Typy jazykových kurzů

Kurzy jazykových škol lze klasifikovat dle řady kritérií. Zažité členění kurzů je na firemní, skupinové (docházkové) pro veřejnost, individuální, intenzivní pobytové (zahraniční i domácí). Méně běžné je zaměření kurzů na určitou cílovou skupinu (senioři, malé děti, maminky s malými dětmi, mládež?…). Na www.Jazykovky.cz můžete hledat dle různých kritérií.

Náplň výuky rozděluje kurzy na obecné a obsahově zaměřené (příprava ke zkoušce, doučování, konverzace?…). Samostatnou kapitolu zde tvoří kurzy odborného jazyka, nejčastěji obchodní komunikace. Forma výuky zná kurzy intenzivní, sugestopedické, pomaturitní studium?… Na www.Jazykovky.cz můžete hledat dle zaměření kurzů a nalézt konkrétní aktuálně vypsané kurzy, pokud je školy do databáze správně zadaly.

Druhy kurzů dle formy výuky

Docházkové kurzy – jazykové kurzy pořádané jazykovými školami, vedené jazykovým lektorem pro více studentů současně. Jsou podobné školní docházce, konají se pravidelně ve stejném čase a na stejném místě. Mají rozdílnou pokročilost, počet hodin výuky, periodicitu, způsob zakončení, používanou učebnici, cenu, zaměření … atd. [Hledej]

Firemní kurzy – jazykové kurzy určené pro firemní pracovníky. Obsah kurzu si modifikuje firma podle svých požadavků. Jazykové kurzy mohou být konány v prostorách jazykové školy, firmy nebo v rekreačních oblastech (intenzivní jazykové pobyty). [Hledej]

Individuální kurzy – jazykové kurzy pořádané jazykovými školami, vedené jazykovým lektorem pro zpravidla jednoho studenta (cenu sníží spolužák). Termín a místo výuky je dohodnuto individuálně se studentem. Obsah výuky je podobný některému z docházkových kurzů školy, bývá však přizpůsobován požadavkům studenta. Některé speciální odborné kurzy bývají někdy otevírány jako individuální; jejich nabídka je zveřejněna mezi odbornými kurzy. [Hledej]

Pobytové kurzy – vícedenní vzdělávací akce zpravidla spojené s pobytem v rekreační nebo turisticky zajímavé oblasti v české republice se zajištěným noclehem, stravováním atd. Někdy výuka jazyka nebývá celodenní záležitostí, ale je zajištěn i doprovodný (sportovní, kulturní, turistický…) program. Zahrnuje manažerské pobytové kurzy i letní táborové kurzy pro děti. [Hledej]

Odborné kurzy (cílené kurzy) – jazykové kurzy s přesně vymezeným obsahem, často zaměřené na odborné výrazy z různých oborů lidské činnosti. Kurzy pro studenty, odborníky, managery, vědce, inženýry, překladatele … [např. Hledej]

Dálkové kurzy – umožňují studium doma s výukovým materiálem (text, audio, video, multimedia), který jazyková škola zasílá poštou nebo prostřednictvím internetu (na internetu mohou školy nabízet i sofistikovanější interaktivní kurzy). Studenti samostatně vypracovaná cvičení zasílají k opravě nebo je sami opravují prostřednictvím klíče. Součástí výuky jsou zpravidla konzultace a konverzační cvičení. Dálkové kurzy mohou být zakončeny jazykovou zkouškou. [Hledej]

Nejčastější typy kurzů různých forem výuky

Intenzivní kurzy – kurzy s průměrnou denní výukou jazyka 4 hodiny a více nebo kurzy, kde průměrná denní výuka je 2 hodiny denně a více, ale jsou každý den Po až Pá bez přestávky. [Hledej] Mezi intenzivní kurzy se počítají také intenzivní pobyty u nás i v zahraničí.

Obecné půlroční kurzy pro veřejnost – kurzy, které trvají 4 až 7 měsíců, jsou vyučovány v pracovních dnech a nemají speciální odborné zaměření; mohou být zakončeny zkouškou nebo na ni připravovat. [Hledej]

Obecné roční kurzy pro veřejnost – všechny kurzy, které trvají 8 až 12 měsíců, jsou vyučovány v pracovních dnech a nemají speciální odborné zaměření; mohou být zakončeny zkouškou nebo na ni připravovat. [Hledej]

Kurzy pro děti a mládež – zahrnuje kurzy pro matky s dětmi, děti školního věku a mládež do 18 let. [např. Hledej]

Víkendové jazykové kurzy angličtiny – kurzy začínající zpravidla nejdříve v pátek večer a končí nejpozději v neděli večer. [Hledej]

Prázdninové kurzy – kurzy, které začínají nejdříve 20. června a končí nejpozději 10. září. [Hledej]

Příprava ke zkouškám kurzy se zaměřením na přípravu k jazykovým zkouškám, maturitě, přijímacím zkouškám na VŠ apod.[např. Hledej]

Pomaturitní studium – kurzy splňující požadavky MŠMT ČR kladené na pomaturitní studium. Student získává řadu studenských výhod. [Hledej]

Kurzy s odborným obsahem – kurzy obchodního jazyka, rekvalifikační kurzy, kurzy pro odborníky, managery, vědce, inženýry, překladatele … [např. Hledej]

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář