Vysoké školy a jazyky aneb Vejška.cz

V březnu jsme navázali spolupráci s webem Vejška.cz. Jedná se o informační portál zaměřený na vysokoškolské studium v České republice. Jeho hlavním cílem je pomáhat studentům při jejich VŠ studiu a zejména jim poskytovat informace, které by jinak museli shánět pracnějším a zdlouhavějším způsobem.

Dostupnost informací

Web Vejška.cz je založen na myšlence, že informace by měly být dostupné rychle, jednoduše a přehledně. Tomu je přizpůsoben i design a grafika stránek. Rozvoj projektu závisí mj. také na návštěvnosti a na tom, jak jsou uživatelé ochotní podílet se aktivně na obsahu, např. zveřejněním svých materiálů ke studiu, odpověďmi na dotazy v diskusi apod.

Portál obsahuje zejména databázi všech studijních programů a oborů otevíraných na VŠ v ČR s možností vyhledávání, diskusi pro studenty a uchazeče o studium, bazar skript a knih, nabídky poskytovatelů přípravných kurzů a publikací k přijímačkám, informace o přijímačkách na vybrané školy a fakulty s řešenými ukázkami testů, ručně tříděné materiály ke studiu ve vztahu k příslušné škole, tj. k zápočtům, bakalářským a státním zkouškám, bakalářským a diplomovým pracím.

Grafický prvek na titulní stránce ve tvaru půlkruhu dává tušit, že portál je vhodný pro studenty v různých situacích a fázích studia. Od výběru školy a studijního programu, přípravy a přijímacího řízení, přes studentské rady, diskuse a materiály ke studiu, až k prodeji skript ke konci studia.

Tým Vejška.cz se snaží přinést i další užitečné informace, které studenti mohou ocenit – v podsekci brigády je návštěvník naveden na stránky různých pracovních serverů, v podsekci nepřijetí na VŠ jsou představeny jiné možnosti studia s odkazy na zdroje podrobnějších informací. Babylon pojmů a akademických titulů se snaží rozkrýt podsekce VŠ tituly a pojmy. Nedávno také vznikla další část – elektronické zdroje – která nastiňuje možnosti získání kvalitních zdrojů pro samovzdělávání na internetu.

Studium jazyků na stránkách Vejška.cz

Projekt Vejška.cz se zabývá i oblastí studia cizích jazyků. O tomto předmětu můžeme říci, že je zřejmě jediným předmětem, jenž se vyučuje na všech vysokých školách.

Zájemci mohou najít informace o přípravných kurzech na přijímačky, kde se jazyky často testují – jde o jeden z nejčastějších předmětů přijímacích zkoušek. Dále jsou zde ukázky přijímacích testů z jazyka na několik VŠ.

V databázi studijních programů jsou uvedeny mj. všechny obory na VŠ, které se specializují na studium jazyků (hlavně filozofické a pedagogické fakulty) – příkladem můžeme uvést studijní programy Filologie, Učitelství pro střední školy, Humanitní studia, Překladatelství a tlumočnictví, Anglistika – amerikanistika, na jejichž konci může student získat titul Bc. nebo Mgr. Existují také možnosti studia zahraničních studijních programů v ČR na některých, převážně soukromých školách, kde se udílejí tituly jako BA, MBA.

Některé materiály k zápočtům a zkouškám vkládané studenty obsahují slovíčka, gramatické přehledy, potřebné ke zvládnutí jazykových předmětů na určitých VŠ. V bazaru skript a knih se objevují nabídky prodeje jazykových učebnic či knih, ale někdy také výukových CD.

Dalším krokem je spolupráce se skupinou webů a portálů kolem stránky 1st.langs.info, která se na jazyky specializuje. Tyto weby shromáždily množství specializovaných informací, které dosud na Vejška.cz chyběly, a výborně doplňují informace o vzdělávacích možnostech.

(Článek byl vytvořen k příležitosti navázání spolupráce Vejška.cz a 1st.langs.info)

Své dotazy a připomínky k tématu posílejte na redakce.@jazyky.com

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář