Mezinárodní jazyková zkouška? Dosažitelný cíl!

Stále více zaměstnavatelů ověřuje jazykové schopnosti svých zaměstnanců pomocí mezinárodně certifikovaných zkoušek. Vysoké nároky mají zejména zahraniční firmy. Pokud hledáte zajímavé zaměstnání, měli byste o těchto zkouškách vědět co nejvíce.

Pokud chcete zjistit, jaké šance uspět máte při výběrovém řízení, jehož součástí bude jazykový test, máte možnost vyplnit některý z volně dostupných testů na internetu nebo absolvovat tzv. simulované zkoušky, nabízené některými jazykovými školami.

Podrobně jsme o simulovaných zkouškách psali v článku Jazykové testy ve firmách. Jejich absolvování je finančně výhodné, a je možné je absolvovat také pro ověření vlastních znalostí před absolvováním standardní zkoušky, jejíž výsledkem je pak mezinárodně platný certifikát.

Nyní podrobněji k přehledu jazykových zkoušek anglického jazyka s mezinárodně uznávanou, standardizovanou metodikou, s nimiž je možné se nejčastěji setkat.

Jazykové zkoušky určené pro firmy

Fulbrightova komise, ETS, zkouška TOEIC: Test TOEIC je rozšířen v USA, kde na jeho výsledky spoléhá mnoho firem od drobných podnikatelů po národní koncerny. Určují a monitorují pomocí testu pokrok ve vzdělávacích programech pro zaměstnance a testují znalost angličtiny nových zájemců o zaměstnání. TOEIC je zkouška podobná TOEFL, ale zaměřená místo na akademický sektor na podnikový a manažerský sektor. Zkouška trvá přibližně 2,5 hodin, a skládá se ze dvou částí, 1. poslech, 2. čtení.

Cambridge, zkouška BULATS: Jedná se testovací a hodnotící systém pro potřeby firem a organizací, které mají zájem sami spolehlivě určovat úroveň jazykových schopností svých zaměstnanců. BULATS lze použít kdykoliv dle potřeb organizací a firem bez zvláštních požadavků na školené pracovníky nebo speciální vybavení. V současnosti mají testy BULATS čtyři formy:

  • počítačový test
  • standardní test
  • test mluveného jazyka
  • test psaného jazyka

Všechny formy se mohou používat samostatně nebo se mohou navzájem kombinovat. Test nelze "neudělat". Kandidáti obdrží stupňové hodnocení od 1. do 6. úrovně. Jedná se o zkoušku nevhodnou pro úroveň elementary a částečně pre-intermediate.

Mezinárodní zkoušky se všeobecným zaměřením

Podrobnou strukturu dalších mezinárodně uznávaných jazykových zkoušek najdete na www.jazykovezkousky.cz . V oblasti anglického jazyka patří ke standardům zkoušky Cambridge ESOL a zkoušky společnosti City & Guilds. V oblasti obchodní angličtiny jsou to také zkoušky LCCIEB.

Hledáte jazykovou školu? Zde si určitě vyberete:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Přidat komentář