Učebnice a projektové vyučování

Role učebnic při vyučování jazyků se v poslední době podstatně mění. Učebnice zůstává stále knihou, ale učitel má nyní k dispozici mnohem více pomocníků, jako jsou například video, počítač, projektor. Pomáhá také lepší dostupnost cizojazyčné literatury a časopisů.

Učebnice cizího jazyka byla po dlouhou dobu biblí, která učitele a žáky přesně dle osnov vedla k vytyčeným cílům. Učitel mohl samozřejmě obměňovat svůj přístup k navrženým cvičením a občas hodiny doplnit četbou z Putěšestvija, Friendshipu či Amitié. Avšak od dob, kdy neexistovaly kopírky, cizojazyčná literatura a tisk, či spousta textového i multimediálního materiálu na webu, již uplynula nějaká doba. Jak se mezitím proměnila podoba a role učebnice?

Učebnice a moderní technika

Učebnice v 90. letech získaly atraktivnější design, začaly se objevovat pracovní sešity, podrobné pedagogické průvodce, audio i videonahrávky, někdy dokonce i doplňková cvičení na internetu. Objevilo se mnoho typů učebnic a řada učitelů stála před otázkami typu: bude mým studentům vyhovovat spíše česká či zahraniční učebnice? Která učebnice mé žáky povede k úspěchu při maturitě či přijímacích zkouškách? Jaká učebnice je naučí komunikovat? Jsou témata v této učebnici vhodná pro věkovou skupinu, kterou právě učím?

Zkušenosti s učebnicemi

Z vlastní zkušenosti středoškolské učitelky angličtiny, francouzštiny a italštiny jsem se setkala s dlouhou řadou učebnic: Headway 1-3, Opportunities 2, Cambridge English Worldwide 4., Espaces 1. a 2., Nouveau Sans Frontieres 1-3, Francouzština 1. a 2., On y va 1-3., Ecco, l´italiano, Italiano – si, no, Italština pro začátečníky. Snad na každé z těchto učebnic mi něco vyhovovalo a něco naopak vadilo.

Asi nejraději jsem učila podle učebnice Cambridge English Worldwide 4., a to z následujících důvodů:

  • Učebnice je poměrně tenká a již tento fakt žáky i mne povzbudil, leč bylo jasné, že ji za školní rok stihneme probrat (a navíc přesně splnit tematické plány – učebnici schválilo MŠMT), navíc jsme měli prostor pro opakování, hry a autentické materiály
  • Témata textů jsou pro 14-leté žáky zajímavá, přesto ne vyzývavě módní
  • Gramatika do nich přirozeně zapadá, pracovní sešit ji dobře rozvíjí, je přehledně vysvětlená
  • Nenásilná, ale inspirativní pedagogická příručka
  • K dispozici jsou opakovací testy
  • Témata lze snadno rozvíjet v projektech: uskutečnili jsme několik projektů, které navazovaly na učebnici, např. natáčení televizních zpráv, dramatizace dialogů, psaní legend o regionu a jejich publikace na stránkách evropského projektu Jaro v Evropě.

Myslím si, že učebnice je stále důležitá, jestliže ne pro učitele, tak pro žáky, kteří v ní najdou ucelený přehled gramatiky a slovní zásoby a naučí se podle ní systematicky učit cizí jazyk. Neměla by však být vězením, do kterého se učitel se žáky uzavře a nevidí živý svět kolem!

Související texty autorky

Využití internetu: Daring Reporters

Videokonference v jazykové třídě

Kateřina Bavorová je poradkyní u European Schoolnet (www.eun.org), kde se zabývá zvláště projekty eTwinning (www.etwinning.net), Spring Day in Europe (www.springday2006.org) a myEurope (www.myeurope.eun.org). Má praktické zkušenosti s výukou cizích jazyků na různých typech škol a také s přípravou budoucích pedagogů. Upozorňujeme na její internetový zápisník, který nese název Cizí jazyky.

Své komentáře a ohlasy k tématu posílejte na adresu: redakce@jazyky.com

Hledáte jazykové učebnice? Poradit s výběrem vám mohou portály zaměřené na učebnice angličtiny, učebnice francouzštiny a učebnice němčiny.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář