Words that sound the same

What are homophones? In English there are words, that sound the same, but their spelling and meanings are different e.g. flower and flour. Read the text below and choose the correct word:

  • Were/Where are you? I/Eye can here/hear you, but can´t see/sea you. Eye/I don´t no/know wear/where you are.
    Oh, hear/here you are. Oh deer/dear, you have got a black eye/I! What happened? I/Eye don´t no/know.
  • I new/knew their/there where/were too/two doors in there/their house.
  • Eye/I ran down the stares/stairs to answer the phone.
  • Buy/By the way, what wood/would you like four/for breakfast?
    A.pair/pear or a peace/piece of pie?
  • Just poor/pour some milk on my cereal.

Glossary

sound – znit
flower/flour – květina/mouka
wear/where/were – nosit/kde/byli(-y)
Eye/I – oko/já
hear/here – slyšet/zde
no/know – ne/vědět
sea/see – moře/vidět
deer/dear – jelen/drahý (v textu ve
významu Oh dear! = Proboha!)
you have got a black eye – máš monokl
new/knew – nový/vědět (min. čas)
 their/there – jejich/tam
too/two – také/dva
stares/stairs – zírá (3. os. sing.)/schody
buy/by – koupit/předložka u
(v textu ve významu By the way =
mimochodem)
wood/would – dřevo/by
four/for – čtyři/předložka pro, k
pair/pear – pár/hruška
peace/piece – mír/kousek
poor/pour – chudý/lít

Jazyková agentura Channel Crossings
pro vás ve spolupráci se svými lektory připravila celoroční seriál
výukových textů z angličtiny. Máte tak jedinečnou možnost procvičit si
gramatiku, obohatit slovní zásobu i zlepšit konverzační schopnosti.
Každý týden přinášíme jeden aktuální článek. Nezapomeňte – texty jsou
zveřejněny pouze po dobu 14 dní.

 

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny

Přidat komentář