Výuka japonštiny dnes

V poslední době se ve světě stává velmi oblíbeným jazykem japonština a nejinak je tomu i v České republice. Díky této poptávce roste samozřejmě i šíře možností, jak tento jazyk studovat. Lze si tak vybrat způsob výuky podle vlastní oblasti zájmu a podle preferovaného přístupu.

Studium japonštiny má svá specifika

Jedním z nich je poměrně složitý systém písma – japonština používá čínské znaky (kandži), které kombinuje se dvěma slabičnými abecedami (hiraganou a katakanou). Navíc se japonština od indoevropských jazyků podstatně liší svou gramatickou strukturou a velice důležitou roli v ní hraje rozsáhlá frazeologie bez jejichž znalosti se často neorientujete ani ve zcela běžných situacích.
Doba potřebná ke zvládnutí japonštiny je podobně jako u jiných jazyků velmi individuální. V u nás nejrozšířenějším typu kurzu (90 minut týdně) potřebuje student přibližně dva roky, než je schopen základní konverzace. Poněkud obtížnější je ovšem zvládnutí japonského písma. Během prvních několika týdnů si studenti osvojí obě abecedy, což jim sice umožní psát, nicméně k tomu, aby si přečetli články v japonském tisku, je třeba zvládnout ještě zhruba 2000 znaků, které se japonské děti naučí během devíti let povinné školní docházky.

Zkoušky z japonštiny

Stejně jako u ostatních jazyků je možné z japonštiny složit státní jazykovou zkoušku; seznam jazykových škol, na nichž lze zkoušku vykonat, je k dispozici na Japonském velvyslanectví v Praze (http://www.cz.emb-japan.go.jp). Japonské velvyslanectví podá i informace o mezinárodně uznávané jazykové zkoušce z japonštiny, kterou lze složit i v některých evropských zemích.

Učební materiály

Na českém trhu jsou k dispozici učebnice od Ivana Krouského (Učebnice japonštiny, H&H, Praha, 2001) a Kazuhira Iwazawy (Učebnice japonštiny pro samouky, PCentrum, Rožnov, 1995) a japonská konverzace autorek Zdenky Švarcové a Hiroko Macumiji (Česko-japonská konverzace, PCentrum, Rožnov, 1992–93). V současné době připravuje nakladatelství Leda učebnici moderní japonštiny, která vyjde v roce 2006 a jejíž součástí bude i CD s nahrávkami textů. Autorky Dita Nymburská a Denisa Vostrá při její přípravě spolupracují s japonskými odborníky a učebnici lektoruje doc. Zdenka Švarcová z FF UK. K dispozici jsou také původní japonsko-české jazykové slovníky: Japonsko český studijní znakový slovník autorů Davida Labuse a Jana Sýkory (Paseka, Litomyšl, 2000) a překladový Japonsko-český slovník Ivana Krouského, který na letošním knižním veletrhu představilo nakladatelství Leda.

Studium japanologie

Studium japanologie podle klasického modelu (jazyk moderní i klasický, dějiny, literatura, myšlení, kulturní specifika) má dlouhou tradici na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v současné době lze studovat tento obor i na Filozofické fakultě Palackého univerzity v Olomouci. Toto studium je ovšem určeno těm, kteří se chtějí japanologii věnovat profesně. Přibývá vysokých škol s možností studovat japonštinu a japonské reálie jako rozšiřující doplněk k hlavnímu oboru (např. japonská ekonomická studia na Západočeské univerzitě) a také středních škol, kde se japonština vyučuje jako druhý či další cizí jazyk. Na některých z těchto škol (nejčastěji gymnázií) může být japonština i maturitním předmětem.
Absolventům středních škol je určeno roční pomaturitní studium japonštiny (pondělí až pátek, 4 vyučovací hodiny denně). Studenti se zde naučí v praxi používat základní japonskou gramatiku, osvojí si slovní zásobu, která jim umožní běžnou konverzaci, a aktivně zvládnou obě japonské abecedy a přibližně 300 znaků. Kromě toho se seznámí se základy japonské historie a literatury i s japonskými reáliemi. Toto studium v současné době probíhá v jazykové škole Language centre David Holiš v Praze (www.lcdh.cz).

Jazykové školy nabízejí samozřejmě i méně intenzivní kurzy určené široké veřejnosti. Běžné jsou kurzy japonštiny v rozsahu 2–6  vyučovacích hodin týdně a oblibě se těší i sobotní dálkové kurzy, které většinou probíhají jednou měsíčně, vždy čtyři vyučovací hodiny. Nejdelší tradici má studium japonštiny na Státní jazykové škole v Praze (www.sjs.cz), japonštinu můžete studovat i v kurzech Česko-japonské společnosti  (www.japan.cz). Spektrum soukromých jazykových škol s nabídkou japonštiny se v posledních letech také velmi výrazně rozšířilo, v nabídce jsou kurzy skupinové i individuální, některé z nich se zaměřují pouze na mluvenou japonštinu. Informace o  večerních a dálkových kurzech, v nichž se učí podle nově vznikající české učebnice moderní japonštiny, najdete na webových stránkách (http://denisa.vostry.cz/vecerni_kurzy_japonstiny.html). V posledním desetiletí postupně přibývá i možností studovat japonštinu mimo Prahu – aktuální přehled má obvykle k dispozici japonské velvyslanectví (viz výše).

 

Přemýšlíte o studiu Japonštiny? Podívejte se na tipy pro samouky, jak se naučit japonsky.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář