Tlumočení po telefonu

Tlumočení po telefonu se používá v případě, kdy tlumočník či jeden z klientů není přítomen hovoru. Zahrnuje často i případy náhlého tlumočení bez možné předchozí přípravy tlumočníka. Jak však probíhá samotné tlumočení po telefonu a jaká jsou jeho pravidla a zvláštnosti? 

Připravené tlumočení po telefonu

Organizace, které využívají častěji tlumočení po telefonu, mají uzavřenou rámcovou smlouvu s tlumočníky daných jazyků. Zákazník se s klientem předem domluví na tom, zda se bude tlumočení odehrávat pouze přes telefon tj. tlumočník volá ze svého domova a postupuje dle zadaných instrukcí klienta.

Zákazník si také s tlumočníkem může dohodnout jeho přítomnost ve firmě, kdy je přítomen samotnému tlumočení a může případně do hovoru zasahovat doplňujícími otázkami (je dobré si připravit seznam toho, co má tlumočník se zahraničním partnerem projednat).

 

Expres tlumočení po telefonu

V praxi se však vyskytují i situace, kdy je nutné najít tlumočníka na telefon okamžitě, když se cizím jazykem mluvící volající ozve neohlášeně. Některé překladatelské agentury nabízejí spojení s tlumočníkem během 15 -120 minut (u běžných jazyků).

Za expres tlumočení po telefonu je pak považováno i tlumočení ještě týž den, kdy se tlumočení přesune na pozdější hodinu.

Může se vám samozřejmě stát, že se v zahraničí ocitnete v úzkých. Pokud neovládáte jazyk dané země, je nejlepší kontaktovat českou ambasádu v konkrétní zemi. Pamatujte však, že velvyslanectví je určeno pro řešení krizových situací.

Další informace o tlumočení po telefonu

Tlumočník bývá na telefonu k dispozici i mimo svou obvyklou pracovní dobu (tj. večer, o víkendech aj.), je však nutné počítat ze zvýšenou sazbou za tlumočení.

Soudní tlumočník po telefonu také spolupracuje při řešení různých přestupků a často se tlumočení po telefonu přesunuje do soudních prostor, kde tlumočník tlumočí konsekutivně.

Více informací o překladech a tlumočení najdete na portálu www.tlumoceni-preklady.cz.

Potřebujete kvalitní překlad? Vybírejte z naší nabídky: překlad do polštiny, překlad francouzština, překlad angličtiny a překlad němčiny.

Přidat komentář