Zažijte Kanadu i v roce 2012

Bilaterární Dohoda o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže mezi Kanadou a Českou republikou vstoupila v platnost již před třemi lety a zjednodušené vyřízení pracovního povolení pro jeden rok Češi aktivně využívají. Program Zažijte Kanadu aktuálně nabízí 3 kategorie, ve kterých lze vyjet za prací do Kanady.

Od roku 2008, kdy první vzájemné výměny pracovníků proběhly (více viz článek Kanada: pracovní pobyty v roce 2008), se nabídka i podmínky lehce pozměnily. Článek vám přiblíží aktuální stav pro rok 2012.

Zažijte Kanadu je program typu Work and Travel a slouží jako podpora mobility mladých. Zároveň doplňuje Erasmus Mundus (zaměřený na vysokoškolské vzdělávání) mezi Kanadou a Evropskou unií.

Základní podmínky

Pro účast v programu je třeba být občanem České republiky a vlastnit platný cestovní pas. V době podání žádosti  musí mít žadatel věk 18 až 35 let (včetně). Dále je třeba počítat s nutností zajistit si cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu a zároveň mít dostatek finančních prostředků na počáteční výdaje.

Původních pět kategorií programu bylo postupně převedeno do 3 skupin:

  1. Pracovní prázdniny – nejčastěji využívaný program, který umožňuje měnit libovolně zaměstnavatele po celou dobu pobytu v Kanadě (max. 12 měsíců)
  2. Profesní rozvoj – pro získání  pracovních zkušeností. Program mohou využít čerství absolventi maximálně rok po ukončení studia.
  3. Stáž v rámci studia – určeno studentům VOŠ a VŠ, kteří mohou získat zkušenosti v rámci své školní praxe.

V případě 2. a 3. kategorie je třeba dopředu mít sjednaného zaměstnavatele a pracovní povolení platí pouze pro něj po celou dobu pobytu. Navíc je třeba zajistit si práci ve vystudovaném (resp. studovaném) oboru. Např. instalatér se nemůže rozhodnout, že bych chtěl v Kanadě vykonávat práci hasiče apod.

Zúčastnit se lze celkem 2x, nicméně podruhé musí být zvolena jiná kategorie a mezi oběma pobyty musí být přestávka. Většina účastníků obvykle začíná s Pracovními prázdninami a v případě opakování pak volí jednu z dalších možností.

Čísla a poplatky

Bilaterální dohody zajišťují vzájemnou výměnu stejného počtu Čechů i Kanaďanů, i když z kanadské strany (např. díky jazykové bariéře) je nabídka méně využívána. Pro rok 2011 bylo uvolněno celkem 1050 pro českou polovinu programu (z toho 950 míst je určeno pro pracovní prázdniny).

Za zařazení do programu Zažijte Kanadu účastník zaplatí 105 EUR. V případě, že nesplní všechny podmínky pro uznání jeho žádosti mu bude jeho poplatek vrácen.

Pracovní vízum pro delší dobu než rok

Program Zažijte Kanadu ušetří těm, kteří chtějí do světa vyrazit na zkušenou, složitý proces vyřízení klasického pracovního víza. Pracovní povolení z programu však platí maximálně rok. Pokud chcete zůstat v Kanadě déle, budete potřebovat běžné pracovní vízum, které máte šanci získat za těchto podmínek: Musíte si v Kanadě najít zaměstnavatele (a místo), který prokáže, že danou pozici nelze obsadit kanadským občanem. Úřady mu pak vystaví dokument (Labour market opinion), s kterým pak vy můžete zažádat o pracovní vízum (pozor na ambasádě ve Vídni) pro toto místo.

Bližší informace o programu Zažijte Kanadu najdete na webových stránkách velvyslanectví www.canada.cz.

 

 

Přidat komentář