Typy jazykových kurzů

Podrobné aktuální informace o všech typech jazykových kurzů naleznete na www.jazykovky.cz, kde můžete hledat a najít všechny detaily o školách a jejich kurzech. Pokud máte zájem o individuální či firemní kurz, můžete přímo na portálu vypsat on-line výběrové řízení.

Docházkové kurzy

Jsou to kurzy s pravidelnou “školní“ docházkou. Při výběru vhodného jazykového kurzu se řídíte podle jeho parametrů, kterými jsou: jazyk, pokročilost, místo výuky, čas, termín a intenzita kurzu, zkouška, kterou je kurz zakončen, odborné zaměření kurzu, lektor, který kurz vede, a v neposlední řadě cena kurzu. Do kurzů jste většinou zařazeni dle Vaší pokročilosti na základě písemného testu nebo ústního pohovoru.
Docházkové (skupinové) kurzy pro veřejnost se odlišují:
• cílovou skupinou: dospělí, děti a mládež, předškolní děti, matky s dětmi
• metodou výuky: multimediální výuka, intenzivní výuka, sugestopedie, metoda AVGS aj.
• náplní kurzu: příprava ke zkoušce, pomaturitní studium, rekvalifikační kurz, doučování, udržovací kurz, všeobecný jazykový kurz aj.
• tématickým odborným zaměřením: stavebnictví, zdravotnictví, finance a bankovnictví, státní správa a administrativa, aj.

Pomaturitní studium je specifickou formou docházkových kurzů. Je určeno nejen těm, kteří odmaturovali v předchozím školním roce a kteří při pomaturitním studiu neztrácejí sociální výhody studentů, ale i dalším zájemcům z řad veřejnosti. Studium je celoroční (10 měsíců – běžný školní rok) a jeho intenzita je 5×4 hodiny týdně. U jazyků je hlavním vyučovaným jazykem angličtina, dále francouzština a němčina. Školy provozující pomaturitní studium by měly být zapsány ve vyhlášce Ministerstva školství a tělovýchovy.

Firemní kurzy

Pro organizaci, která zajišťuje pro své zaměstnance jazykovou výuku jsou důležitými faktory při výběru dodavatele kurzů: kvalita – mít k dispozici monitoring dosahovaných výsledků svých zaměstnanců, kvantita – proškolovat průběžně velké množství zaměstnanců, úspornost – omezení časových a finančních nákladů na kvalitní vzdělávání zaměstnanců a integrace – dobré využití získaných dovedností v praxi zaměstnanců. Nabídku různých jazykových škol můžete efektivně porovnat vypsáním výběrového řízení na firemní kurzy na www.Jazykovky.cz.

Intenzivní pobytové kurzy jsou využívanou formou firemních kurzů.Nejčastěji probíhají týdenní a víkendové intenzivní kurzy. Většinou během nich probíhá 8 vyučovacích hodin denně s lektorem, konzultace a samostudium. Během kurzů se probere 18 – 20 lekcí (podle stupně pokročilosti). Skupiny studujících tvoří 5 až 10 osob. Rozsah týdenního a víkendového kurzu je stejný tj. 50 – 52 vyuč. hodin. U víkendových je průběh rozdělen do dvou víkendů a dvou pracovních dnů po sobě následujících.
Dalšími modifikacemi intenzivních kurzů jsou např.: Konverzační 3-denní kurzy,
Super intenzivní kurzy pro manažery či „Face to face“ individuální kurzy.

Odborné kurzy

Kurzy zaměřené na cizí jazyk konkrétního oboru či specializace. Okruh výběru odborností je bohatý od kurzů korespondence, psaní zpráv a komunikačních technik, přes kurzy pro personalisty, manažery či řídící pracovníky, po kurzy diplomacie a zahraniční politiky či kurzy problematiky NATO.

Individuální kurzy

Hlavním kritériem výběru individuálních jazykových kurzů je lektor. Individuální kurz nemusí být vždy nutně jen výuka jedné osoby, ale i dvojice studentů. Pokud postupují oba studenti stejným tempem, pak je kurz stejně efektivní a může být (i výrazně) levnější než pří variantě „jeden na jednoho“. Pomocí výběrového řízení na www.Jazykovky.cz zjistíte snadno, která škola Vám dá nejlepší podmínky pro individuální výuku.

E-learning (dálkové kurzy)

Moderní metoda výuky, která se stále více využívá pro firemní a individuální kurzy. Díky multimediálním technologiím a internetu se můžeme vzdělávat i ve virtuálních třídách, tak jak je tomu v docházkových kurzech. E-learningové interaktivní programy jsou určeny hlavně pro ty, kdo vlastní a používají počítač a mají dobré připojení k internetu. Jsou výrazně levnější než klasická výuka. Častá je kombinace e-learningu doplněná o výuku s živým lektorem (tzv. blended learning).

 

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady němčina, překlady polština, překlady ruština, překlady španělština.

Přidat komentář