Novinky u zkoušky TOEFL

Letošní rok přinese podstatné změny u zkoušky TOEFL (Test of English as a Foreign Language), která patří ke standardním testům jazykových schopností vyžadovaných na zahraničních univerzitách. Podle informací asociace Educational Testing Service (ETS) zkoušku TOEFL jako podklad k přijetí uznává na pět tisíc škol v devadesáti zemích světa.

Co je nového?

U nové verze testu TOEFL se vedle samotného obsahu zkoušky se změní i zkušební metoda a administrace. Smyslem změn je přiblížení průběhu testu prostředí skutečného vyučování na univerzitě. Testovány tedy nyní budou komplexně všechny základní jazykové dovednosti:

  • schopnost čtení
  • psaní
  • porozumění při poslechu
  • ústní komunikace

Jednotlivé dovednosti budou testovány samostatně i v kombinacích. Průběh zkoušky se přizpůsobuje rozvoji počítačové techniky, která se při TOEFL již řadu let používá. Student bude mít nově k dispozici kromě počítače a sluchátek také mikrofon. Jedná se o přechod na využití internetového prostředí, tzv. Internet-Based Testing (iBT).

Přibude testovacích center

V naší republice by mělo k uvedeným změnám dojít od března letošního roku. V USA a některých dalších zemích se metoda již používá, a to od letošního podzimu. Dalším novinkou u zkoušky TOEFL bude možnost dělat si během testu poznámky. Maximální počet bodů, které bude moci student při zkoušce dosáhnout se změnil na 120.

TOEFL se u nás zkouší v několika centrech podporovaných společností ETS. Tato centra jsou umístěna v Praze, dále pak např. v Brně nebo Olomouci. Testy v těchto centrech budou probíhat několikrát do měsíc.

Podrobné informace o zkouškách vyžadovaných od zahraničních zájemců o studium na amerických univerzitách a středních školách u nás podává Poradenské centrum Fulbrightovy komise. Toto centrum připravuje na leden a únor 2006 veřejně přístupné bezplatné semináře na téma nové administrace zkoušek TOEFL. Na stránkách centra rovněž najdete virtuálního průvodce novým testem: TOEFL iBT Tour.

Kde zjistíte více?

Odborným garantem uvedené zkoušky je Komise J. W. Fulbrighta, nevládní organizace pro vzdělávací kontakty s USA. Na jejích stránkách najdete podrobné představení zkoušky, ovšem v angličtině.

Pracovníci Fulbrightovy komise připravili pro zájemce o nový TOEFL dva demonstrační semináře. První je naplánován na 26. ledna od 16.30, druhý na 23. února od 16.30, oba v Poradenském centru Fulbrightovy komise, ulice Táboritská 23., Praha 3. Program seminářů najdete na adrese: www.fulbright.cz/studium-v-usa/seminare-o-studiu.shtml. Výhledově se počítá také se seminářem v Brně.

Nový TOEFL budou testovat následující školy a jazyková centra:

Praha: Katedra jazyků Akademie věd, Vzdělávací centrum Tutor

Brno: Masarykova univerzita, Jazyková škola Pelikán

Olomouc: Palackého univerzita

Mění se také zkoušky GMA a GRE

Společně se zkouškami TOEFL projdou dílčími změnami také zkoušky Graduate Management Admission Test (GMAT), které skládají uchazeči o studium MBA a ve druhé polovině letošního roku budou provedeny změny rovněž u obecné zkoušky studijních předpokladů pro studium magisterských a doktorských programů Graduate Record Examination (GRE). O těchto změnách budeme informovat v příštích dnech.

Na webové stránce www.jazykovezkousky.cz najdete základní popis popis zkoušek TOEFL.

Pro přípravu na zkoušku TOEFL využijte portál Angličtina on-line a učebnice angličtiny.

Hledáte jazykovou školu? Zde si určitě vyberete:

Jazyková škola

Jazyková škola Praha

Jazyková škola Brno

Související články:

Výuka jazyků v Ostravě – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Plzni – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Českých Budějovicích – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Liberci – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Olomouci – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Pardubicích – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Hradci Králové – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Ústí nad Labem – přehled jazykových škol

Výuka jazyků ve Zlíně – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Karlových Varech – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Jihlavě – přehled jazykových škol

Výuka jazyků v Brně – přehled jazykových škol

Přidat komentář