Vojenská angličtina

Vojáci, pozor! Hlášení: dnes si probereme informace o vojenské angličtině, povíme si o jejích specifikách, probereme si možnosti výuky a na závěr vás čeká několik odkazů na internetové stránky s množstvím slovíček a frází. Pohov!

Vojenská angličtina – geneze a vývoj

Z důvodu mírových
procesů, které následovaly po konfliktech s mezinárodním dopadem,
vznikly organizace jako Organizace spojených národů (OSN) a
Severoatlantická aliance (NATO). Bylo potřeba, aby všechny složky
(armáda, námořnictvo a letectvo národních států) spolupracovaly a z
tohoto důvodu byla vybrána jako efektivní komunikační kanál angličtina,
přesněji vojenská angličtina. Ve spolupráci s mezinárodními experty byla
vojenská angličtina upravena tak, aby termínově odpovídala potřebám
všech zúčastněných stran. Zároveň byl vytvořen soubor norem, které mají
sloužit pro definování nejrůznějších vojenských záležitostí a jsou
společné pro všechny členské státy NATO. Tato Standardizační dohoda
vešla ve známost pod označením STANAG 6001.

Zelené učebnice

Čeští studenti s úspěchem již delší dobu užívají učebnice CAMPAIGN,
které jsou primárně určeny k zvládnutí zkoušek podle STANAG 6001,
druhotně je určen všem se zájmem o tuto specifickou oblast bez ohledu na
další specializaci. Učebnice zpracovává současnou vojenskou angličtinu
potřebnou během nejrůznějších mezinárodních operací. Na jeho přípravě se
podílelo několik mezinárodních odborníků a testována byla taktéž na
Univerzitě obrany v Brně.

Jazyky v rámci systematického vzdělávání

V rámci univerzitního vzdělávání výuku zajišťuje Centrum jazykové přípravy (CJP).
Výuka probíhá v bakalářských, magisterských i doktorských studijních
programech v rozsahu 2 – 4 hodin týdně. Studium je zaměřeno na přípravu
ke zkouškám podle normy NATO a také na studium akademického a odborného
jazyka inženýrů, vojenských lékařů a zdravotnického personálu. Příslušné
centrum se rovněž podílí na celoživotním vzdělávání zaměstnanců a
příslušníků rezortu obrany.

Slovní zásoba

Pro začátek se můžete spíše pro pobavení podívat na pár animací
s vojenskou tématikou. Slovíčka z této specifické oblasti naleznete v
anglicko-slovenském slovníčku
nebo v anglických výkladových slovnících Militaria Dictionary and Beginners Guide a English for Students. Seznam odkazů na opravdové odborné lahůdky (např. slovník dělostřelectva či slangový slovník námořnictva, ale také výkladový slovník odborných vojenských termínů) potom naleznete na Alpha Dictionary.

Vojenský slang

Tak
jako mnoho dalších profesionálních skupin, také britská a americká
armáda si v průběhu času vytvořila své vlastní slangové výrazy. Tento
slang se samozřejmě liší dle specializace, přičemž nejrozšířenější
slovník slangových výrazů nalezneme u námořnictva. Na přehled některých
výrazů se můžete podívat na stránky Army Rumour Service, neoficiální komunity britské armády, na The All at Sea Network
nebo na Wikipedii. Nadmíru rozsáhlý výkladový slovník pro námořnictvo
je k nahlédnutí na Unofficial Unabridged Dictionary for Marines a Language schools. A  pro
zajímavost můžete ve Wikipedii1 nahlédnout na australský vojenský
slang
.

Když to nejde

Snažíte se sebevíc a přesto vaše
angličtina připomíná rodilého mluvčího jen opravdu vzdáleně? Nezoufejte a
zkuste si spravit náladu shlédnutím tohoto videa. 🙂

Použité zdroje:

Centrum jazykové přípravy
Military Slang
Alpha Dictionary

 

Přidat komentář