S TOEIC k lepšímu zaměstnání

Zkouška TOEIC (Test of English for International Communication) je mezinárodně uznávaná nadnárodními korporacemi, jazykovými školami a dalšími institucemi. TOEIC v současnosti využívá více než 4000 společností na celém světě. Test každoročně absolvuje přes tři miliony zájemců.


TOEIC je business obdoba zkoušky TOEFL

Zkouška TOEIC byla vyvinuta americkou organizací ETS, která kromě jiného také vytvořila a organizuje akademickou zkoušku TOEFL. Zkouška se postupně rozšířila do dalších zemí světa. Je standardem hodnocení každodenní kvality komunikace v anglickém jazyce u lidí, kteří pracují v mezinárodním prostředí. TOEIC je známý hlavně v USA a Asii, mezi evropské země, které tuto zkoušku využívají, patří především Francie, Španělsko, Itálie a Německo.

 

Na podrobnosti ke zkoušce jsme se zeptali paní Zsófie N. Horváth, z Budapešťského Institute of International Education/European Office, která v rámci této instituce působí jako TOEIC Manager.

Které části zkoušky dělají našim studentům největší potíže?

K tomu bohužel nemáme žádná konkrétní data. Průměrný výsledek testu se obecně v Evropě pohybuje okolo 700 bodů, což je nejvíce ze srovnávaných regionů. V obou částech testu je úspěšnost uchazečů rozdělena vyrovnaně, téměř v poměru 50/50.

Využijí TOEIC absolventi zkoušky také na pracovním trhu Evropské unie nebo je určen pouze pro uchazeče o práci v USA?

Certifikát TOEIC je znám nejen v USA, ale také v Evropě a v zemích Dálného Východu. Velmi populární je ve Francii, v Řecku je dokonce povinný pro osoby zaměstnané se státních službách. Má rovněž svoji francouzskou verzi – TFI (více informací na www.ets.org).

Jaké specifikum zkoušky nejvíce vypovídá o tom, že je zaměřena na znalost využití angličtiny v mezinárodním pracovním prostředí?

Výzkumníci z ETS se rozešli do kanceláří multinárodní společností a zaznamenali typické rozhovory, používaná slova a písemné materiály. Test tak obsahuje tuto obecnou, prakticky využitelnou slovní zásobu, typické každodenní písemnosti, důležité porozumění mluvenému slovu a krátké čtené pasáže. Více informací na toto téma najdete na naší webové stránce: www.iie.hu/TOEIC. Obtížnost úkolů je různá, od jednoduchých otázek pro recepční po komplikovanější otázky určené manažerům. Test je schopen zaznament i malý pokrok v jazykových dovednostech.

V testu nelze "neuspět". Každý, kdo jím projde, získá nějaké bodové hodnocení – skóre. Se zkouškou dodává testovací organizace pracovníkům oddělení lidských zdrojů firmy kde bude uchazeč zaměstnán tabulku obsahující "can do level", kde jsou popsány dovednosti odpovídající získanému skóre z testu TOEIC, které může pracovník uplatnit na své pozici.

Je k vykonání zkoušky nutná manažerská zkušenost, případně znalost obchodního práva nebo jiných předpisů?

Ne, zkouška TOEIC obsahuje hlavně obecnou, každodenní angličtinu.

Výhody zkoušky TOEIC

  • Objektivně hodnotí úroveň anglického jazyka, tak jak je užíván v pracovním mezinárodním prostředí.
  • Termíny zkoušek jsou časově flexibilní.
  • Nabízí rychlé vyhodnocení testu – výsledky jsou vytvořeny maximálně do deseti pracovních dnů.
  • Studenti nemusí absolvovat speciální přípravný kurz, výuka probíhá podle standardních učebnic pro General Business English. Využívají se pouze vzorové Practice Tests.
  • Každý student získá počet bodů odpovídající stupni jeho znalostí tj. nestane se, že student zkoušku nesloží.
  • Zaměstnavatel může stanovit určitý počet bodů požadovaných na různé pozice.
  • Zkouška je cenově dostupná.

Průběh testu

Test TOEIC je rozdělen na dvě části a trvá přibližně dvě hodiny. Celkové hodnocení se pohybuje od 10 do 990 bodů.  Další informace ke zkoušce najdete na webových stránkách www.toeic.com, www.ets.org nebo www.toeic-europe.com.

Připraveno ve spolupráci s Caledonian School (autorizované TOEIC centrum) a Komisí J.W. Fulbrighta.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář