Tradiční čínská medicína a tlumočení

Zuzana Drahovzalová se s námi podělila o své zkušenosti s tlumočením při vyšetřeních prováděných čínskými lékaři používajícími metody tradiční čínské medicíny.

Práce tlumočníka je velice různorodá a často přináší různé zajímavé situace. Platí to zvlášť tehdy, pokud jde o oblast pro nás poněkud exotickou, jako je tradiční čínská medicína. V průběhu své praxe jsem tlumočila na přednáškách tohoto oboru, ale také na stážích v Číně, nebo na vyšetřeních pacientů čínskými lékaři v České republice. Měla jsem možnost dostat se do bližšího kontaktu nejenom k teorii, ale i k praxi.

Ve zdravotnictví je důležitý cit pro různé životní situace 

Pozorovat čínské lékaře při práci je velice zajímavé, i když je tlumočení někdy náročné a vyžaduje citlivý přístup. Mnohdy k čínským lékařům totiž přichází pacienti s těžko léčitelnými nemocemi, se kterými si moderní medicína již neumí poradit a na tradiční čínskou medicínu se obrací jako na poslední možnost.

Jak takové vyšetření probíhá? Je to spíše sezení trvající přibližně hodinu, kdy se lékař pacienta ptá na potíže, pozoruje jazyk a jeho povlak, vyšetřuje puls, pozoruje barvu pokožky. Pacienti si mohou postěžovat na problémy, mohou se vypovídat, což má i určitý psychologický efekt. Kromě toho si však v průběhu rozhovoru lékař všímá sílu a hloubku hlasu a také různé projevy, které mohou o celkovém stavu pacienta hodně prozradit. Na závěr předepíše recept, poradí, jak upravit jídelníček, popřípadě doporučí akupunkturu, rehabilitaci apod. 

Tlumočník potřebuje základní znalost oboru, nejen jazyka

Tlumočení na přednáškách je v porovnání s tlumočením na vyšetřeních náročnější spíše jazykově. Tam už si tlumočník nevystačí pouze s běžnou slovní zásobou, ale je nutné dobře nastudovat alespoň základní teorie a principy. Jazyk tradiční čínské medicíny je totiž velmi specifický. Odráží myšlení starověkých Číňanů, kdy byla čínská kultura již velice vyspělá, i když ještě neznala výdobytky dnešní moderní technologie. Tehdy se starověcí Číňané dívali na svět jinýma očima. Formulovali teorie o spojitostech mezi různými jevy, hledali zákonitosti, které vysvětlovaly fungování univerza, jakožto jednotného celku.

Tyto zákonitosti pak aplikovali i na menší celky, tj. i na lidské tělo. Jazyk, kterým byly teorie o fungování světa i těla zaznamenány, je velice hutný a úsporný, takže bez znalosti kontextu nám může lehko uniknout smysl. Tyto teorie také mnohdy osvětlují spojitosti mezi myšlením, jazykem a písmem.

Například znak pro neklid, podráždění (烦) se skládá z komponentu „oheň“ (火) a „hlava“ (页). Podle čínské medicíny mohou vznikat bolesti hlavy z tzv. „jaterního ohně“, který vyšlehává nahoru do hlavy. A když trpí člověk bolestmi hlavy, je neklidný a podrážděný. Platí to i naopak, když se lidi se sklony ke „vzniku jaterního ohně“ rozruší nebo rozzlobí, rozhýbe se jaterní oheň a začne je bolet hlava.

I když se popisovanému oboru nevěnuji jako lékař, je to oblast, kde je stále co objevovat, a to nejenom po stránce jazykové, ale i po stránce myšlenkové. Právě neustálé nacházení nových souvislostí je pro tlumočníka příjemným zpestřením.

Související informace

Další texty, v nichž se autorka věnuje problematice tlumočení a překladů z čínštiny, najdete na její webové stránce www.cinskyjazyk.cz.

Jazykové školy s nabídkou výukou čínštiny hledejte na www.jazykovky.cz. Základní infromace o čínštině najdete např. na stránce www.learn2bchinese.com.

Své dotazy a připomínky k tématu posílejte na adresu: redakce@jazyky.com.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlady francouzština, překlad ruština, překlad angličtina a překlady z němčiny.

Přidat komentář