírně pokročilé studenty.
BEC Vantage – pro středně pokročilé studenty, kteří pracují v organizacích s angličtinou jako jednacím jazykem nebo se připravují na práci v nich.
BEC Higher – zaměřeno na studenty, jejichž znalosti v oblasti podnikání a managementu jsou na pokročilé úrovni; od studentů je očekávána schopnost používání složitých větných konstrukcí a rozsáhlá znalost příslušné slovní zásoby.

Zkoušky BEC hodnotí všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvený projev, čtení a psaní v obchodním kontextu. Jednotlivé úkoly jsou založeny na reálných situacích a prokazují schopnost kandidáta používat jazyk v oblasti obchodu a podnikání, včetně znalosti gramatiky a specifické slovní zásoby.

Jak jsou testy hodnoceny?
U testů BEC platí stejný systém hodnocení jako u zkoušek Cambridge ESOL (KET, PET, FCE, CAE, CPE). Kandidát musí prokázat svou znalost jazyka vybrané úrovně ve všech částech testování a musí být úspěšný minimálně ze 70 % (BEC Preliminary) a ze 60 % (BEC Vantage a Higher).

International English Language Testing System

IELTS je mezinárodní testovací systém, který je uznáván většinou univerzit ve Spojeném království, Austrálii, na Novém Zélandu, v Kanadě a Spojených státech jako vstupní jazykový požadavek. Zkouška je pořádána Britskou radou ve spolupráci s University of Cambridge ESOL Examinations a IDP Education Australia.

Obsah zkoušky
Zkouška IELTS hodnotí schopnost kandidáta používat čtyři klíčové jazykové dovednosti: poslech, čtení, psaný a mluvený projev. Poslech a ústní část zkoušky jsou stejné pro všechny kandidáty. U čtení a psaní si kandidáti mohou vybrat ze dvou verzí – General Training (všeobecná) nebo Academic (akademická).

Hodnocení
Výsledky zkoušky jsou k dispozici do dvou týdnů. Kandidáti obdrží bodové ohodnocení každé ze čtyř částí zkoušky a také souhrnné skóre s krátkým popisem jazykové úrovně. Výsledek zkoušky je platný dva roky.

Administrace zkoušky
Na zkoušku IELTS se můžete zaregistrovat v pražské pobočce British Council. Přihlášku, včetně bližších informací o zkoušce, najdete na internetové stránce www.ielts.org.
 
Více informací najdete na www.cambridgeesol.org nebo www.britishcouncil.cz

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář