Výuka jazyků u dětí

Hranice počátku nenásilného vzdělávání dětí se stále snižuje. Čím dříve si dítě osvojí některou z dovedností, tím je pro něho daná věc přirozenější a méně náročná. Kdy je vhodné začít? Například s plaváním děti začínají v šesti měsících, jazykové školky nabízejí své služby pro děti od čtyř let pro samostatnou docházku, někde již od dvou let za přítomnosti rodičů.

Pro děti  jejichž rodiče mluví každý jiným jazykem je velmi snadné od počátku hovořit cizími jazyky, některé z nich však začaly mluvit později než jejich „jednojazyční“ vrstevníci. Znamená to snad zpoždění vývoje? Ne, tyto děti pouze pojímají větší množství informací a trvá jim poněkud déle, než se s nimi vyrovnají. To je však pouze příklad ideálního způsobu výuky jazyků v útlém věku. Jak je možné zmíněnou situaci simulovat?

Předškolní výuka jazyků

Na českém jazykovém trhu je takových možností mnoho – samozřejmě existuje i domácí výuka, což si mohou dovolit pouze ti z rodičů, kteří mají jazyk dokonale zvládnutý. Rodiče mohou i jinak velmi přispět svým přístupem. U nejmenších dětí ve věku 2-4 roky je vítaná a téměř vždy i požadovaná přítomnost rodičů při výuce, kde jde i o to naučit rodiče, jak učit děti a jak je udržovat v přirozeném kontaktu s cizím jazykem. Zde je prostor pro rodičovský přínos velký.

Máme u nás školy, které se odborně věnují předškolní jazykové výchově. Do takových škol jsou přijímáni jako lektoři zkušení pedagogové, obvykle se střídají čeští a rodilí mluvčí. Protože v tomto věku jsou děti velmi přístupné, s dobrým pedagogem se jim cizí jazyk stane blízkým stejně jako jejich mateřština. Znamená to i myšlení v cizím jazyce, schopnost hovořit v ucelených větách; o nepřítomnosti strachu a různých blokací z cizí řeči ani nemluvě. Samozřejmě nepřipadá v úvahu učení se klasickou formou: gramatika, překlady, učení se slovíčkům. Malé děti nemá cenu mořit těmito metodami pro starší děti  a dospělé – zábavnou konverzací při hře se dá dosáhnout maxima. Použití českého jazyka je ve výuce omezeno na minimum.

Rodiče by měli své děti i v pokročilejším věku vést k jazykovému vzdělání i nadále, neboť nepoužívané vědomosti časem zakrní a posléze zmizí úplně. Náklady s tím spojené se však bohatě vyplatí, investice do vzdělávání dětí jsou jisté a vratné.

Kde hledat kurzy pro děti?

Jazykové kurzy pro děti přehledně nabízí databáze portálu Jazykovky.cz. Najdete zde jazykové kurzy pro děti předškolního věku již od čtyř let, a také jazykové kurzy pro začínající i pokročilejší děti nižšího stupně ZŠ.

Přečtěte si také o přístupu k výuce jazyků u dětí v státních a v jazykových školách.

Metody výuky a dětské kurzy

U malých dětí se výuka opírá především o názornost. Používá se proto různých pomůcek, hraček, plakátů, obrázkových knížek a didaktických her. Hodiny zpestřuje i práce s výukovými programy na počítači.

Při hodině se proto střídají různé aktivní i pasivní činnosti: poslech a nácvik písniček, pohybové hry, soutěže, malování, práce s učebnicí, sledování videa nebo práce s počítačem. Děti si pak často během hraní a zpívání ani neuvědomují, že právě probíhá výuka cizího jazyka. U starších dětí se pak využívá jejich soutěživosti, kdy při různých hrách a soutěžích bezděčně vstřebávají potřebné fráze a slovíčka nebo si formou kvízů osvojují právě probíranou gramatiku.

Multimediální pomůcky

Multimediální počítače speciálně upravené pro potřeby dětí se stávají žádaným pomocníkem dětí i rodičů. Dítě poslouchá cizí jazyk z úst rodilého mluvčího – obvykle se jedná o pohádkovou postavu mluvící dětským hlasem, která dítě vede hrou  a dítě přitom plní nejrůznější úkoly. Musí tedy dobře poslouchat, dívat se a myslet. Všechny hry jsou interaktivní, to znamená, že vyžadují, aby se dítě aktivně zapojilo, řada z nich nahrává hlas dítěte a to se potom může slyšet v jedné z rolí. Audiotechnika je také dobře využitelná pro výuku dětí, používají se mluvící hračky a také stále populárnější karaoke.

 

Pokud Vás tento článek zaujal , podívejte se na přehled jazykových kurzů pro děti.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář