Výuková metoda Teddy Eddie přichází do ČR a na Slovensko – příležitost pro lektory, studenty i jazykové školy

Do České republiky a na Slovensko přichází propracovaný systém výuky dětí od 2 do 7 let Teddy Eddie a hledá zde partnery, kteří budou jeho metodou vyučovat. Licencovaný inovativní výukový systém Teddy Eddie zajišťuje jazykovým školám a lektorům, kteří pomocí něj vyučují, regionální exkluzivitu. Nyní máte jedinečnou příležitost získat exkluzivní licenci pro váš region. Pokud tedy přemýšlíte o rozšíření výuky jazyků o dětské studenty nebo již děti angličtinu vyučujete a hledáte systém, který vám dodá výukovou sadu, hotové učební programy, školení lektorů, obchodní a marketingovou podporu, informujte se na podmínky získání licence. To, že metodou Teddy Eddie učí již více než 300 jazykových škol, svědčí o přínosech naší metody pro školu i její studenty.

Edu Bears, tým stojící za metodou Teddy Eddie, vám pomůže vaše kurzy také zaplnit studenty. Metoda Teddy Eddie má zajištěnu dvouletou inzertní podporu na Jazykovky.cz, a na JazykoveSkoly.sk. Ušetříte tak za propagaci kurzů a zařadíte se ke školám, které inzeruje tým Edu Bears.

ukázková hodina

Ukázková hodina s pomůckami Teddy Eddie

Jak vám Edu Bears pomohou s rozvojem vaší školy?

Metodu Teddy Eddie mohou využít jak samostatní lektoři, tak velké jazykové školy. Po udělení licence dostanete přístup ke zdrojům a k systému Bears‘ Station a školení k jeho používání. Následuje dvoudenní online školení pro majitele a manažery jazykových škol, kde probereme 6 klíčových aspektů úspěšného zavedení metody Teddy Eddie ve vaší škole.

Učitelé freelanceři

Náš tým vám může pomoci ve vybudování jazykové školy. Nabízíme podporu krok za krokem při budování pevných základů vašeho budoucího byznysu ve formě hotového produktu – jazykových kurzů pro děti ve věku od 2 do 7 let.

Menší místní jazykové školy

Edu Bears vás podpoří při rozšiřování vaší činnosti. Díky implementaci jazykového sektoru pro nejmladší dětí získáte novou klientelu. Pomůžeme vám také při všech marketingových i prodejních činnostech. Získáte nezbytné know-how a vždy budeme mít k dispozici aktuální obchodní strategii. 

Velké jazykové školy

Diverzifikované portfolio kurzů je v dnešní době velmi důležité, protože vaší firmě zajišťuje stabilitu nejen v nejistých dobách. Napovíme vám, jak efektivně rozvíjet sektor jazykových kurzů pro nejmladší děti, a zajistíme vám lepší udržení klientů. Využijete naší databáze hotových marketingových a propagačních materiálů a připraveného plánu rozvoje vaší jazykové školy.

rozhovor

Rozhovor s Hankou Hrubou, která vyučuje metodou Teddy Eddie (o metodě se dozvíte více ve druhé polovině videa)

Výhody partnerství s Edu Bears pro jazykovou školu

 1. Edu Bears poskytují licenci, a ne franšízu; škola si zachovává svoji identitu.
 2. Majitel školy rozhoduje o všech věcech, např. o propagaci, ceníku, učitelích atd.
 3. Teddy Eddie je hotové řešení, které lze snadno a rychle implementovat v jakémkoli typu školy.
 4. Škola má přístup k velkému množství hotových propagačních a grafických materiálů v češtině.
 5. Je předpřipravena komunikace s rodiči žáka.
 6. Každá partnerská škola je pozvána do soukromé obchodní skupiny na Facebooku, kde je prostor pro dotazy a sdílení zkušeností v komunitě škol.
 7. Poskytujeme mnoho praktických školení o tom, jak mít dobře připravený sekretariát, jak používat fanouškovskou stránku školy, jak být viditelný online a jak budovat správnou a efektivní značku školy.
 8. Zaručujeme exkluzivitu v dané oblasti.

Podpora škol je dvojího druhu: obchodní a metodická. Jazykové škole je přidělen mentor, který pomáhá postupně zavést metodu do jazykové školy.

Zkušenost se spoluprací s Edu Bears – polská jazyková škola Wings

Seznamte se s Teddy Eddie

Ponoříme děti do jazyka

Výuka se neskládá z jednotlivých slov prezentovaných pomocí obrázků. Výuka probíhá v kontextu celých vět, kdy se dítě pomocí hry přirozeně ponoří do jazyka a zažije si jeho strukturu.

 1. Během výuky používáme pohybové prvky, díky čemuž se děti nenudí a jsou do výuky více zapojeny.
 2. Setkání s naším medvídkem Eddiem jsou díky své jedinečnosti velmi motivující.
 3. Motivujeme děti ke komunikaci v angličtině již od první lekce.
 4. Vnitřní motivaci dítěte podporujeme také přístupem k mobilní aplikaci PLAYGROUND, kde žák hraje hry s naším plyšovým Eddiem.
 5. Pro rodiče máme českou Facebookovou stránku.

Videa

Více videí o spolupráci s Edu Bears, metodice, licencích, práci s rodiči, otázky a odpovědi, ukázky …

Metoda oblíbená rodiči i učiteli

Rychlá a jednoduchá příprava na lekce, materiály připravené k použití, dokonalá metodická podpora a radost z rychlého postupu dětí – to všechno je důvodem, proč je naše metoda pro lektory velmi přitažlivá. Rodiče oceňují rychle viditelný efekt výuky a stálý kontakt s učitelem a školou. Mohou jednoduše sledovat pokroky svých dětí v systému reportování dosažených výsledků.

Lektoři nejvíce oceňují:

 1. Hotové výukové materiály, které šetří čas při přípravě na výuku.
 2. Úplné a praktické školení zavádějící postupně všechny prvky metody do výuky.
 3. Připravené scénáře výuky a ukázkové hodiny.
 4. Přístup do cloudu s dalšími materiály podle potřeb učitele.
 5. Přístup do soukromé skupiny na Facebooku, kde každý týden najdete nové a praktické inspirace.

Naplánujte si prodejní, marketingové a metodické činnosti ve své firmě díky naší aplikaci Plánovač manažera jazykové školy. Je jedním z mnoha prvků podpory, které od nás obdržíte v rámci licence.

Jak vypadá podpora školy ze strany Edu Bears v praxi?

Každá nová škola obdrží „startovací balíček“, což je sada učebních materiálů. K dispozici je také výukový balíček, materiály pro učitele a nahrávky pro kurz. Škola také získá přístup k připraveným zprávám o pokroku každého žáka a přístup k mobilní aplikaci PLAYGROUND a výsledkům žáků.

Díky 13letým zkušenostem ze spolupráce s více než 350 partnerskými školami Edu Bears vytvořilo databázi „osvědčených postupů“, která pokrývá všechny oblasti výuky metodou Teddy Eddie. Některé postupy lze zavést i do výuky větších dětí a dospělých, a tak lze docílit zkvalitnění výuky i v ostatních kurzech školy. Edu Bears pořádají také pravidelná setkání Get Together pro vedoucí pracovníky. Metodici Edu Bears jsou k dispozici ke konzultacím pedagogickým pracovníkům školy. Během prvních měsíců Edu Bears vyškolí místního mentora školy, který bude schopen sám uvést nové učitele do praxe. Obecně platí, že z počátku je podpora školy velmi intenzivní. Postupem času probíhá kontakt dle potřeb školy. K dispozici jsou bohaté výukové materiály (elektronické knihy, učebnice, hry, nahrávky, sešity…), návrhy propagačních materiálů, marketingových akcí atd.

Zkušenost se spoluprací s Edu Bears – Alternative School, Polsko

Jaká jsou pravidla exkluzivity pro oblast působení školy?

Zájmem Edu Bears je, aby si školy vzájemně nekonkurovaly, a proto má škola, která získá naši licenci, garantovanou exkluzivitu výuky v dané oblasti. Ve městech do 30 000 obyvatel je udělována zpravidla 1 licence; ve městech se 40 000–50 000 obyvateli jsou to 1 nebo 2 licence. Města s 60 000–80 000 obyvateli jsou rozdělena na 2–3 licence, města s 90 000–130 000 obyvateli na 3–4 licence atd. Záleží také na počtu kurzů, které může škola otevřít. Ta je zpravidla dána počtem vyškolených lektorů. Během jednání před podpisem smlouvy společně určíme oblast a rozsah exkluzivity.

Kontakt

Pokud máte zájem vyučovat metodou Teddy Eddie ve vaší škole, kontaktujte manažera Edu Bears pro Českou a Slovenskou republiku:

adam

Adam Jańczak
Key Account Manager
mob. +48 726 204 762
adam.janczak@edubears.com

Přidat komentář