USA: Letní instituty amerických studií

Komise J.W. Fulbrighta opět nabízí možnost prihlásit se k účasti na
několika šestitýdenních institutech amerických studií. Veškeré výdaje
spojené s účastí hradí americká strana, která si také vyhrazuje právo
konečného výběru žadatelů z jednotlivých zemí, neboť počet účastnických
míst na institutu je omezen.

Fulbrightovy letní instituty amerických studií

Institut obvykle obsahuje zhruba měsíční program přednášek, seminářů, diskusí apod. na zmíněné univerzitě, doplněný o exkurze k danému tématu a o společenské události. Institut neposkytuje prostor pro samostatnou výzkumnou činnost, k samostatnému studiu je vyhrazeno zpravidla několik dnů z celé doby trvání institutu. Účastníci mají volný přístup do univerzitních knihoven, počítačových laboratoří atd.

Zajišteno bude  ubytování i stravování. Vedle úhrady celého pobytu včetně cesty hradí americká strana náklady na zdravotní pojištění a poskytuje příspěvek na kulturní aktivity a nákup knih i jiných studijních materiálů.

Vhodnými uchazeči jsou vysokoškolští pedagogové, vedoucí kateder, specialisté připravující studijní osnovy, autoři vysokoškolských (resp. středoškolských) učebnic zaměřující se na americká studia, mezinárodní vztahy a příbuzné obory, kteří jsou dostatečně motivovaní a erudovaní a jejichž cílem je zabudovat nové poznatky o daném tématu do své dalsí pedagogické i odborné práce. Hlásit se mohou také profesionálové pracující v oboru.

Nutným předpokladem při podání žádosti o účast v tomto institutu je výborná znalost angličtiny. Přednost budou mít ti uchazeči, kteří uvedou jasnou predstavu o tom, jak získané poznatky uplatní, a kteří neměli zatím možnost v USA dlouhodobě pobývat či studovat.

Vyplněná přihlášku (včetně CV) se zasílá e-mailem. Pozornost je třeba věnovat zejména zdůvodnění žádosti (bod S. přihlášky). Případné zájemce žádáme, aby zaslali své přihlášky do 25. ledna 2007 na adresu Fulbrightovy komise (Fulbrightova komise, Táboritská 23, 130 87 Praha 3).

Seznam Letních institutů amerických studií 2007

American Studies for Secondary School Educators – I.

Pozn.: Ke stejnému tématu probíhají dva samostatné instituty se stejným obsahem (I. a  II.)
Hostitelská instituce: bude upřesněna později
Datum: polovina června – začátek srpna (přesné datum určeno později)
Určeno pro: univerzitní pedagogy, připravující středoškolské učitele v oblasti amerických studií, americké historie a literatury a výuky anglického jazyka, připravující učebnice a osnovy amerikanistiky, a zástupce státní správy zabývající se přípravou pedagogů a výukových programů, obsahujících americká studia

American Studies for Secondary School Educators – II.

Hostitelská instituce: University of Illinois at Chicago (UIC)
Datum: polovina června – začátek srpna (přesné datum bude určeno později)
Určeno pro: univerzitní pedagogy, připravující středoškolské učitele v oblasti amerických studií, americké historie a literatury a výuky anglického jazyka, připravující učebnice a osnovy amerikanistiky, a zástupce státní správy zabývající se přípravou pedagogů a výukových programů, obsahujících americká studia
Informace o programu v r. 2006: http://www.uic.edu/depts/oee/susi/

The Institute on American Civilization

Hostitelská instituce: bude upřesněna později
Datum: polovina června – začátek srpna (přesné datum bude určeno později)
Určeno pro: zástupce univerzit, jejichž výuková činnost je zaměřena na americká studia, americkou historii, politologii, sociologii apod.
Informace o programu v r. 2006: http://www.nyu.edu/projects/mias/

American Politics and Political Thought

Hostitelská instituce: University of Massachusetts (Amherst)
Datum: polovina června – začátek srpna (přesné datum bude určeno později)
Určeno pro: zástupce univerzit činných v oblasti politologie, mezinárodních vztahů, politické teorie, sociologie, filosofie.
Informace o programu v r. 2006: http://www.civicinitiative.com/appt_institute.html

Contemporary American Literature

Hostitelská instituce: University of Louisville, Kentucky
Datum: polovina června – začátek srpna (přesné datum bude určeno později)
Určeno pro: zástupce univerzit činných v oblasti americké literatury, literární teorie a kritiky, amerických studií
Informace o programu v r. 2006: http://www.louisville.edu/a-s/cchs/

U.S. Foreign Policy

Hostitelská instituce: University of South Carolina
Datum: polovina června – začátek srpna (přesné datum určeno později)
Určeno pro: zástupce univerzit činných v oblasti zahraniční politiky USA, mezinárodních vztahů , historie a politologie

Institute on Journalism and Media

Datum: polovina června – začátek srpna (přesné datum bude určeno později)
Určeno pro: zástupce univerzit činných v oblasti žurnalistiky, médií, mezinárodních vztahů apod.

Religious Pluralism in the United States

Hostitelská instituce: University of California (Santa Barbara)
Datum: polovina června – začátek srpna (přesné datum bude určeno později)
Určeno pro: zástupce univerzit, jejichž výuková činnost obsahuje religionistiku, historii, americká studia apod., sociologové, odborníci z oboru politických věd…
Informace o programu v r. 2006: http://www.religion.ucsb.edu/projects/summerinstitute/ 

Více informací:

Podrobnější informace najdete na
www.fulbright.cz/
a také na http://exchanges.state.gov.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady angličtina, překlady italština, překlady do němčiny a překlad do ruštiny.

Přidat komentář