Videokonference v jazykové třídě

Dostupnost nejnovější počítačové techniky ve školách umožňuje využívat aktivity, při nichž mohou studenti komunikovat se svými vrstevníky z jiné země. Jednou z takových možností je organizace videokonference na zvolené téma.

Při videokonferenci studenti komunikují přes mikrofon a zároveň se vidí na obrazovce počítače či na interaktivní tabuli.

O úspěchu rozhoduje: téma, technika a časový plán

Se zkušenostmi z pořádání videokonferencí se s námi podělila paní Magdalena Bobek, slovinská učitelka angličtiny na základní škole:

Na naší škole jsme již uspořádali několik zajímavých a úspěšných videokonferencí (dále: VK), ale několik se jich také nepovedlo. Vše záleží na připravenosti škol, které se VK účastní. Učitelé, kteří se rozhodnou techniku do výuky zařadit, musí být trpěliví a důslední. Školu, která se zajímá o stejné téma jako vy, neseženete ze dne na den. Doporučila bych, aby žáci ze všech partnerských škol byli přibližně stejně staří, protože pak mají více společného.

Až najdete školu, musíte připravit techniku: vyměnit si IP číslo, nastavit firewalls atd. Obvykle při tom pomáhají učitelé informatiky. Jakmile vše připravíte, vyzkoušejte, zda funguje spojení s partnerskými školami, jestli je dobrý obraz a zvuk. Domluvte datum a hodinu (pozor na časové posuny!), kdy se VK bude konat.

VK se obvykle účastní skupina žáků či celá třída, podle toho, kolik máte k dispozici počítačů. Lepší je, můžete-li obraz při VK promítat na tabuli. Ať je debata na jakékoli téma, je vždy nutné připravit přesný plán videokonference.

Je též dobré stanovit časový limit pro její trvání. VK by neměla být ani příliš krátká, ani příliš dlouhá. Jestliže je dlouhá, může být pro žáky nudná. Řízená diskuze by měla trvat asi 30 minut. Poté nechávám žákům dalších 15 až 20 minut, aby mohli volně diskutovat o věcech, které je zajímají. Několikrát se dokonce stalo, že si žáci vyměnili e-mailové adresy a telefonní čísla a stali se přáteli.

Musíte se samozřejmě připravit na cokoli. Jazyk je stále překážkou, takže i když výborně připravíte techniku i žáky, výsledek nemusí být ideální. To by však učitele nemělo odradit, protože videokonference je zážitkem pro všechny zúčastněné.

Další informace

Doporučený odkaz pro zájemce o využití techniky videokonferencí ve výuce: www.global-leap.com/dfesproject

Podklady k článku poskytla: Kateřina Bavorová. Je poradkyní u European Schoolnet (www.eun.org), kde se zabývá zvláště projekty eTwinning (www.etwinning.net), Spring Day in Europe (www.springday2006.org) a myEurope (www.myeurope.eun.org). Má praktické zkušenosti v výukou cizích jazyků na různých typech škol a také s přípravou budoucích pedagogů. Upozorňujeme na její internetový zápisník, který nese název Cizí jazyky).

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář