WiDaF – zkouška pro pracovní němčinu

Hledáte nejvhodnější zkoušku, která by otestovala vaše znalosti němčiny? Vyberte si WiDaF a kromě zvýšeného sebevědomí získáte jejím složením mezinárodní certifikát o znalosti pracovní němčiny. WiDaF je totiž zaměřena na němčinu používanou v firemním a obchodním prostředí. Složit ji můžete hned v několika centrem u ETS Global. Aktualizace nových termínů pro rok 2013!

Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaF) byla vytvořena již v roce 1996 Německo-francouzskou obchodní komorou. Firmy díky této zkoušce mají možnost prověřit znalost němčiny mezi svými zaměstnanci. Případným uchazečům o pracovní místo zkouška poskytne jasně deklarovanou úroveň jejich němčiny.

Komu je zkouška WiDaF určena?

WiDaF je vhodná pro studenty, kteří mají znalosti němčiny od stupně A2 po C2 (dle Evropského referenčního rámce).

Výsledná úroveň je určena dosaženým počtem bodů. Zvlášť se boduje slovní zásoba, porozumění textu a poslech. V každé části lze získat maximálně 330 bodů. Celkově tedy 990.

0-246 bodů = A2
247-495 bodů = B1
496-735 bodů = B2
736-897 bodů = C1
898-990 bodů = C2

Výhodou je, že pro složení zkoušky není nutné navštěvovat žádné zvláštní přípravné kurzy, jak tomu bývá u jiných certifikátů. Ke složení zkoušky je třeba pouze znalost němčiny a nikoliv administrativních postupů.

Struktura zkoušky WiDaF

Celé testování je rozděleno do dvou částí, které obsahují dohromady 150 otázek. Ty lze zodpovědět zhruba za 3 hodiny.

  • První skupina otázek je zaměřena na slovní zásobu, gramatiku a porozumění čtenému textu. Odpovědi je třeba zaznamenat do 105 minut. Otázky se týkají obchodní a firemní německé komunikace. Uchazeč se tak v praxi může setkat s tématy, která se týkají korespondence, administrativy, financí, obchodu a dalších. Zaměření zkoušky WiDaF se odráží i v četbě, ve které musí student prokázat schopnost porozumět obchodním textům či dopisům.
  • Druhá část zkoušky je věnována poslechu, opět se zaměřením na pracovní němčinu. Poslechová část trvá 45 minut.

Správnou odpověď je vždy možné vybrat z několika nabízených možností.

Zpracování zkoušky trvá 2 týdny, uchazeč se však výsledky často dozví dříve.

Aktuální termíny pro rok 2013

Pokud byste v nejbližší době rádi složili zkoušku WiDaF, můžete využít některý z následujících termínů pro rok 2013:

Veřejné testovací centrum Termíny
UJOP Univerzity Karlovy v Praze 18.1., 15.2., 15.3, 23.2., 15.3., 19.4., 17.5., 25.5., 14.6., 13.9., 28.9., 18.10., 15.11., 23.11., 13.12
SCIO v Praze, v Brně a v Ostravě 9.2., 9.3., 6.4., 8.5., 1.6.
Univerzita Pardubice 13.3., 3.5., 13.9., 29.11.
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 1.3., 5.4., 3.5., 21.6., 6.9., 4.10., 8.11., 6.12.
Ostravská Univerzita 28.2., 22.3., 25.4., 30.5., 28.6., 18.7., 22.8., 26.9., 25.10., 21.11., 12.12.

Podrobnosti ke zkoušce nám poskytla paní Larissa Baigazina, MBA, z ETS Global, která v rámci této instituce působí jako Business Development Manager pro Českou republiku. Contact-cz@etsglobal.org
Více informací na toto téma najdete na webových stránkách: ETS Global a www.ets.org.

Více o aktuálních termínech a místech zkoušek naleznete v aktuálním článku.

Pokud se plánujete připravit na jazykovou zkoušku, určitě Vám přijde vhod tento článek, který srovnává jazykové zkoušky z němčiny.

Přidat komentář