Hledejte školy s kvalitními učiteli

Při posuzování nabídky jazykové školy je důležitým kritériem kvalita vyučujících. V dnešním komentáři připraveném ve spolupráci s Asociací jazykových škol České republiky se zabýváme požadavky na odbornou úroveň lektorů jazykových škol.

Kvalita učitele rozhoduje

Jistě se shodneme na tom, že důležitou součástí učebního procesu je učitel, a to kvalifikovaný učitel. Mělo by tedy být samozřejmostí, že školy se zodpovědným přístupem ke svým studentům – klientům dbají na to, aby takové učitele zaměstnávaly. Pokud se zajímáte o studium cizího jazyka, měli byste po škole chtít, aby doložila, že kvalifikované učitele může poskytnout.

Tip: Dobrá škola má k dispozici kopie vysvědčení a certifikátů svých učitelů.

Čech nebo rodilý mluvčí?

Ideálním  učitelem cizího jazyka je člověk, který získal příslušnou kvalifikaci a zároveň je k učení osobnostně uzpůsoben. V takovém případě není důležité, zdali je to učitel český nebo zahraniční.

Ve školách se můžeme setkat s různě složeným mezinárodním týmem učitelů. Pokud jde o českého učitele cizího jazyka, pak za kvalifikovaného můžeme považovat takového, který absolvoval filozofickou nebo pedagogickou fakultu se zaměřením na příslušný jazyk a na metodiku výuky daného jazyka pro příslušnou věkovou skupinu. Takoví učitelé budou mít zvládnutý jazyk na vysoké úrovni a řada z nich se může prokázat nejvyšším stupněm mezinárodní jazykové zkoušky (např. Certificate of Proficiency in English v případě učitele angličtiny).

Požadavky na rodilé mluvčí

Pokud jde o zahraničního učitele, rodilého mluvčího, je třeba si uvědomit, že v různých zemích se příprava budoucích učitelů jazyků pojímá různě. Například v Německu existuje čtyřleté vysokoškolské studium Deutsch als Fremdsprache (němčina jako cizí jazyk), zatímco v Anglii takový univerzitní obor vůbec neexistuje. V anglicky mluvících zemích situaci řeší většinou kvalifikační kurzy jako jsou TEFL, DELTA, CELTA a další. Tyto kurzy připravují kandidáty na kariéru učitele angličtiny. Jsou zaměřeny jak na teorii, tak na rozvoj praktických  dovedností a technik a jejich součástí je také souvislá učitelská praxe pod odborným dohledem. Existují v různých úrovních podle délky učitelské praxe a umožňují tak profesní růst.

Kvalitní školy tedy budou dbát na to, aby jejich učitelé byli absolventy nějakého výše uvedeného studia a měli i relevantní učitelskou praxi. Učitelům budou umožňovat i další vzdělávání a kariérní růst. Zejména se jedná o interní systém lektorských workshopů a hospitací či přihlašování lektorů na odborné kurzy a přednášky, které zvyšují jejich kvalifikaci. V takové škole mají pak učitelé důvod zůstat a dále své schopnosti rozvíjet.

Součástí přijímacího řízení je u zodpovědné školy důkladný osobní pohovor, ve kterém se ověří způsobilost učitele, a také často předvedení ukázkové hodiny. Pokud chce škola nabízet kurzy zaměřené na výuku dětí nebo jinou specializaci, například bankovní angličtinu, měla by do takových kurzů obsazovat učitele, kteří prošli specializovaným tréninkem.

Související články:

Úvodní díl: Kvalitní školy informacemi nešetří

Druhý díl: Kvalitní škola potřebuje odpovídající zázemí

Nabídku kvalitních jazykových škol najdete na www.Jazykovky.cz.

Přidat komentář