„Vyrůstat se dvěma jazyky“

Znalost cizího jazyka od dětství je podle mnohých ideální průpravou pro pozdější výuku jazyků. Výhody seznamování s cizím jazykem od raného věku chtějí využít i mateřské školy v česko-německém pohraničí. Od nového roku se proto zapojí do projektu nazvaného „Vyrůstat mezi dvěma jazyky“.

Česko a Německo

Projekt „Vyrůstat se dvěma jazyky“ je zaměřen na vybudování sítě mateřských školek (na německé i české straně), ve kterých bude probíhat vícejazyčná výuka. Autoři projektu se od ledna 2009 do prosince 2011 v praxi pokusí uplatnit tzv. imerzní metodu a využít geografické, ale i historické blízkosti obou národů.

„Projekt podporuje osvojení českého a německého jazyka a získání mezikulturních kompetencí již v předškolním věku,“ podotkl tiskový mluvčí kraje Jiří Langer

V modelové fázi byly vybrány dvě mateřské školy v Česku a dvě mateřské školy v Německu. Otevřen je však nejen pro děti, jejich rodiče a pedagogy mateřských škol, ale i pracovníky veřejné správy a odborné poradce zabývající se česko-německou spoluprací.

České mateřské školy vybrané do programu: MŠ v Hrádku nad Nisou (Liberecká ul.) a Mateřská škola Klíček v Novém Boru

Řešení projektu

Ve všech čtyřech školkách budou přítomni rodilí mluvčí, přičemž se předpokládá, že budou s dětmi komunikovat alespoň 20 hodin týdně. Pedagogové projdou několika školeními (včetně dvoutýdenního tandemového jazykového kurzu a kurzu pro imerzní metodu) a vzdělávacími kurzy týkající se osvojování druhého jazyka a zprostředkování zvyků a kultury dané země.

Výsledkem bude příručka, která by měla pomoci rozvinout další spolupráci českých a německých školek v příhraničí obou zemí.

Imerzní metoda

Výuka imerzní metodou neboli metoda oddělení kanálů (případně metoda jedna osoba = jeden jazyk) staví na podobných principech, které jsou využívány v bilingvních rodinách. Děti tedy budou s německými pedagogy komunikovat výhradně německy, s českými zase pouze v češtině. V praxi se toto rozdělení řeší např. tak, že dětem se dopoledne věnuje německý mluvčí (tj. mají „německé dopoledne“) a odpoledne přichází český učitel („české odpoledne“) a naopak.

Učitelé nevysvětlují pravidla gramatiky či nová slovíčka – děti jazyk navnímávají tím, že jej slyší od jiné osoby. Tato metoda samozřejmě klade zvýšené nároky na mluvčího, který musí vše předávat pouze slovem (potřebnou slovní zásobu aj.).

Nezbytným doplňkem v této nenásilné výuce je i zapojení vyprávění o tradicích a zvycích druhého národu (např. dodržování svátků a zvyklostí dané země).

Více informací o projektu

Máte nějaký zajímavý námět na článek či připomínku? Napište nám redakce@jazyky.com.

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do angličtiny, překlady do ruštiny, překlad do němčiny a překlady ceník.

Přidat komentář