Vietnamština

베트남어 / ვიეტნამური ენა / Vietnamin kieli / 越南語 nebo Tiếng Việt. Které z těchto slov je napsáno vietnamsky? Víte, kde přesně Vietnam hledat a s jakými státy sousedí? Používá vietnamština znaky nebo latinku? S vietnamštinou se setkáváme každý den nesčetněkrát, ale víme o ní více než to, že je jazykem prodejců oblečení a potravin ve „večerkách“?

Socialistická republika Vietnam

Neboli Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, je stát v jihovýchodní Asii, na východě poloostrova Zadní Indie při pobřeží Jihočínského moře. Jeho sousedy jsou Kambodža, Čína a Laos. Počtem obyvatel (více jak 83 000 000) se řadí do první patnáctky nejlidnatějších států světa.

 


 

Hlavním městem, ležícím na severu země, je Hanoj. Většina obyvatel jsou buddhisté, což se odráží v jejich přátelském jednání a mnoho Vietnamců se také hlásí ke konfucianismu. V zemi vládne komunistická strana, která dává obyvatelům Vietnamu možnost samostatného podnikání, ale zakazuje jim jakkoliv se vyjadřovat k politice státu.

Vietnamština

je mateřským jazykem 88 – 90 % obyvatel Vietnamu a dalších více než 3 milionů lidí po celém světě. Má tři hlavní dialekty podle oblastí – severní, střední a jižní. Za spisovnou vietnamštinu je považován ten jazyk, kterým se mluví v okolí Hanoje. Vietnamská gramatika se liší od té naší v mnoha faktorech. Za prvé – jedná se o tónický jazyk, což znamená, že slabika se vyslovuje v jednom ze šesti tónů, které jsou její nedílnou součástí.  Vietnamština se neohýbá a nečasuje slova, podstatná jména nerozlišují rod ani číslo.

Znaky nebo latinka?

Mnoho slov (až 60%) přejala vietnamština z čínštiny a původně také používala čínské písmo. Dnešní vietnamská abeceda je založena na latince. Latinská abeceda (upravená diakritickými znaménky pro potřebu vietnamského tónovacího jazyka) se dá osvojit lépe, než složité čínské znaky a vzdělání je tudíž jednodušší pro všechny vrstvy obyvatelstva.

Pokud chcete vědět, jak vietnamština zní a jak vypadá, nahlédněte na stránky vietnamské části Radio Free Asia, kde naleznete nejnovější zprávy a videa z Vietnamu.

Studium vietnamštiny

V evropském měřítku se vietnamštinou zabývá poměrně málo vědců a většinou jsou jimi pouze rodilí mluvčí. 

Jedinou vysokou školou v ČR, kde můžete vietnamistiku studovat, je Ústav Dálného východu při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Neexistuje ani na Slovensku. Více informací o studiu vietnamštiny na UK naleznete na stránkách Univerzity Karlovy.

Klub Hanoi (občanské sdružení, jehož členy mohou být všichni, kdo se zajímají o Vietnam, jeho kulturu, historii a tradice a o život vietnamské komunity v České republice) uvedl na svých stránkách velmi kvalitní a rozsáhlý seznam, týkající se beletrie, odborné i populární literatury o Vietnamu, výzkumné literatury zaměřené na vietnamskou komunitu v ČR, učebnic a příruček vietnamštiny, odkazů na internetové stránky a filmů s vietnamskou tématikou.

Slovo napsané vietnamsky je ‚Tiếng Việt‘, ostatní slova v prvním odstavci jsou (popořadě) korejsky, gruzínsky, finsky a čínsky a všechny znamenají ‚vietnamština‘.

On line slovník (včetně vietnamštiny)

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad stránek, překlady z ruštiny, překlad webových stránek, anglický překlad a překlady do francouzštiny

Přidat komentář