Veřejná jazyková škola na Univerzitě Palackého

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v září 2013 otevře jazykovou školu, první instituci svého druhu na Univerzitě Palackého. Zaměří se na širokou veřejnost, studenty středních škol, firmy, státní správu i neziskový sektor. Zájemce chce přilákat kvalitním a zkušeným lektorským týmem, moderními učebními materiály a metodikou výuky, dále například kombinací standardní výuky s e-learningem.

Kurzy na míru a další jazykový servis

V nabídce služeb nebude chybět odborný konzultační servis a kurzy šité na míru dle požadavků klientů. Jazyková škola se však nebude soustředit pouze na výuku jazyků, ale postupně rozšíří své portfolio o překladatelské a tlumočnické služby. „Filozofická fakulta tak reaguje na poptávku po kvalitních jazykových službách ze strany svých partnerů. Přestože se první semestr bude soustředit převážně na výuku a služby spojené s anglickým jazykem, v budoucnu plánuje využít potenciálu všech filologických kateder, a rozšířit tak nabídku jazyků i o ty méně dostupné, jako je například vietnamština či švédština,“ upřesňuje Ondřej Molnár pověřený vedením jazykové školy.

„Jsme přesvědčeni, že právě Filozofická fakulta UP disponuje potenciálem nejkvalitnější jazykové přípravy v regionu. Rozhodli jsme se tento potenciál rozvíjet a využívat ve prospěch veřejnosti zároveň jako budoucí komerční doplněk činnosti fakulty,“ uvádí děkan FF UP Doc. Jiří Lach.

Zdroj: Tisková zpráva FF UP.

Přidat komentář