Všechny jazyky, jakkoli se liší, zprostředkovávají informace stejnou rychlostí.

Lidská řeč přenáší informace průměrnou rychlostí 39 bitů za sekundu. V době, kdy si elektronická zařízení vyměňují miliony bitů informací za sekundu, to možná nezní příliš působivě, ale zdá se, že je to optimální rychlost pro lidi, ať už mluvíme jakýmkoli jazykem.

 

Nová studie ukazuje, že různé jazyky přenášejí informace stejnou rychlostí. To znamená, že i když se různé jazyky liší v počtu slov nebo způsobu vyjadřování, přenos informací je stále stejně rychlý.

Průběh experimentu

Tým Francoise Pellegrina z Lyonské univerzity ve Francii zkoumal rychlost přenosu informací v 17 různých jazycích, včetně angličtiny, mandarínštiny a španělštiny. Například v angličtině je 7000 různých slabik, zatímco v japonštině jen několik stovek. Díky výzkumu se týmu podařilo zistit hustotu informací v jednotlivých jazycích, vyjádřenou v počtu bitů informace na jednu slabiku. Ta se pohybuje od 5 bitů na slabiku u baskičtiny po 8 bitů na slabiku u vietnamštiny.

V rámci výzkumu nechal tým skupinu 10 rodilých mluvčích každého jazyka přečíst 15 ekvivalentních textů.

Co vědci zjistili

Vědci zjistili, že zatímco rychlost řeči – v počtu slabik za sekundu – se u jednotlivých mluvčích liší. Ti, kteří mluví jazyky s větší informační hustotou, mluví v průměru pomaleji. Například baskičtina byla namluvena v průměru rychlostí 8 slabik za sekundu, zatímco vietnamština 5 slabik za sekundu, takže rychlost předávání informací je u obou jazyků podobná.

Výsledek je důležitý, protože ukazuje, že lidská řeč může být univerzálním způsobem přenosu informací, který je stejně účinný jako digitální komunikace. To může mít praktické důsledky v oblastech, jako jsou komunikace s vesmírem, kde se používají složité komunikační protokoly, nebo vývoj nových technologií pro komunikaci s lidmi, kteří mluví jinými jazyky.

Výzkum také ukazuje, že jazyky se vyvíjejí tak, aby přizpůsobily slovní zásobu a gramatiku svému kulturnímu a historickému kontextu, ale rychlost přenosu informací zůstává stále stejná.

Jak s výsledky výzkumu naložit

Tento výzkum může mít důležité důsledky pro jazykové vzdělávání a studium. Protože rychlost přenosu informací je u všech jazyků přibližně stejná, může být využita stejná metodika při výuce jakéhokoli jazyka. To znamená, že učení se jazykům s vyšší informační hustotou nemusí být nutně obtížnější, jen může vyžadovat více času na naučení se více slov a gramatických pravidel.

Zdroj: www.newscientist.com

Přidat komentář