Zájem amerických studentů o studijní pobyty v ČR prudce narostl

Praha, 15. listopadu 2016 – Počet amerických studentů na studijních pobytech v České republice vzrostl mezi lety 2013/14 a 2014/15 o výrazných 15 procent a překročil 4 tisíce. Tento silný růst udržuje ČR mezi nejoblíbenějšími světovými destinacemi pro americké „study abroad“ vůbec. Vyplývá to z nejnověji zveřejněné statistiky Open Doors, která se zabývá monitorováním vzdělávacích výměn mezi USA a dalšími zeměmi.

Česká republika obsadila 14. příčku celosvětově, v Evropě je dokonce na 7. místě a dále se výrazně vzdaluje i svým, mezi mladými Američany rovněž populárním, sousedům jako je Rakousko či Maďarsko. Mezi zeměmi bývalého komunistického bloku nemá pak vůbec konkurenci, a to ani v porovnání s velkými státy jako je Rusko či Polsko.

fulbr

Zdroj: 2016 Open Doors Report on International Educational Exchange

Česká republika je vyhledávaným místem pro semestrální pobyty amerických studentů už mnoho let, nárůsty počtu přijíždějících Američanů ale byly dosud spíše pozvolné. Za tak výrazným skokem musí být nějaký výjimečný impulz. Podle mého názoru je tímto faktorem slabá koruna, která pobyty u nás výrazně zlevnila a učinila je tak dostupnějšími a atraktivnějšími pro mnohem větší skupinu studentů. Když se k tomu připočítají faktory jako vysoká kvalita života, turisticky výhodná poloha ve středu Evropy a rozvinutá infrastruktura studijních programů, výsledkem je výhodný poměr cena/výkon a nárůst zájmu,“ komentuje aktuální statistiku Jakub Tesař, studijní poradce Fulbrightovy komise, mezivládní organizace pro vzdělávací výměny mezi ČR a USA.

Popularitu České republiky potvrzuje i nárůst počtu přihlášek do stipendijních programů Fulbrightovy komise. Oproti předchozímu roku vzrost zájem Američanů, kteří chtějí asistovat ve výuce angličtiny na českých středních školách dokonce na desetinásobek,“ dodává ředitelka Fulbrightovy komise Hana Ripková.

Statistické šetření Open Doors, jehož výsledky jsou každoročně zveřejňovány během Týdne mezinárodního vzdělávání vyhlašovaného americkou vládou na třetí týden v listopadu, je založeno na dotazníkovém šetření mezi zhruba třemi tisíci akreditovanými americkými vysokými školami. Sledování vývoje počtu studentů provádí organizace Institute of International Education (IIE) již od roku 1919 a od sedmdesátých let je tento průzkum podporován americkým Ministerstvem zahraničí. IIE se sídlem v New Yorku je přední americkou neziskovou organizací zabývající se mezinárodními výměnami ve vzdělávání a kultuře. Detailní informace a data lze najít na stránce www.iie.org/opendoors.

Komise J. Williama Fulbrighta byla založena v roce 1991 na základě mezivládní dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn. Komise spravuje česko-americký program vládních stipendií a poskytuje informační a poradenské služby pro zájemce o studium v USA. Bližší informace o Fulbrightově komisi, včetně seznamu všech českých a amerických stipendistů, naleznete na www.fulbright.cz.

# # #

Jakub Tesař
Studijní poradce
Telefon: 222 718 452 Mobil: 774 404 081
E-mail:
tesar@fulbright.cz

Přidat komentář