Zkouška IESOL City & Guilds, část 3: WRITING

Psaní ve výuce cizího jazyka: nutné zlo, nebo součást života?Nezáleží na tom, na jakou zkoušku se student připravuje, či na jaké úrovni se ji chystá skládat. Existuje jedna věc, která spojuje snad všechny studenty cizího jazyka: nechuť k tréninku psaných dovedností.

Proč tomu tak je, když psaní byla prapůvodně naše největší záliba? Jen
si vzpomeňme na první třídu a okamžiky, kdy jsme poprvé drželi v ruce
plnicí pero! 

Kde se náhle vzala ta nechuť k psaní je však velmi snadné si odvodit: na
počátku byly jistě doby, kdy se výuka psaní zaměřovala na pouhé
kopírování předloženého slohového útvaru a kdy byly naše texty hodnoceny
především podle počtu pravopisných a gramatických chyb. Následovalo
období tzv. esejů na nesmyslná či velmi vzdálená témata. A řadě z nás
cestu ke psaní nadobro znechutily seminární práce, které nikdy nikdo
nečetl a na něž jsme nikdy nedostali žádnou zpětnou vazbu. Je vůbec
ještě možné si psaní oblíbit?

Psaní především jako nástroj komunikace

Položme si základní otázku: jak často dnes vlastně píšeme? Myslíte si, že méně než dřív? Opak je pravdou, jen formát nejčastěji psaných textů se změnil. Již nepíšeme dlouhé dopisy popisující krajinu či zážitky z cest, jak tomu bývalo v 19.století. Naše texty jsou krátké a k věci: sms zprávy, e-maily pracovní i soukromé, poznámky, pohledy, blahopřání, v pracovním prostředí k tomu přibude samozřejmě celá řada specifických textů. Zkoušky City & Guilds usilují o to, aby tak jako v ostatních částech, testovaly i v psaní právě jen to, co studenti v cizím jazyce běžně dělají. Cílem tedy není vytvořit nějaké umělecké texty, či argumentační eseje, ale napsat, co je v danou chvíli potřeba.

Důraz na čtenáře, nikoliv na autora

Nabízí se otázka, jakým způsobem je možné tyto texty objektivně hodnotit. City & Guilds disponují celou řadou důmyslně promyšlených nástrojů vytvořených k tomuto účelu. Požadavky pro úspěšné složení části psaní jsou detailně popsány v sylabech jednotlivých úrovní. Samotné hodnocení pak vychází ze 4 kritérií, kterými jsou splnění úkolu, gramatika, slovní zásoba a struktura textu. Jak vidno gramatika je jedním z kritérií hodnocení, zdaleka však ne jediným. Tato čtyři kritéria aplikovaná společně mají ověřit, že kandidát skutečně dokázal vyjádřit vše, co bylo potřeba takovou formou, jaká byla pro daný účel nejvhodnější. Důraz je tedy kladen především na to, aby text splnil svůj účel a cílový čtenář se v něm bez problémů zorientoval.

Ani míň, ani víc, prostě akorát

Další neméně diskutovaná otázka, jež se týká psaných textů, je to, zda studenta neomezuje či nestresuje stanovený limit na počet použitých slov. Zkušenost stále častěji ukazuje, že je tomu právě naopak. Stanovený limit totiž kandidátům pomáhá držet se daného tématu a nezacházet do zbytečných detailů, v nichž by se ztratila plynulost a logická struktura textu a v nichž je také větší pravděpodobnost gramatických chyb. Jinými slovy, pokud student postupuje přesně podle zadání a skutečně píše to, co psát má, počet slov je obvykle nakonec přesně takový, jaký zkouška požaduje.

Už žádné chyby ve spellingu

Jedním z aspektů zkoušky, který je považován za opravdu pokrokový, je bezesporu fakt, že studenti mohou používat výkladový slovník. To znamená, že je studentům umožněno vcítit se do reálné situace, kdy píší, a ověřit si spelling, správnou kolokaci, či další vhodná synonyma pro vyhledávaný výraz.

Toto jde také ruku v ruce s nejnovějšími metodickými trendy, jejichž požadavkem je tzv. learner´s autonomy, tedy schopnost studentů pracovat samostatně, kriticky a efektivně se studijními materiály.

Je zkrátka těžké zvykat si na to, že existují zkoušky, které se snaží otestovat to, zda studenti dokáží psát efektivně, a nikoliv je nachytat při drobné chybě ve spelování či gramatice. Pokud se rozhodnete skládat zkoušku City & Guilds a přijmete tuto jejich filozofii, možná si psaní zase budete užívat jako tenkrát v první třídě.

Uznávání zkoušek City & Guilds
Vzorové testy
Webové stránky City & Guilds v češtině

 

Poznámka redakce (květen 2017):
Společnost City & Guilds, která dříve tyto zkoušky v ČR pořádala, ukončila svoji činnost v České republice v červnu 2015. Po roční odmlce lze tyto zkoušky opět skládat, avšak už pod hlavičkou společnosti LanguageCert.

Přidat komentář