Zkouška TOEIC – pro pracovní angličtinu

Potřebujete otestovat svoji angličtinu a nevíte, kterou zkoušku si vybrat? Hodit se vám může TOEIC® (Test of English for International Communication), zkouška respektovaná na mezinárodním pracovním trhu. TOEIC v současné době využívá více než 10 000 společností na celém světě. Aktualizace nových termínů pro rok 2013!

Odlište se na mezinárodním pracovním trhu. Zvyšte hodnotu svého životopisu díky výsledkům TOEIC®

Konkurence na pracovním trhu neustále roste, angličtina je dnes samozřejmým standardem. Životopis uchazeče, kde stojí „angličtina – dobrá“, již nestačí, mnohem větší šanci má ten, který uvádí „angličtina – certifikát TOEIC®, 785 bodů, úroveň B2“.

Certifikát TOEIC® vznikl jako odpověď na potřeby komerční a podnikatelské sféry. Ověřuje proto praktické jazykové znalosti, odráží přirozený styl a způsob komunikace mezi pracujícími lidmi. Je přívětivý ke zkoušeným a intuitivní, poskytuje přehled o skutečné úrovni znalostí jazyka a pokrocích účastníků. TOEIC® certifikát je světový nástroj v testování angličtiny, který zvýší hodnotu vašeho životopisu.

Certifikát TOEIC® je nejčastěji podstupovaná zkouška z angličtiny v pracovním prostředí. Každoročně k ní přistupuje více než 6 milionů účastníků, kteří tímto mezinárodním certifikátem určují a potvrzují úroveň svých znalostí.

Certifikát TOEIC® vám umožní dostat se do čela

Pokud hledáte práci, chcete povýšit nebo jistým krokem vstoupit na pracovní trh,
TOEIC vám může pomoci v následujícím:

  • získání dobrého zaměstnání – přiložte výsledek TOEIC ke svému životopisu, ukažte budoucímu zaměstnavateli, jak moc toho umíte
  • služební postup – příslušná znalost angličtiny vám usnadní postup nebo umožní účast na zahraničních projektech
  • motivace – TOEIC vytyčuje směr, potvrzuje znalosti získané na kurzu

Formát zkoušky

Zkouška TOEIC® se skládá ze dvou částí. První je zaměřena na poslech a čtení (TOEIC Listening & Reading). Druhá část se věnuje mluvení a psaní (TOEIC Speaking & Writing). Obě části lze složit nezávisle na sobě. Použití modulu Listening & Reading a jeho doplnění o modul Speaking & Writing umožňuje podrobné a přesné změření všech jazykových znalostí: poslechu, čtení, konverzace a písemného projevu.

TOEIC Listening & Reading je dvouhodinová zkouška v podobě volitelného testu. Otázky vycházejí ze skutečných situací ze světa práce, například obchodních setkání, jednání a korespondence, či cestování.
Test TOEIC Listening & Reading je rozdělen na dvě části:

  • Listening Comprehension – 100 úkolů, interpretace fotografií, úkoly otázka-odpověď, dialogy a sdělení
  • Reading Comprehension – 100 úkolů, doplňování vět, otázky na základě různorodých textů (inzeráty, e-mail, články)

Výsledkem je bodové skóre na stupnici 10 – 990 bodů a shrnutí Vašich výsledků. U zkoušky tak nelze neuspět!

TOEIC® Speaking & Writing trvá 80 minut a je rozdělen na dvě části:

  • Část Speaking: 11 otázek – 20 minut.  Popis fotografií, odpovědi na otázky, vyjadřování názorů
  • Část Writing: 8 otázek – 60 minut.  Popis fotografií, odpovídání na žádost/pokyn, vyjadřování názorů, krátký esej

Test řešený na počítači, v multimediálním prostředí, v certifikovaných zkušebních střediscích nebo v sídle zákazníka. Výsledkem je bodové skóre na stupnici 0 – 200 bodů za každou z měřených znalostí.

Kde složit zkoušku?

  • V autorizovaných jazykových školách
  • V autorizovaných veřejných zkušebních střediscích
  • V sídle zákazníka dle domluvy s ETS Global

Test TOEIC® je dostupný na přání, v libovolném termínu, může být proveden v sídle zákazníka nebo v akreditovaných zkušebních střediscích. Testy mohou být uspořádány pro libovolně početné skupiny. Výsledky jsou zpravidla vyhlášeny již do 10 dnů po ukončení testů. Stačí se přihlásit 14 dnů předem.

Seznám středisek můžete najít na oficiálních stránkách společnosti ETS Global.
Pokud se byste v nejbližší době rádi složili zkoušku TOEIC, můžete využít některý z následujících termínů pro rok 2013:

Veřejné testovací centrum Termíny
UJOP Univerzity Karlovy v Praze 18.1., 15.2., 15.3, 23.2., 15.3., 19.4., 17.5., 25.5., 14.6., 13.9., 28.9., 18.10., 15.11., 23.11., 13.12

TOEIC Speaking & Writing aktuální termíny (pátek od 15.00)

22.3., 7.6., 4.10., 6.12.

SCIO v Praze, v Brně a v Ostravě 9.2., 9.3., 6.4., 8.5., 1.6.
Univerzita Pardubice 13.3., 3.5., 13.9., 29.11.
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 1.3., 5.4., 3.5., 21.6., 6.9., 4.10., 8.11., 6.12.
Ostravská Univerzita 28.2., 22.3., 25.4., 30.5., 28.6., 18.7., 22.8., 26.9., 25.10., 21.11., 12.12.

Podrobnosti ke zkoušce nám poskytla paní Larissa Baigazina, MBA, z ETS Global, která v rámci této instituce působí jako Business Development Manager pro Českou republiku. Contact-cz@etsglobal.org
Více informací na toto téma najdete na webových stránkách: ETS Global a www.ets.org.

Více o aktuálních termínech a místech zkoušek naleznete v aktuálním článku.

Jak se připravit na takovou zkoušku? Vše v článku o jazykových zkouškách a certifikátech.

Přidat komentář