Udělejte si čas na English online

Stránky English online (www.english-online.cz) patří mezi projekty, kterých na českém internetu není příliš mnoho. Obsahuje řadu funkcí, které je možné využít při procvičování a výuce angličtiny. Patří k nim zejména řada interaktivních testů a magazín psaný rodilými mluvčími.

Materiály umístěné na této stránce využijí nejen studenti, ale také učitelé anglického jazyka. Web je rozdělen na sekce obsahující podklady pro aktivní a pasivní výuku a službu Moje slovíčka.

Pasivní výuka

Nejzajímavější částí této sekce je Magazín, s krátkými články, které pro server www.english-online.cz píší rodilí mluvčí. Odráží se tu jejich životní styl stejně jako specifika jazyka, který používají. Vybrané termíny a fráze jsou přeloženy.

Interaktivní přístup umožňují sekce Texty a Nahrávky. U Textů se jedná o kompletně přeložené anglické texty nejrůznějších témat. Některé z nich jsou namluveny rodilým mluvčím. V sekci Nahrávky najdete zvukové záznamy z nejrůznějších zdrojů namluvené rodilými mluvčími s různými akcenty. U všech je uveden kompletní přepis včetně překladu. Doplňkem je část Gramatika věnovaná popisu a příkladům využití některých gramatických jevů.

Aktivní výuka

Své znalosti si můžete sami prověřit vyplněním testů umístěných v sekci Testy ABCD. Jedná se o procvičování slovíček nebo gramatického jevu. Ve větě je vynechán výraz a uživatel vybírá správnou možnost z nabídky. Projekt pro zhruba polovinu všech poslechových materiálů nabízí tzv. Poslechové testy, kde uživatel na základě poslechu vybírá správnou odpověď na otázku. Obohacením poslechů je funkce Doplňování slov. Uživatel vidí přepis nahrávky, ale některá slova jsou vynechána. Tato slova pak na základě toho, co slyší, sám doplňuje.

Doplňkovou formou procvičování je Překlad vět, kde uživatel vidí větu česky, v duchu si ji přeloží a kliknutím na ikonku se mu zobrazí správný překlad.

Zájemci připravující se na Cambridgeské zkoušky na stránce www.english-online.cz najdou interaktivní testy, využitelné při přípravě na zkoušky FCE, PET, CPE a CAE.

Služby Moje slovíčka a Nepravidelná slovesa

Autoři stránek vytvořili databázový nástroj Moje slovíčka, který je na www.english-online.cz ke stažení. Slouží k vytvoření a udržování vlastní databáze slovíček – a samozřejmě umožňuje také jejich procvičování. K vlastnostem programu patří inteligentní výukový režim, který zadává častěji slovíčka, ve kterých osoba absolvující test chybuje. U každého slovíčka je možnost uvedení příkladu použití.

Dalším programem autorů projektu jsou Nepravidelná slovesa. Jejich hlavní součástí je přes 25 interaktivních cvičení na použití sloves v praxi. Každé cvičení má tři mody, kterými jsou doplňování na základě infinitivu, poslechu nebo výběru z nabízených možností.

Procvičovací test obsahuje 181 anglických nepravidelných sloves a má tři úrovně obtížnosti. Program je kompletně namluven třemi rodilými mluvčími s různými akcenty (americký, britský, skotský). Program Nepravidelná slovesa 3 se volně šíří v demo verzi, plná verze se produkuje na CD.

(Pozn. článek vznikl v rámci spolupráce www.jazykovky.cz a www.english-online.cz)

Své komentáře a ohlasy k tématu posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Další tipy ke studiu angličtiny na internetu hledejte na Angličtina On-Line.cz

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář