Uznávání zahraničních diplomů a kvalifikací

Přijíždíte ze zahraničí, v kapse vás hřeje zahraniční diplom a už se těšíte, jak se o vás zaměstnavatelé poperou? Měli byste ale vědět, že v některých případech váš diplom bude nejdříve nutné nechat uznat a vaše zahraniční vzdělání tzv. nostrifikovat? Ve kterých případech a jak probíhá uznávání zahraničních diplomů a kvalifikací, se dozvíte v tomto článku.

V rámci Evropské Unie je v zásadě uznávání vzdělání a kvalifikací automatické, neboť je nezbytným předpokladem pro volný pohyb osob. Nicméně buďte opatrní, protože skutečnost se může v každé zemi trošku lišit.

Typy uznávání zahraničních kvalifikací

Ze všeho nejdříve si musíte ujasnit, co vlastně chcete nechat uznat. Na jedné straně je možné zažádat o uznání vaší kvalifikace, tedy zkušeností a schopností k výkonu určité profese, na druhé straně je možné požádat o uznání vašeho zahraničního diplomu, tedy postavit jej na roveň obdobných českých diplomů. V zásadě tedy rozlišujeme uznávání profesní kvalifikace a uznávání akademické.

Uznávání profesní kvalifikace se v praxi vztahuje jen na úzce vymezenou skupinu tzv. regulovaných povolání, jejichž výkon podmiňuje každý stát splněním některých zákonných požadavků (vzdělání, zdravotní způsobilost, bezúhonnost, zápis do profesní organizace atd.).

Jmenujme například povolání lékařů, architektů, advokátů atd. Kompletní seznam regulovaných povolání v České republice a ostatních zemích Evropské unie naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud nevykonáváte jedno z těchto 490 povolání, vaše odborná způsobilost je automaticky uznána kdekoli v Evropě. V praxi to znamená, že pokud se například italská kadeřnice rozhodne pracovat v Čechách, je k tomu odborně způsobilá, a stejně tak i naopak česká kadeřnice v Itálii.

Jeli-povolání, jež zamýšlíte vykonávat v České republice, regulované, obraťte se se žádostí o uznání na ústřední orgán, do jehož působnosti povolání náleží (např. Česká komora architektů, Česká advokátní komora, Česká lékařská komora atd.). Pokud hodláte vykonávat příslušnou profesi jakožto živnostník, vaše žádost bude posuzována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

Akademické uznávání

Uznávání zahraničního vzdělání je upraveno školským zákonem, a jeho prováděcí vyhláškou, co se týče základního, středního a vyššího odborného vzdělání, a zákonem o vysokých školách, co se týče vysokoškolského vzdělání.

Procedura uznávání spočívá v porovnání obsahu studijních programů školského zařízení v zahraničí s programy českých zařízení. Pokud bude obsah a rozsah (délka) studia obdobný či rovnocenný, vaše žádost bude uznána.

Pokud ovšem ze zahraničního vysvědčení rozsah dosaženého vzdělání není zřejmý, uznání může být podmíněno složením tzv. nostrifikační zkoušky, která má za úkol ověřit vaše znalosti.

Žádost o uznání spolu s příslušnými doklady o studiu v zahraničí a závěrečným diplomem je nutno adresovat krajskému úřadu nebo vysoké škole, jež byla určena ministerstvem, pokud se uznání týká vysokoškolského vzdělání.

V tomto ohledu je nutné připomenout, že veškeré zahraniční listiny přiložené k žádosti musí být předloženy úředně přeložené do českého jazyka a jejich originály musí být v některých případech ověřeny tzv. superlegalizací či apostilou. Seznam států, jejichž listiny musí být podobným způsobem ověřeny, je přístupný na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

Rozhodnutí o uznání tzv. nostrifikace (noster znamená v latině „náš“, tzn. rozhodnutí o postavení na roveň našeho diplomu) by mělo být vydáno do 30 dnů od podání kompletní žádosti. Po jeho vydání jste oprávněni užívat český ekvivalentní akademický titul (Mgr. Bc. atd.) a pokračovat ve vzdělání v českém vzdělávacím systému.

Užitečné odkazy

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady do angličtiny, překlady němčiny, překlad do češtiny a překlady z francouzštiny.

Přidat komentář