Typy dětských jazykových táborů

Na jaký tábor letos vaše dítě pojede? Chcete mu vybrat jazykový tábor se zaměřením na angličtinu nebo cyklotábor s doplňkovými hodinami cizího jazyka. Pokud jste se rozhodli vašeho potomka poslat na nějaký dětský jazykový tábor, ale nevíte jaký si vybrat, v rozhodování vám pomůže následující seznam.

Typy dětských jazykových táborů

  • Prázdniny pod hlavičkou jazykové školy

Program je obvykle založen na práci s cizí řečí po celou dobu či vícekrát denně. Např. na táboře jazykové školy Wattsenglish se „angličtina prolíná celým dnem, protože rodilý mluvčí se účastní celého dne s dětmi, např. tradiční Večerníček je v angličtině, odpolední krátké hry nebo pokyny u jídla (děti se naučí poděkovat rodilému mluvčímu thank you a přijde jim to přirozené)“, říká Jana Kolafová.

I v organizaci výuky  na jazykovém táboře existují mezi školami velké rozdíly. Některé školy se zaměřují pouze na komunikaci a konverzaci a od „hodin vyhrazených veselé výuce“ upouštějí. V nabídce jsou však i takové, kde je část věnována klasickému vyučování a děti na závěr tábora skládají minizkoušku.

  • Příměstské jazykové tábory

Tento typ jazykových pobytů (vyskytuje se také pod názvem „městský“) se základní organizací neliší od běžných příměstských táborů, které prakticky fungují jako „školka“ pro mladší i starší děti během prázdnin.

Brány centra, kde se tábor koná (střediska volného času, klubovny, domy dětí a mládeže…) se obvykle otevírají mezi 7:30 až 8:30, kdy začíná oficiální program a zavírají mezi 16:30-17:30 (dle pracovních možností rodičů).

Náplň dne se příliš neliší od klasických táborů, děti ale pochopitelně přijdou o některé táborové činnosti jako jsou noční bojová hra, večerní ohně atd. Příměstský jazykový tábor může být dobrou volbou z mnoha důvodů (nízký věk dítěte, peníze, zdravotní komplikace aj.).

Při výběru tohoto typu letních aktivit můžete navíc dost ušetřit v případě, že si dítě z domova nosí svačiny i oběd (pitný režim je většinou zajištěn v ceně).

  • Tábor kombinovaný s jinou aktivitou

Tyto tábory jsou zaměřeny na více činností než jen cizí řeč. Příkladem může být cyklotábor s angličtinou nebo tenisová angličtina. Program dětí je velmi pestrý a zaměřený nejen na cizí jazyk.

Tento typ táborů obvykle spolupořádá jazyková škola a příslušná organizace (např. středisko volného času).

  • Mezinárodní tábory dětí

Typ táborů, kdy je v jednom kolektivu určitý poměr českých a zahraničních dětí a vedoucí tvoří dvojice Čech-cizinec.

Komunikačním jazykem bývá v tomto případě angličtina (velice vzácně jiná řeč), která se používá buď pasivně (výuka) nebo aktivně (komunikace s cizinci). Dítě má ale ve vždy možnost mluvit s českým vedoucím česky.

Na mezinárodním táboře obvykle nenajdete výukovou část, protože k používání jazyka dochází přirozeně během programu.

Lektoři se proto zaměřují na komunikační dovednosti a často také na multikulturní výchovu mezi dětmi. Jestli váš potomek již částečně angličtinu ovládá, může to být pobyt vhodný právě pro něj.

Další jazykové pobyty pro děti

Dětské jazykové tábory během jarních prázdnin
Existují i týdenní jazykové kempy pořádané během jarních prázdnin dětí. Pořadatelé však řeší problém s rozdílnou dobou konání jarních prázdnin v jednotlivých částech České republiky. Pokud máte zájem své dítě poslat na tábor během jarních prázdnin, obraťte se nejlépe na nejbližší středisko volného času v místě vašeho bydliště.

Tábory pro rodiče s dětmi
Pro menší děti jsou vhodné pobyty rodičů s dětmi, které však nejsou v tom pravém slova smyslu táborem. I tento typ „akcí“ bývá zaměřen na výuku cizího jazyka pro nejmenší, bývají však pořádány zcela ojediněle.

Dětský tábor v zahraničí
Pod hlavičku dětských táborů samozřejmě patří i prázdniny v zahraničí (nejčastěji u moře nebo v horách). Při hledání se však ujistěte, zda-li se jedná opravdu o jazykový tábor, či jde jen o pobyt v zahraničí pro děti.

Pozor na nepřesné označení

Pořadatelé akcí pro děti také používají sousloví „dětský jazykový pobyt“. Záleží na organizátorovi, v jakém významu toto sousloví použije. Někteří jej považují za synonym slova „jazykový tábor“, jiní jej zase uplatňují v souvislosti s pořádáním „intenzivních pobytových kurzů“.

Typy dětských jazykových táborů už tedy znáte, jak si však vybrat ten správný tábor vhodný pro vaše dítě, vás i vaši peněženku? Čtěte příští článek.

Jazykové školy v konkrétních městech hledejte zde:

Jazykové školy Praha

Jazykové školy Brno

Přidat komentář